ವೀರ ಚಕ್ರ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ವೀರ ಚಕ್ರ ಪದಕದ ಎದುರು ಬುಕ್ಕ ಪಿರ ಮೈತ ಚಿತ್ರ

ವೀರ ಚಕ್ರ(ಇಂಗ್ಲಿಷ್:VIR CHAKRA, ಹಿಂದಿ:वीर चक्र), ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆದ ಮೂಜಿ ವಿಭಾಗೊದ(ಭೂಸೇನೆ, ವಾಯುಸೇನೆ ಬುಕ್ಕ ನೌಕಾಸೇನೆ) ಸೈನಿಕೆರೆಗ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಸಮ್ಮನ. ಯುದ್ಧಭೂಮಿಡ್ ಪಗೆನಾಯನ ಎದುರು ಅಸಾಮಾನ್ಯವಾಯಿನ ಧೈರ್ಯ ಸಾಹಸ ತೋಜಾಯಿನ ಸೈನಿಕೆರೆಗ್ ಈ ಬಹುಮಾನೊನ್ ಕೊರ್ಪೆರ್. ಸೈನಿಕೆರೆಗ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಶೌರ್ಯ ಪುರಸ್ಕಾರೊಲೆಡ್ ಈ ವೀರ ಚಕ್ರೊಗು ಮೂಜಿನೇ ಸ್ಥಾನ ಉಂಡು. ಸುರುತ ಪರಮವೀರ ಚಕ್ರ, ರಡ್ಡನೆತ ಮಹಾವೀರ ಚಕ್ರ[೧].

ಇತಿಹಾಸೊ ಬುಕ್ಕ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತಿನಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬರ್ರೆ ದುಂಬು ಭಾರತ ದೇಸೊದ ಸೇನೆಗ್ ರಾಯಲ್ ಬ್ರಿಟೀಷ್ ಆರ್ಮಿ ಪಂಡ್ ಪುದರ್ ಇತ್ಂಡ್. ಆ ಕಾಲೊಡು ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಸಾಹಸ ಧೈರ್ಯ ತೋಜಾಯಿನ ಸೈನಿಕೆರೆಗ್ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸೇವಾ ಪದಕ(Distinguished Service Cross), ಮಿಲಿಟರಿ ಪದಕ(Military Cross) ಬುಕ್ಕ ವಿಶಿಷ್ಟ ಹಾರಾಟ ಪದಕ(Distinguished Flying Cross) ಸಮ್ಮನ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೆರ್. ಉಂದು ಅತ್ತಂದೆ, ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಕ್ರಾಸ್(Victoria Cross) ಪುದರ್‌ದ ಸಮ್ಮನಲಾ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೆರ್.(ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಕ್ರಾಸ್ ಬ್ರಿಟೀಷ್ ಸೈನ್ಯೊಡು ಸೇವೆ ಸಂದಾಯಿನ ಸೈನಿಕೆರೆಗ್ ಕೊರ್ಪುನ ಅತ್ಯುಚ್ಚ ಮಟ್ಟದ ಸೈನಿಕ ಸಮ್ಮನ.)

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬತ್ತಿಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ದೇಸೊದ ಸೈನಿಕೆರೆಗ್, ನಮನೇ ಸ್ಥಾಪಿಸಾಯಿನ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ್ ಕೊರೊಡು ಪನ್ಪಿನ ಉದ್ದೇಸೊಡುದಾವರ ಪರಮವೀರ ಚಕ್ರ, ಮಹಾವೀರ ಚಕ್ರ ಬುಕ್ಕ ವೀರ ಚಕ್ರ ಶೌರ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಲೆನ್ ಸ್ತಾಪಿಸಾಯೆರ್[೨].

ವೀರ ಚಕ್ರ ಸಮ್ಮನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತಿನಿ ೨೬ನೇ ಜನವರಿ ೧೯೫೦ನೇ ಇಸವಿಡ್. ಉಂದೇ ಪೊರ್ತುಡು ಪರಮವೀರ ಚಕ್ರ ಬುಕ್ಕ ಮಹಾವೀರ ಚಕ್ರ ಸಮ್ಮನೊನುಲಾ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತೆರ್. ೧೯೪೭ನೇ ಇಸವಿ, ಆಗಷ್ಟ್ ೧೫ನೇ ತಾರೀಕ್‌ಡ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ವೀರ ಚಕ್ರ ಸಮ್ಮನ ಅಧೀಕೃತವಾದ್ ಜಾರಿಗ್ ಬತ್ಂಡ್[೩].

