ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಸಾಂತಣಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಸಾಂತಣಿ (ಸೂಂಟೈ)

ಪೆಲತ್ತರಿ ಅಥವಾ ಬೋಲೆನ್ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದ್ ಬೆಯಿಪ್ಪಾದ್ ನುಂಗಾದ್ ದೀಪುನೆಕ್ ಸಾಂತಣಿ ಪನ್ಪೆರ್.

ತೆನಸ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ತುಳುನಾಡ್ದ ಜನೊಕುಲು ಕೃಷಿ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಸ್ಕೃತಿದಕುಲು. ಬೆನ್ನಿ ಮೊಕುಲೆನ ಪ್ರಧಾನ ಕಸುಬು. ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಗುತ್ತು ಬರ್ಕೆದಕ್ಲೆಗ್ ಬೋಡಾಯಿನ ಬೆನ್ನಿ ಇತ್ತ್ಂಡ ಒರಿನ ಒಂತೆ ಪಾಪೊದಕುಲು ಮೊಕುಲೆನಲ್ಪ ಬೆನ್ನಿದ ಕೂಲಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತ್ ಬದುಕುನಕುಲು ಉಲ್ಲೆರ್. ಪಾಪೊದಕ್ಲೆಗ್ ಮರಿಯಲೊಡು ಒಂತೆ ಬೇಲೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡ ಉಣಿಯೆರೆ ತತ್ವಾರೊ ಆಪಿ ಸ್ಥಿತಿಲಾ ಇತ್ತ್ಂಡ್. ಅಂಚಾದ್ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಪೆಲಕ್ಕಾಯಿ ತಿಂದ್ ದೋ ಅತ್ತಂಡ ಕುಕ್ಕು ನೀರ್ಡ್ ಪಾಡ್ದಿನೆನ್ ತಿಂದ್ದೋ ಬದ್ಕೊಂದಿತ್ತೆರ್. ಅವೆನ ಒಟ್ಟುಗು ಜೋಕುಲೆಗಾದ್ ಮರಿಯಲೊಡು ತಿನಿಯೆರೆ ಸಾಂತಣಿಲಾ ಮಂತ್ದ್ ಅಟ್ಟೊಡು ದೀವೊಂದಿತ್ತೆರ್.

ಮಾನ್ಪುನಾ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಪೆಲತ್ತರಿ ಅಥವಾ ಬೋಲೆನ್ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದ್ ಬೆಯಿಪ್ಪಾದ್ ದೊಂಬುಡು ಸರೀ ನುಂಗಾವೊಂದಿತ್ತೆರ್. ಸರೀ ನುಂಗಿ ಬುಕ್ಕ ಭದ್ರವಾದ್ ಅಟ್ಟೊಡು ಕಟ್ಟ್ದ್ ದೀವೊಂದಿತ್ತೆರ್. ಸರೀ ಬರ್ಸೊ ಬನ್ನಗ ಇಂದೆನ್ ತಿನ್ನಗ ಅಯಿತ್ತ ರುಚಿಯೇ ಬೇತೆ.ಇನಿತ್ತ ಕಾಲೊಡು ಮಾರ್ಕೆಟ್ಟ್ಡ್ ತಿಕುನ ಒವ್ವೇ ಕುರುಕುರುಡ್ದ್ ಉಂದು ಎಡ್ಡೆ ರುಚಿ ಆವೊಂದಿತ್ತ್ಂಡ್. ಇನಿ ಸಾಂತಣಿ ಪಂಡ ದಾದಂದ್ ಕೇನುನ ಕಾಲ ಬತ್ತಿನವು ನಮ ನಮ್ಮೆನ್ ಕಲೆವೋದುಲ್ಲ ಪನ್ಪಿನೆತ ಎಚ್ಚರಂದ್ ತೆರಿಯೊಣೊಡು.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಸಾಂತಣಿ&oldid=58927"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು