ಸಿಂಚನಾ ಡಿ ಗೌಡ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search
ಸಿಂಚನಾ ಡಿ ಗೌಡ

ಸಿಂಚನಾ.ಡಿ.ಗೌಡ ಮೇರ್ ಒರ್ತಿ ಸರ್ಫರ್.ಸರ್ಫಿಂಗ್ ಲೋಕೊಡು ಮಲ್ಲ ಪುಗರ್ಮೆ ಪೋಯಿನ ಮೇರ್, ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದೆ ಉಪ್ಪುನು ಬೇಜರದ ಸಂಗತಿ.ಮೇರ್ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಡ್ ಸರ್ಫಿಂಗ್ಡ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಲೆನ್ ಪಡೆತ್ತೆರ್. [೧]

ಸರ್ಫಿಂಗ್ ಪಂಡ ದಾದ?[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ನಮ ತುಳುವೆರ್ ತುದೆತ ಕೈತಲುಪ್ಪುನಕ್ಲ್ ಆಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ ಸರ್ಫಿಂಗ್ ಪಂಡ ದಾದಾಂದ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ. ಸಮುದ್ರಡ್ ಒಂಜಿ ಬೋರ್ಡ್ ದ (ಸರ್ಫಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್) ಮಿತ್ತ್ ಉಂತೋಂದು ಬರ್ಪುನ ಅಲೆಕ್ಲೆನ ಮಿತ್ತ್ ಪೋಪುನಿಯೇ ಸರ್ಫಿಂಗ್

ಸರ್ಫಿಂಗ್ ದ ಚಿತ್ರ(ಸಿಂಚನ ಡಿ ಗೌಡ)

ಪುಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ಬಲಕೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಸಿಂಚನಾ ಮೇರ್,೨೬ ನವಂಬರ್ ೨೦೦೧ಡ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗ್ ಸಂದಿನ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕುಡು ಪುಟ್ಟ್ಯೆರ್. ಮೇರ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಟಿ.ಡಿ.ಗೌಡ, ಅಂಚನೇ ಅಮ್ಮ ಮೀನಾಕ್ಷಿ.ಡಿ.ಗೌಡ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೆಕ್ಲ್ ಪುತ್ತೂರುಡು ವಾಸಿಸವೋಂದುಲ್ಲೆರ್.

ಸಿಂಚನ ಡಿ ಗೌಡ

ವಿಧ್ಯಾಭ್ಯಾಸ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಮೇರ್ ಪುತ್ತೂರುದ ಸುಧಾನ ರೆಸಿಡೆನ್ಶ್ಯಲ್ ಶಾಲೆಡ್ ಪತ್ತ್ನೆ ಮುಟ್ಟ ವಿಧ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಪಡೆಯೆರ್. ಬೊಕ್ಕ ಕಾಲೇಜಿದ ವಿಧ್ಯಾಭ್ಯಾಸಗಾದ್ ಪುತ್ತೂರುದ ಸಂತ ಫಿಲೋಮಿನ ಕಾಲೇಜಿಗ್ ಸೇರ್ಯೆರ್,ಇತ್ತೆ(೨೦೨೧) ಅವ್ವೇ ಕಾಲೇಜಿಡ್ ಬಿ.ಕಾಂ ಕಲ್ತೋಂದುಲ್ಲೆರ್.

ಸರ್ಫಿಂಗ್ ಬದ್ಕ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಸರ್ಫಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪತೊಂಡಿನ ಸಿಂಚನ ಡಿ ಗೌಡ

ಸಿಂಚನಾ ಮೇರ್ ಸರ್ಫಿಂಗ್ ಕಲ್ಪ್ಯರ ಶುರು ಮಲ್ತಿನೆ ಪುತ್ತೂರುದ ಬಾಲವನಟ್ಟ್.ಇತ್ತೆ(೨೦೨೧) ಸಿಂಚನ ಸರ್ಫಿಂಗ್ ಶುರು ಮಲ್ತ್ದ್ ೯ ವರ್ಷ ಆಂಡ್. ಸುರೂತ ನಾಲ್ವರ್ಷ ಮಂತ್ರ ಸರ್ಫ್ ಕ್ಲಬ್ ದ ದ್ರುವ ದಾಸ್ ಮೇರ್ನ ಕೋಚ್ ಆದಿತ್ತೆರ್. ಅವೆಡ್ತ್ ಬೊಕ್ಕ ಒವ್ವೇ ಕೋಚ್ ಇಜ್ಜಂದೆ ಸ್ವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಡ್ ಕಲ್ತೆರ್.

[೨] ಒಲಂಪಿಕ್ಸ್ ಡ್ ಭಾರತೊನೊ ಪ್ರತಿನಿದಿಸೊಡೋ ಪನ್ಪಿನ ಆಸೆ ಮೇರೆಗುಂಡು,ಅಂಚನೇ ಐಕಾದ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್. [೩]

ಸಾಧನೆಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಮೇರ್ ಇನಿಮುಟ್ಟ ಪತ್ತೆಡ್ತ್ ಜಾಸ್ತಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಸರ್ಫಿಂಗ್ ಪಂತೊಡು ಗೊಬ್ಬುದೆರ್, ಅಂಚನೆ 2 ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಪಂಥಡ್ ಪಾಲ್ ಪಡೆತೆರ್. 2014ಡ್ ಚೆನ್ನೈಟ್ ನಡತಿನ ರಾಷ್ಟೀಯ ಮಟ್ಟದ ಸರ್ಫಿಂಗ್ಡ್ ರಡ್ಡ್ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯೋಂದೆರ್.ಅಂಚನೇ ಅವು ಆರ್ನ ಸುರೂತ ಸರ್ಫಿಂಗ್ ಪಂದ್ಯ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಕುಡ್ಲದ ಸರ್ಫಿಂಗ್ ಕ್ಲಬ್ ದ ಸದಸ್ಯೆ ಆದ್ ಉಲ್ಲೆರ್. ಮೇರೆಗ್ ಇನಿಮುಟ್ಟ ರಾಷ್ರ ಮಟ್ಟಡ್ 5 ಬಂಗಾರದ ಮೆಡಲ್, 3 ಬೊಳ್ಳಿದ ಮೆಡಲ್ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಕಂಚುದ ಮೆಡಲ್ ತಿಕಿಂಡ್. ಇತ್ತೆ ಮೇರ್ ಕುಡ್ಲದ ಸರ್ಫ್ ಕ್ಲಬ್ದ ಸದಸ್ಯೆ ಆದುಲ್ಲೆರ್.

ಉಲ್ಲೇಕೋ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. https://www.fistosports.com/sinchana-gowda-not-end-will-come-back-powers
  2. https://www.newskarnataka.com/features/sinchana-gowda-school-girl-riding-a-wave-at-15
  3. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Sinchana_Gowda