ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನ್

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನ್ ಪ್ರತಿಮೆ, ಜೆಡ್.ಪಿ.ಯಚ್ ಶಾಲೆ, ಮದನಪಲ್ಲೆ, ಚಿತ್ತೂರು ಜಿಲ್ಲೆ

ಸರ್ ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನ್(ಪುಟ್ಟು : ನವೆಂಬರ್ ೭, ೧೮೮೮: ಮರಣೊ:ನವೆಂಬರ್ ೨೧ ೧೯೭೦) ಚಂದ್ರಶೇಖರ ವೆಂಕಟರಾಮನೆರ್ ಭಾರತತ ವಿಜ್ಙಾನಿ, ಇಂಬೆರ್ ನೋಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆಯಿನ ಸುರುತ ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಿ.ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ್ ೧೯೩೦ ಡ್ ಅರೆನನೆ ಪುದರ್‌ದ ರಾಮನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಪನ್ಪಿ ಸಂಶೋಧನೆಗಾತ್ರ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರೊಡು ಪಡೆಯೆರ್

ಬಾಲ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಚಂದ್ರಶೇಖರ ವೆಂಕಟಾರಾಮನ್, ನವೆಂಬರ್ ೭, ೧೮೮೮ ಡ್ ತಮಿಳುನಾಡುದ ತಿರುಚಿನಾಪಳ್ಳಿ ಜಿಲ್ಲೆದ 'ತಿರುವನೈಕಾವಲ್' ಪನ್ಪಿ ಊರುಡು ಪುಟ್ಟಿಯೆರ.ಅರೆನ ಅಮ್ಮೆರ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ನ ಕಾಲೇಜಿಡ್ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾದಿತ್ತೆರ್.ಅಪ್ಪೆನ ಪುದರ್ ಪಾರ್ವತಿ ಅಮ್ಮಾಳ್. ಆಂಡ ಮಲ್ಲ ಕುಟುಂಬ ಆದಿತ್ತಿನೆಡ್ದಾತ್ರ ಬಡಪತ್ತ್‌ದ ಸ್ಥಿತಿಡ್ ಇತ್ತೆರ್. ರಾಮನ್ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟ್ಟ್‌ದ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಸೌಕರ್ಯೊಲೆನ್ ಕೊರ್ಪಾವುನ ಅನುಕೂಲ ಅಕುಲೆಗ್ ಇಜ್ಜಾಂಡ್. ಆಂಡಲ ಮೇಧಾವಿಯಾದಿತ್ತಿನ ರಾಮನ್ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಬೊಕ್ಕ ವೃತ್ತಿಜೀವನೊಡು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತೆರ್[೧]

 • ೧೯೦೦: ತನ್ನ ೧೨ ನೆ ವರ್ಸೊ ಪ್ರಾಯೊಡು ಮೆಟ್ರಿಕ್ಯುಲೆಶನ್ ಮುಗಿತೆರ್[೨].
 • ೧೯೦೪: ಮದ್ರಾಸ್‌ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಕಾಲೇಜ್‌ಡ್ ಬಿ.ಎ. ಪದವಿ
 • ೧೯೦೭: ಎಂ. ಎಸ್ಸಿ. ಪದವಿ
 • ೧೯೦೭ಡ್ ಭಾರತೀಯ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಡ್ ಪಾಸಾದ್ ಕಲ್ಕತ್ತೆಡ್, ಡೆಪ್ಯುಟಿ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಜನರಲ್ ಆದ್ ವೃತ್ತಿ-ಜೀವನ ಸುರು ಮಲ್ತೆರ್, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾದಿಪ್ಪುನಗ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪ್ರಯೋಗೊಲೆಡ್ ತೋಜಾವೊಂದಿತ್ತಿನ ಉಮೇದ್‌ನ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನೊಡ್‌ಲ ದುಂಬರಿತೆರ್.
 • ೧೯೧೭ಡ್ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯೊಡು ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರಾಯೆರ್
 • ೧೯೨೪ಡ್ 'ಲಂಡನ್‌ದ ಫೆಲೊ ಆಫ್ ರಾಯಲ್ ಸೊಸೈಟಿ'ಗೆ ರಾಮನ್ ಆಯ್ಕೆ ಆಯೆರ್
 • ಮಾರ್ಚ್ ೧೬ ೧೯೨೮ಡ್ ತಮ್ಮ ಸಂಶೋಧನೆ ರಾಮನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ನ್ 'ಬೆಂಗಳೂರ್‌ಡ್ ಬೊಲ್ಪುಗು ಕನತಿನ ರಾಮನ್ ೧೯೩೦ಡ್ ಅಯಿಕಾತ್ರ ನೋಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆಯೆರ್.

ಮದಿಮೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಡಾ. ರಾಮನ್, ೬, ಮೇ, ೧೯೦೭ಡ್ ಲೋಕಸುಂದರಿ ಅಮ್ಮಾಳ್ ಪನ್ಪಿ ಪೊಣ್ಣನೊಟ್ಟುಗು ಮದಿಮೆ ಆಯೆರ್.(೧೮೯೨–೧೯೮೦ [೨೧]). 'ರಾಮನ್,' 'ಲೋಕಸುಂದರಿ ಅಮ್ಮಾಳ್' ದಂಪತಿಲೆಗ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಬೊಕ್ಕ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್, ಪನ್ಪಿ ರಡ್ಡ್ ಆಣ್ ಜೋಕುಲು ಪುಟ್ಟಿಯೆರ್

ರಾಮನ್ ಪರಿಣಾಮ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಈ ತತ್ತ್ವ ವಿಜ್ಞಾನೊಗು ಸರ್ ಸಿ.ವಿ. ರಾಮನೆರೆನ ಒಂಜಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆಯಾದುಂಡು. ಆಕಾಶದ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣ ಅರೆಗ್ ಆಚಿರ ವಿಸಯೊ ಆದಿತ್ತ್ಂಡ್ . ಅವ್ವೊ ಎಂಚ ಸಾಧ್ಯ ಪನ್ಪಿ ಚೋದ್ಯೊ ರಾಮನೆರೆನ ಮನಸ್ಸ್‌ನ್ ಸುರುಡ್ದೆ ಇತ್ತ್ಂಡ್. ಅವೆಕ್ ಉತ್ತರ ನಾಡ್ದ್ ಪತ್ತೆರೆಗ್ ಪ್ರಯೋಗ ಮಲ್ತ್ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯೊನು ಕಳೆಯೆರ್. ಸಮುದ್ರದ ಮಿತ್ತ್‌ಡೆ ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣ ಪೋನಗ * ಕಡಲ್‌ದ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಕಾರಣೊನು ತೆರಿಯೆರೆ ಪ್ರಯೋಗ ಮಲ್ತೊಂದೇ ಹಡಗ್‌ಡೆ ಇಡಿ ಅಲೆದಾಟ ಮಲ್ತೆರ್. ಆಕಾಶದ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣ ರಾಮನೆರೆಗ್ ಆಚಿರೊ ಪುಟ್ಟಾದ್ ಪ್ರಯೋಗೊಗು ಸುರು ಮಲ್ತೆರ್. ಅಂಚನೆ ಬಗೆಬಗೆತ ಪೂಕುಲೆನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬಣ್ಣೊನು ತೂದು ಅರೆಗ್ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆವೊಂದಿತ್ತ್ಂಡ್. ವಾತಾವರೊಣೊದ ಧೂಳುದ ಕಣಕುಲು ಬೊಲ್ಪುನು ಅರೆವಾಶಿಲ ಪರಡುನ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪುಂಡು.ಇಂಚ ಬೊಲ್ಪು ಪರಡ್‌ನಗ ಅವೆತ ಮಾತ ಬಣ್ಣೊಲು ಪರಡುಂಡು. ಜಾಸ್ತಿ ಪರಡಂದಿನ ಕೆಂಪು ಬೊಲ್ಪು ಆಕಾಸೊದ ಮುಟ್ಟ ಸೂರ್ಯೆ ತೋಜುನ ಪ್ರದೇಶೊಡು ಮೆನ್ಕುಂಡು. ಒರಿದಿನವು ಆಕಾಸೊಗು ನೀಲಿ ಬಣ್ಣೊನು ಕೊರ್ಪುಂಡು. ಬೊಲ್ಪು ಪರಡ್‌ನಗ ಶಕ್ತಿದ ಸ್ವೀಕಾರ ಅತ್ತ್ಂಡ ದಾನ ಬೊಲ್ಪುದ ತರಂಗಾಂತರೊನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ್ ಬದಲಾಯಿಸುನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಲಕ್ಷ್ಯೊಡು ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ. ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಲಕ್ಷ ಬೊಲ್ಪುದ ಕಣೊಕುಲು ಪರಡ್‌ನಗ ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ರಾಮನ್ ಪರಿಣಾಮೊಗು ಸೇರುಂಡು ಪನ್ಪಿ ವಿಚಾರ ತೆರಿದ್ ಬತ್ತ್ಂಡ್. ಉಂದೆನೇ “ರಾಮನ್ ಪರಿಣಾಮ`` ಪಂದ್ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್. ಉಂದು ಅನ್ವಯಿಕ ಉಪಯುಕ್ತತೆ ಉಪ್ಪುನ ತತ್ವ

