ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ವಿಷ್ಣು ಮೂರ್ತಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ ಇಪ್ಪುನಾ ಶಿವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಕ್ಕುಂಜೆ ಪನ್ಪಿನ ಊರೂಡ್ ಈ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವಸ್ತಾನ ಉಂಡು. ಉಂದು ಎಂಕಲ ಊರ್ದ ಗ್ರಾಮ ದೇವೆರ್. ಮುಲ್ಪ ವರ್ಸಲಾ ದೀಪೋತ್ಸವ ಆಪುಂಡು. ವರ್ಸಗೊರ ಜಾತ್ರೆಲಾ ಆಪುಂಡು. ಉಂದು ದುಂಬು ಪಾಲ್ ಬೂರ್ದ್ ಇತ್ತ್ಂಡ್. ಇಸೆ ಜೀರ್ನೊದ್ದಾರ ಆದ್ ಪುದರ್ ಪೊತುಂಡ್. ಮುಲ್ಪದ ಜಾತ್ರೆ ಬಾರಿ ಗೌಜಿ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಅಪಗ ಮಸ್ತ್ ಅಂಗಡಿ ಪುರ ಬೈದುಪ್ಪುಂಡು. ಉಂದು ದೇವಸ್ತಾನದ ಪಿದಾಯಿಡ್ ಒಂಜಿ ನಾಗನ ಬನ, ಬೊಕ್ಕ ಈಶ್ವರನ ಗುಡಿ ಉಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಉಲಾಯಿಡ್ ಗಣಪತಿ ಮೂರ್ತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಈ ದೇವಸ್ತಾನೊಡ್ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗೊಲ್ಡ್ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಪೂಜೆ ನಡಪ್ಪುಂಡು. ಮುಲ್ಪ ಪ್ರತಿವಾರದ ಸೊಮವಾರ ಪೂಜೆ ನಡಪ್ಪುಂಡು.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]ಉಂದೊಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಲೇಕನೊ. ಈ ಲೇಕನೊನು ದುಂಬರಿಪೆರೆ ಸಹಾಯೊ ಮಲ್ಪುಲೆ.