ಸಾಕರ್

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಸಾಕರ್ ಗೊಬ್ಬುದ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರ

’ಸಾಕರ್’ ಅತ್ತಂಡ ’ಫುಟ್ಬಾಲ್’ ಪನ್ಪುನ ಗೊಬ್ಬು ಜಗತ್ತ್ ಡ್ ಅತಿ ಜಾಸ್ತಿಯಾದ್ ಗೊಬ್ಬುವೆರ್. ಒಂಜಿ ಪಂದ್ಯ ಡ್ ಗೊಬ್ಬುನಂಚಿನ ರಡ್ಡ್ ಟೀಮ್ ಡ್ ೧೧ ಜನ ಉಪ್ಪುವೆರ್.ಪ್ರತಿ 4 ವರ್ಸಗೊರ ನಡಪುನ ವಿಶ್ವ ಕಪ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಜಗತ್ತ್ ಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ತೂಪಿನ ಗೊಬ್ಬುಲೆಟ್ ಒಂಜಿ.


ಉಂದೊಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಲೇಕನೊ. ಈ ಲೇಕನೊನು ದುಂಬರಿಪೆರೆ ಸಹಾಯೊ ಮಲ್ಪುಲೆ.
"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಸಾಕರ್&oldid=148518"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು