ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಸರ್ಪಗಂಧಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಸರ್ಪಗಂಧಿದ ದೈಯಿ

ಉಂದು ಒಂಜಿ ದೈಯಿ. ಉಂದೆತ್ತ ಚಿಗ್‍ರ್ ಚಂದ್ರಡ ಪುಡವುಂಡು ಪನ್ಪಿನ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು. ಅಂಚಾದ್ ಈ ದೈಕ್ ಚಂದ್ರೆ ಪನ್ಪಿನ ಪುದರುಲ ಉಂಡು. ಉಂದೆನ್‍ ಆಂಗ್ಲ ಬಾಸೆಡ್ ರವುಲ್ಫಿಯ ಸರ್ಪೆ೦ಟ್ಟೈನ ಪನ್ಪೆರ್. ದೋಣಿ ಕಡವುಡ್ ಈ ದೈನ್ ಬುಲೆಪೆರ್. ಇತ್ತೆ ಈ ದೈ ತೊಜುನ್ ಕಡಮೆ. ಇಂದೆತ ಬೇರ್ ಕೇರೆದಲಕ್ಕ ಇತ್ತುದ್ ಕೇರೆದ ವಿಷ್ಮನು ಗೆಪ್ಪುನ ಸಕ್ತಿ ಉಂಡು. ಜ್ವರಕ್ ಎಡ್ದೆ ಮರ್ದು ಉಂದು. ಮುಂಗುಲಿ ಕೇರೆನ್ ಕೆರಿ ಬೊಕ್ಕ ಉಂದೆನ್‍ ತಿನ್‌ಪುಂಡು ಪನ್ಪೆರ್. ಇಂದೆತ ಬೇರುದ ಕಾಕಿ ರಂಗಿದ ರಾಲೊಡ್ ಮರ್ದುದ ಅಂಶ ಉಂಡು.

ಉಲ್ಲೇಕೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]