ಸತ್ಯಭಾಮ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
೧೨-೧೩ ನೇ ಶತಮಾನೊದ ಸತ್ಯಭಾಮೆನ ವಿಗ್ರಹ

ಸತ್ಯಭಾಮ ಕೃಷ್ಣ ದೇವೆರೆನ ಬೊಡೆದಿ. ಸತ್ಯಭಾಮೆ ಭೂದೇವಿನ ಅವತಾರ ಪಂಡ್ದ್ ಲಾ ಪುರಾಣೊಡು ಪನ್ಪೆರ್. ಸತ್ಯಭಾಮೆ ಯಾದವ ದೊರೆ ಸತ್ರಜಿತನ ಮಗಲ್. ಸತ್ಯಭಾಮೆಗ್ ಕೃಷ್ಣನೊಟ್ಟುಗು ಭಾನು, ಸ್ವಭಾನು, ಸುಭಾನು, ಭಾನುಮಾನ್, ಫ್ರಭಾನು, ಅತಿಭಾನು, ಪ್ರತಿಭಾನು, ಶ್ರಿಭಾನು, ಬೃಹದ್ಭಾನು ಬೊಕ್ಕ ಚಂದ್ರಭಾನು ಪನ್ಪಿನ ಜೋಕುಲು ಇತ್ತೆರ್.[೧][೨]

ಸತ್ಯಭಾಮೆನ ಮದ್ಮೆದ ಚಿತ್ರ
ನರಕಾಸುರ ವಧೆಟ್ ಕೃಷ್ಣನೊಟ್ಟುಗು ಯುಧ್ಧ ಭೂಮಿಡ್

ನರಕಾಸುರ ವಧೆಟ್ ಸತ್ಯಭಾಮೆನ ಪಾತ್ರ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕೆಲವು ಪುರಾಣೊದ ಪ್ರಕಾರ ನರಕಾಸುರನ ವಧೆ ಸತ್ಯಭಾಮೆನ ಕೈಯ್ಡ್ ಆಯಿನವು. ಬ್ರಹ್ಮ ನ ವರ ತಿಕ್ಕಿನ ನರಕಾಸುರೆ, ಸ್ವರ್ಗ ಲೋಕೊದ ಮಿತ್ತ್ ಆಕ್ರಮಣ ಮಲ್ತ್ದ್, ಇಂದ್ರನ್ ಸೋಪಾವೆ. ಬೊಕ್ಕ 16,000 ಪೊಂಜೊವುಲೆನೆ ಆಯನ ಅರಮನೆಡ್ ಬಂಧಿ ಮಲ್ಪುವೆ. ಇಂದ್ರನ ವಿನಂತಿಗಾತ್ರ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ದೇವೆರ್, ಸತ್ಯಭಾಮೆನೊಟ್ಟುಗ್ ನರಕಾಸುರನ್ ಕೆರಿಯರೆ ಪೋಪೆರ್. ಯುದ್ಧೊಡು ನರಕಾಸುರೆ, ಕೃಷ್ಣ ದೇವೆರೆನ ಮಿತ್ತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮಲ್ತ್ ದ್, ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಮತಿ ತಪ್ಪುಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪುವೆ. ಅ ಪೊರ್ತುಡ್ ಬಾಣ ಪ್ರಯೋಗ ಮಲ್ತ್ ದ್ ಸತ್ಯಭಾಮೆ ನರಕಾಸುರನ್ ಕೆರ್ಪಲ್ ಪನ್ಪಿನ ಉಲ್ಲೇಖ ಉಂಡು.