ಪದಕ ಬುಕ್ಕ ಪಟ್ಟಿದ ವಿನ್ಯಾಸೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ವೀರ ಚಕ್ರದ ಪಟ್ಟಿದ ವಿನ್ಯಾಸೊ

ವೀರ ಚಕ್ರ ಪದಕೊನು ಬೊಳ್ಳಿಡ್ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಈ ಪದಕ ಸುಮಾರ್ ೩.೫ ಸೆ.ಮೀ. ವ್ಯಾಸ, ವೃತ್ತಾಕಾರೊಡು ಇಪ್ಪುಂಡು. ಪದಕದ ಒಂಜಿ ಮೈಟ್- ಐನ್ ಕೋನದ ನಕ್ಷತ್ರ, ಒಂಜಿ ವೃತ್ತೊದ ಸುತ್ತ ಪಿದಯಿದ ಮೈಕ್ ತಾಗ್‌ದ್ ಇಪ್ಪುಂಡು. ವೃತ್ತೊದ ಉಲಾಯಿದ ಮೈಟ್, ಉಬ್ಬುಶಿಲ್ಪೊಡು ಭಾರತದ ಲಾಂಛನ(ಮೂಜಿ ಮೋನೆ ಎದುರು ತೋಜುನ ಸಿಂಹ) ತೋಜುಂಡು[೪].

ಪದಕದ ನನೊಂಜಿ ಮೈಟ್- ವೀರ ಚಕ್ರ ಪಂಡ್‌ದ್ ಹಿಂದಿ ಬುಕ್ಕ ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ಡ್ ಬರೆದಿಪ್ಪುಂಡು. ಹಿಂದಿ ಶಬ್ದೊನು ಪದಕದ ಮಿತ್ತ ಪುಡೆಟ್, ಬೊಕ್ಕ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಶಬ್ದೊನು ಪದಕದ ತಿರ್ತ ಪುಡೆಟ್ ಬರೆದಿಪ್ಪುಂಡು. ಈ ರಡ್ ಶಬ್ದೊಲೆನ ನಡುಟು, ಪದಕದ ಅಂಚಿಂಚಿದ ಪುಡೆಟ್ ತಾಮರೆ ಪೂತ್ತ ಕೆತ್ತನೆ ಉಪ್ಪುಂಡು.

ಪದಕೊನು ಅಕ್‌ಡಾವುನ ಪಟ್ಟಿ ೩೨ ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಉದ್ದ ಉಪ್ಪುಂಡು. ೧೬ ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಕಡು ನೀಲಿ ಬುಕ್ಕ ನನ ೧೬ ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಕೇಸರಿ ಬಣ್ಣೊಡು ಉಪ್ಪುಂಡು[೫].

ಪಣವುದ ಮೊತ್ತ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ವೀರ ಚಕ್ರ ಸಮ್ಮನ ಪಡೆತಿನ ಸೈನಿಕೆರೆಗ್ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಬರಿಡ್‌ದ್ ಧನಸಹಾಯ(ಪ್ರತಿ ತಿಂಗೊಲು ರೂ. ೭,೦೦೦ ) ಸಂದಾಯ ಆಪುಂಡು. ಉಂದು ಅತ್ತಂದೆ ಸೈನಿಕೆರ್ ವಾ ರಾಜ್ಯೊಗು ಸೇರಿನಕುಲಾ ಆ ರಾಜ್ಯ ಸರಕಾರದ ಬರಿಡ್‍ದ್‌ಲಾ ಧನಸಹಾಯ ಸಿಕ್ಕುಂಡು[೬].

ನನ, ಭಾರತೀಯ ಸೈನ್ಯೊಡು ಸೇವೆ ಸಂದಾಯಿನ ನೇಪಾಳಿ ಘೂರ್ಖಾ ಸೈನಿಕೆರೆಗ್ ರೂ. ೫೦,೦೦೦ ಒಂಜೇ ಗಂಟ್‌ಡ್ ಸಂದಾಯ ಆಪುಂಡು[೭].

ಇಡೆ ಮುಟ್ಟ ಒಟ್ಟು ೧೩೩೪ ಜನ ಸೈನಿಕೆರ್(ಜೀವೊಡುಪ್ಪುನಗ ಬುಕ್ಕ ಮರಣೋತ್ತರವಾದ್‌ಲಾ) ವೀರ ಚಕ್ರ ಸಮ್ಮನ ಪಡೆತೆರ್[೮].

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. https://indianarmy.nic.in/Site/FormTemplete/frmTempSimple.aspx?MnId=pBnW2mq8Ava5+5OvZYdznw==&ParentID=ZEcFFcSy/jzOyAKPj42vUA==&flag=8CKP966uzg96kLov0aWdfQ==
  2. https://gallantryawards.gov.in/about
  3. https://gallantryawards.gov.in/about
  4. https://gallantryawards.gov.in/about
  5. https://gallantryawards.gov.in/about
  6. https://indianarmy.nic.in/WriteReadData/Documents/cwdte191213.pdf
  7. "Archive copy". Archived from the original on 2020-06-29. Retrieved 2021-04-25. {{cite web}}: Unknown parameter |dead-url= ignored (help)CS1 maint: archived copy as title (link)
  8. https://gallantryawards.gov.in/awardees