ವಿ. ವಿ. ಎಸ್. ಲಕ್ಷ್ಮಣ್

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search
ವಿ. ವಿ. ಎಸ್. ಲಕ್ಷ್ಮಣ್

ವಿ. ವಿ. ಎಸ್. ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಎರ್ನ ಪೂರ್ತಿ ಪುದರ್ವಾಂಗಿಪುರಪು ವೆಂಕಟ ಸಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್. ಆರ್, ನವಂಬರ್ ೧ ೧೯೭೪ ಪುಟ್ಟಿಯೆರ್. ಆರೆನ್ ಮಾತೆರ್ಲ ವಿ. ವಿ. ಎಸ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಪಂದೆ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್. ಆರ್ ಭಾರತ ದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡೊಡು ಸುಮಾರ್ ವರ್ಷ ಗೊಬ್ಬುದೆರ್ ಬೊಕ್ಕ ಸದ್ಯೊಗ್ ಆರ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪಂದ್ಯೊಡು ಪಾತೆರಿಟಿಕೆ ಮಂದೆರ್. ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಮಿಂಚುನ ಹೊಡೆತಗಾರಡ್ ವಿ. ವಿ. ಎಸ್. ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಲ ಒರಿ. ಆರೆನ್ ಎಪಲ ಗೊಬ್ಬುನ ಆಟಗಾರೆ ಪಂದೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಲೆತೊಂದಿತ್ತೆರ್. ಆರ್ ಮಸ್ತ್ ಪಂದ್ಯೊನ್ ಗೊಬ್ಬುದೆರ್ ಅಯ್ಕೆ ಮಾತ ಆಟಗಾರೆರ್ ಆರೆನ್ ತುಂಡ ಗೌರವ ಕೊರ್ಪೆರ್. ಆರ್ ಗೊಬ್ಬುನ ಸಮಯದ ಎಡ್ಡೆ ತಂಡ ಪಂದೆ ಪ್ರಸಿದ್ದ ಆತಿನ ಆಸ್ತ್ರೇಲಿಯ ತಂಡದ ಎದುರು ಇಡನ್ ಗಾರ್ಡನ್ಡ್, ೨೦೦೧ ವರ್ಷೊಡ್ ಆತಿನ ಪಂದ್ಯೊಡ್ ಆರ್ ೨೮೧ ರನ್ ಆಕ್ದ್ ಪಂದ್ಯೊದ ಬೆರಿತ ಎಲುಬದ್ ಉಂತಿಯೆರ್. ಆರ್ ಹೆಚ್ಚಾದ್ ಲೊವರ್ ಅರ್ಡಡ್ ಗೊಬ್ಬೊಂದ್ದಿತ್ತೆರ್. ೨೦೧೧ ವರ್ಷೊಡ್ ಭಾರತದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಡ್ ಒಂಜಿ ಆತಿನ ಪದ್ಮಶ್ರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆರೆಗ್ ತಿಕ್ಂಡ್. ಭಾರತದ ತಂಡೊಡು ೧೦೦ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯ ಗೊಬ್ಬುದಿನ ಆಟಗಾರೆಡ್ ಮೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಜನ. ವಿಶ್ವಕಪ್ ಸರಣಿಡ್ ವಿ. ವಿ. ಎಸ್. ಲಕ್ಷ್ಮಣೆರ್ ಒಂಜಿ ಪಂದ್ಯೊನ್ಲ ಗೊಬ್ಬುದಿಜೆರ್. ಆರ್ ಬಲ್ಪುನೆಟ್ ಒಂತೆ ನಿಧಾನ ಆಂಡಲ ಆರ್ನ ಮಿಂಚ್ದ್ ಆಟೊಡ್ದ್ ಪಂದ್ಯೊನ್ ಗೆಲ್ಪಾದ್ ಕೊರ್ಪೆರ್.ವಿ. ವಿ. ಎಸ್. ಲಕ್ಷ್ಮಣೆರ್ ಆರ್ನ ತವರು ಊರು, ಹೈದರಬಾದ್ ನ್ ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿಡ್ ಗುರುತಿಸಿದೆರ್. ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಡ್ ಆರ್ ಡೆಕ್ಕನ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಆದಿತ್ತೇರ್.

ಆರೆನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಷಯೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಲಕ್ಷ್ಮಣೆರ್ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ (ಇತ್ತೇದ ತೆಲಂಗಾಣ) ಹೈದರಬಾದ್ಡ್ ಪುಟ್ಟ್ದಿನಿ. ಆರೆನ ಪೊಪ್ಪನ ಪುದರ್ ಡಾ. ಶಾಂತರಾಮ್,ಅಮ್ಮನ ಪುದರ್ ಡಾ. ಸತ್ಯಭಾಮ. ಆರೆನ ಪೊಪ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಅಮ್ಮ ರಡ್ ಜನಕ್ಲಾ ವಿಜಯವಾಡದಕ್ಲ್. ಲಕ್ಷ್ಮಣೆರ್ ಲಿಟ್ಟ್ಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್ಡ್ ಅರೆನ ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್ ಮುಗಿಪಯೆರ್, ಬೊಕ್ಕ ಮೆಡಿಕಲ್ ಓದೊಡ್ ಪಂದ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಪೊವರೆ ನಿರ್ಧಾರ ಮಂತೇರ್ ಆಂಡ ಒಂತೆ ಸಮಯದ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಾಗರ ಆವೊಡ್ ಪಂಡ್ದ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗ್ ಸೇರ್ದ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಟಗಾರ ಆಯೆರ್. ಇತ್ತೆ ಆರ್ ಒಂಜಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಟಗಾರ ಆದ್ ಉಂತೊಂದೇರ್. ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿ ದ ತೇರಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಆರೆಗ್ ಡಾಕ್ಟರೆಟ್ ಕೊರ್ದ್ ಗೌರವಿಸಿಯೆರ್. ಗುಂಟುರುದ ಜಿ. ಆರ್. ಶೈಲಜ ಪಂಪುನ ಪೊಣ್ಣ ನೊಟ್ಟುಗು ೧೬ ಫೆಬ್ರವರಿ ೨೦೦೪ಡ್ ಆರೆಗ್ ಮದಿಮೆ ಆಂಡ್. ಆರೆಗ್ ಸರ್ವಜಿತ್ ಪಂಪಿನ ಮಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಚಿಂತ್ಯಾ ಪಂಪಿನ ಮಗಳ್ ಉಲ್ಲೆರ್. ಭಾರತದ ರಡ್ನೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಡಾ. ಸರ್ವಪಲ್ಲಿ ರಾಧಕೃಷ್ಣನ್ ಮೇರ್ನ ಸಂಬಂಧ ಆವೊಡ್

ಆರ್ ಗೊಬ್ಬುದಿನ ಪಂದ್ಯೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಫಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಸರಾಸರಿಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯೊಲು

ಪಂದ್ಯೊಲು:೧೩೪ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್:೨೨೫ ನಾಟ್ಔಟ್:೩೪ ರನ್:೮೭೮೧ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ದ ಹೆಚ್ಚ ರನ್:೨೮೧

ಒಂಡೆ ಪಂದ್ಯೊಲು

ಪಂದ್ಯೊಲು:೮೬ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್:೮೩ ನಾಟ್ಔಟ್:೭ ರನ್:೨೩೩೮ ಇನ್ನಿಂದ್ಸ್ದ ಹೆಚ್ಚ ರನ್:೧೩೧

ಟಿ೨೦ ಪಂದ್ಯೊಲು

ಪಂದ್ಯೊಲು:೨೫ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್:೨೫ ನಾಟ್ಔಟ್:೩ ರನ್:೪೯೧ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ದ ಹೆಚ್ಚ ರನ್:೭೮

ಫಿಲಂತ್ರೊಫಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಸಮಂತ ರುತ್ ಪ್ರಭು ಬೊಕ್ಕ ಪುಲೆಲ ಗೋಪಿಚಂದ್ ನೊಟ್ಟುಗು ಫೂಡ್ ಫಾರ್ ಚೇಂಜ್ (೨ ಲಕ್ಷ ಜೊಕ್ಲೆಗ್ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೊರ್ಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ)ಗ್ ಪೋದಿತ್ತೆ

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]