ತುಲಾಭಾರದ ಕಥೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ನಾರದ ಮುನಿನ ಪಾತೆರ ಕೇನಿನ ಸತ್ಯಭಾಮೆ, ತನ್ನ ಮಿತ್ತ್ ದ ಕೃಷ್ಣ ನ ಪ್ರೀತಿನ್ ಸಾಬೀತ್ ಮಲ್ಪರೆ, ತುಲಾಭಾರ ಮಲ್ಪುನ ಮನಸ್ ಮಲ್ಪುವೊಲು. ಏತೇ ಬಂಗಾರ್ ಪದ್ದೆಯಿ ಪಾಂಡಲಾ ಕೃಷ್ಣ ನ ದುನ್ನೊಗು ಸಮ ಬರಂದೆ ಉಪ್ಪುನಗ, ರುಕ್ಮಣಿ ಕಂತ್ ಪಾದಿನಿ ಒಂಜಿ ತುಳಸಿ ದಳೊಡ್ ಕೃಷ್ಣೆ ಕುಲ್ಲುದಿನ ಬರಿ ಮಿತ್ತ್ ಬತ್ತಿನ ಕಥೆ ಅಸ್ಸಾಂ ದ ಜನಪದೊಟು ಬರ್ಪುಂಡು.

ಫೈಲ್:Conversation of Draupadi and Satyabhama.jpg
ದ್ರೌಪದಿ ಬೊಕ್ಕ ಸತ್ಯಭಾಮೆನ ಸಂಭಾಷಣೆ

ದ್ರೌಪದಿ ನೊಟ್ಟುಗುದ ಸ್ನೇಹ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಮಹಾಭಾರತದ ವನ ಪರ್ವೊಡು, ದ್ರೌಪದಿ ಬೊಕ್ಕ ಸತ್ಯಭಾಮೆನ ಸ್ನೇಹ ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಕೃಷ್ಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಸತ್ಯಭಾಮೆ, ಕಮ್ಯಾಕ ಪನ್ಪಿನ ಕಾಡ್ ಗ್ ಪಾಂಡವೆರೆನ್ ತೂವರೆ ಪೋಪೆರ್. ಅವ್ಲು ಸತ್ಯಭಾಮೆ, ದ್ರೌಪತಿಡ ಸ್ರ್ತೀಧರ್ಮೊದ ಬಗೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಶ್ನೆಲೆನ್ ಕೇನುವಲ್. ದ್ರೌಪದಿ ಆಲೆನ ಅನುಭವದ ಮಿತ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಗುಟ್ಟುಲೆನ್ ಪನ್ಪೊಲು. ಅಕುಲು ಅವ್ಲು ಕುಟುಂಬ, ಸಂಬಂಧ, ಗೌರವ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲಸದ ಬಗೆಟ್ ಪಾತೆರ್ದಿನ ಉಲ್ಲೇಖ ತಿಕ್ಕುಂಡು. [೩]>

ಕಡೆತ ದಿನೊಕುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕೃಷ್ಣ ದೇವೆರೆನ ಕೆಲವು ಪ್ರೀತಿದ ಬೊಡೆದಿಯರೆನೊಟ್ಟುಗು ಕಾಡ್ ಗ್ ಪೋಪಿನ ಸತ್ಯಭಾಮೆ, ಅವ್ಲು ಪಂರ್ದ್, ಗೆಡ್ಡೆಲೆನ್ ತಿನೊಂದು ಹರಿನ ಧ್ಯಾನ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಹಿಮಾವತ್ ದ ಅಂಚಿದ ಕಲ್ಪ ಪನ್ಪಿನ ಜಾಗೊಟು ಸ್ವರ್ಗಸ್ಥರಾಪೆರ್. [೪]

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. "The 80 Sons of lord Krishna and Their Names- Krishna Facts". 18 September 2017.
  2. Sinha, Purnendu Narayana (1950). A Study of the Bhagavata Purana: Or, Esoteric Hinduism. Library of Alexandria. ISBN 978-1-4655-2506-2
  3. "The Mahabharata, Book 3: Vana Parva: Draupadi-Satyabhama Samvada: Section CCXXXI". www.sacred-texts.com. Retrieved 18 April 2017.
  4. "The Mahabharata, Book 16: Mausala Parva: Section 7".