ಟಾಟ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್‌ದ ನಿರ್ದೇಶಕೆರಾದ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ರಾಮನ್ ಪುತ್ಥಳಿ (ಬಿರ್ಲಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ & ಟೆಚೊಲೊಜಿಕಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ)

೧೯೩೪ಡ್ ಬೆಂಗಳೂರುದ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯುಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ದ ನಿರ್ದೇಶಕೆರಾದ್ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸೊಂದಿನ ಡಾ. ರಾಮನ್ ಅವೆಡ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ೧೯೪೩ಡ್ ರಾಮನ್ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೆಂದ್ರೊನು ಬೆಂಗಳೂರುಡು ತಾಪನೆ ಮಲ್ತೆರ್. ಪ್ರೊ. ರಾಮನ್ ಬೆಂಗಳೂರುನು ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರವಾದ್ ಮಲ್ತೊಂದು “ರಾಮನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ” ಪನ್ಪಿನ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆನ್ ಅರೆನ ಜೀವಿತ ಕಾಲೊಡೆ ತಾಪನೆ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಮಸ್ತ್ ಸಂಶೋಧನೆಲೆನ್ ಮಲ್ತೆರ್. ಭವಿಷ್ಯತ್‌ದ ಸಂಶೋಧಕೆರೆಗ್ ಬುಡ್ದು ಪೋಯಿನ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ವಿಶೇಷವಾದ್ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಶೋಧನ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದುಂಡು

ಗೌರವ, ಪ್ರಶಸ್ತಿಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 • ಫೆಲೋ ಆಫ್ ರಾಯಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಸದಸ್ಯತ್ವ (೧೯೨೪)
 • ನೈಟ್ ಹುಡ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ (೧೯೨೯)
 • ನೋಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ (೧೯೩೦)
 • ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜೆರೆಡ್ದ್ 'ರಾಜ ಸಭಾ ಭೂಷಣ ಗೌರವ' (೧೯೩೫)
 • ಭಾರತ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ (೧೯೫೪)
 • ಲೆನಿನ್ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ (೧೯೫೭)

ಮರಣ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ನವೆಂಬರ್ ೨೧ ೧೯೭೦ ಡ್ 'ಪ್ರೊ.ರಾಮನೆರ್, ದೇಮಹಳ್ಳಿಡ್ ತೀರ್ದ್ ಪೋಯೆರ್.

ಮಾಹಿತಿಗಾತ್ರ ತೂಲೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. "Archive copy". Archived from the original on 2019-12-28. Retrieved 2019-12-28.CS1 maint: Archived copy as title (link)
 2. https://www.britannica.com/biography/C-V-Raman