ಸುಭಾಷ್‍ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್


ಈ ಪುಟೊನು ಮಾಜಾಯೆರೆ ಗುರ್ತೊ ಮಲ್ತುತೊ. ಈರೆಗ್ ಈ ಲೇಕನೊನು ಮಾಜಾವುನೆಗ್ ವಿರೋದೊ ಇತ್ತ್ಂಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಮಾಜಾಯರ ಪಾಡಿನ ಲೋಕೊನುಲು ಪುಟೊಡು ತೆರಿಪಾಲೆ

ಮಾಜಾವುನೆಗ್ ಗುರ್ತೊ ಮಲ್ಪೆರೆ ಕಾರಣೊ: ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಪುದರ್ದ ಬರವು ಉಂಡು. ಅತ್ತಂದೆ ಉಂದೆಟ್ ಎಚ್ಚ ಬರವು ಇಜ್ಜಿ.

ಸುಭಾಷ್‍ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್

ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ (ಜನವರಿ ೨೩,೧೮೯೭-(ಊಹೆ):ಅಗಸ್ಟ್ ೧೮, ೧೯೪೫) ನೇತಾಜಿ ಪಂದ್ ಪುದರ್ ಪಡೆತಿನ ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮೊಡು ಪೊರ್ಂಬಾಟ ಮಲ್ತಿನ ನಾಯೆಕೆರೆಡ್ ಒರಿ. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದೆರ್ನ ವಿಚಾರೊಲೆಡ್ದ್ ಪ್ರೇರಿತೆರಾಯಿನೆ ಇಂಬೆರ್ ಭಾರತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ ಹೋರಾಟೊಡ್ ಮಾಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಕೊರ್ತೆರ್.[೧]

ಜೀವನೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರೆರ್ ಪುಟ್ಟುದಿನಿ ೧೮೯೭ ಜನವರಿ ೨೩, ಒರಿಸ್ಸಾದ ಕಟಕ್‍ಡ್.[೨]

ಪಿದಯಿದ ಕೊಂಡಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. http://www.hindujagruti.org/articles/47_subhash-chandra-bose.html
  2. http://www.hindujagruti.org/articles/47_subhash-chandra-bose.html