ಸಿಮೆಂಟ್

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಸಿಮೆಂಟ್

ಸಿಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ್ ಕಟ್ಟರೆಗ್ ಬೋಡಾಯಿನ ಸಾಮಗ್ರಿಲೆಡ್ ಮುಖ್ಯವಾಯಿನ, ರಾಸಾಯನಿಕ ವಸ್ತುಲೆನ್ ಪಾಡ್ದ್ ತಯಾರ್ ಮಲ್ತಿನ ಸಾಮಗ್ರಿ. ಇತ್ತೆದ ಕಾಲೊಡ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ್ ಕಟ್ಡರೆಗ್ ಬೊಡೇ ಬೋಡು ದುಂಬುದ ಕಾಲೊಡು ಸಿಮೆಂಟ್‍ದ ಉಪಯೋಗ ಆಮೊಂದು ಇ ನೆತ್ತ ಬದಲುಗ್ ಬೆಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಸುಣ‍್ಣ ಉಪಯೋಗ ಆಮೊಂದಿತ್ತುಂಡು. ಸಿಮೆಂಟ್ಡ್ಲ್ ವಿಧಕುಲ್ ಉಲ್ಲ ದಪ್ಪ ಸಿಮೆಂಟ್ ಬೊಕ್ಕ ತೆಲುಪು ಸಿಮೆಂಟ್ . ಸಿಮೆಂಟ್ನ್ ಇಲ್ಲ ಕಟ್ಟನಗ ಗಾರೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುವುರೆ ಸಿಮೆಂಟ್ಡ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಧದ ಸಿಮೆಂಟ್ಲ್ ಉಲ್ಲ . ಅವು ಪಂಡ ಎ.ಸಿ.ಸಿ , ಜೆ.ಕೆ , ಅಂಬುಜ , ಅಲ್ಟಾಟಕ್ , ಭಾರತ್ ಸಿಮೆಂಟ್ . ಸಿಮೆಂಟ್ಟ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮುನಿದ ಬ್ಲಾಕ್ ಲಾ ಮಲ್ಪುವೆರ್.

ಸಿಮೆಂಟ್ ಡ್ ಮಲ್ಪು ವಸ್ತುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕಲ್ಲ್, ಇಟ್ಟಿಗೆ, ಓಡು, ಪೂತ್ತ ಚಟ್ಟಿ, ಜಾಲ್ ಗ್ ಪಾಡು ಇಟ್ಟಿಗೆ, ದಾರಂದ, ಕಂಡಿ, ದಲಿ, ಮೂರ್ತಿ, ಲೈಟ್ ಕಂಬ, ಉಗ್ಗೆಲ್ ದ ರಿಂಗ್,


ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]


ಉಂದೊಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಲೇಕನೊ. ಈ ಲೇಕನೊನು ದುಂಬರಿಪೆರೆ ಸಹಾಯೊ ಮಲ್ಪುಲೆ.