ಸೂತ್ರದ ಗೊಂಬೆಯಾಟ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
A Kathputli show in Mandawa, Rajasthan, India

ಜಾನಪದ ರಂಗಕಲೆಕ್ಲೆಡ್ ಗೊಂಬೆಯಾಟಲಾ ಒಂಜಿ. ತುಳುನಾಡ್‍ದ ಉಪ್ಪಿನಕುದ್ರುದ ಭಾಸ್ಕರ ಕೊಗ್ಗ ಕಾಮತ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಸರಗೋಡುದ ಕೆ.ವಿ. ರಮೇಶ್ ಇರ್ವೆರ್ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರೊಡು ಇತ್ತೆ ಬೆನೊಂದುಲ್ಲೆರ್.

ಮರ ಬೊಕ್ಕ ಕುಂಟುಡ್ದು ಉಂಡುಮಲ್ಪುನ ಎಲ್ಯ ಗಾತ್ರದ ಗೊಂಬೆಲೆಗ್ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪಾತ್ರೊದ ವೇಷ ಪಾಡ್ದ್ , ಮಿತ್ತ್ ಡ್ದ್ ನೂಲುಕಟ್ಟ್ ದ್ ಪರದೆದ ಪಿದಾಯಿಡ್ದ್ ಪ್ರಸಂಗೊಗು ಬೋಡಿತ್ತಿಲೆಕ್ಕ ಲಯೊಕ್ಕು ಅನುಸಾರವಾದ್ ಗೊಂಬೆಲೆನ್ ಗೊಬ್ಬಾವುನ ಕಲೆ 'ಯಕ್ಷಗಾನ ಗೊಂಬೆಯಾಟೊ' ಪಂಡ್ದ್ ಪುದರ್ ಪಡೆತ್ಂಡ್. ಯಕ್ಷಗಾನೊದ ಮಾತ ಪ್ರಸಂಗೊನ್ಲಾ ಗೊಂಬೆಯಾಟೊಡು ತೋಜಿಪ್ಪಾಯರ ಆಪುಜಿ. ಚೂಡಾಮಣಿ, ಲಂಕಾದಹನ, ಘೋರಭೀಷಣ ಕಾಳಗ, ಅಶ್ವಮೇಧ ಪರ್ವ, ಸೀತಾಕಲ್ಯಾಣ, ನರಕಾಸುರ ವಧೆ, ಗರುಡ ಗರ್ವಭಂಗ- ದುಂಬಾಯಿ ಪ್ರಸಂಗೊಲು ಲಾಯಕ್‌ಡ್ ಮೂಡ್‌ದ್ ಬರ್ಪುಂಡು.

ಗೊಂಬೆಯಾಟ

ಗೊಂಬೆಲೆನ ಅಂಗಾಂಗೊಲೆಗ್ ನೂಲು ಕಟ್ಟ್ ದ್ ಅಯಿತ್ತ ನನೊಂಜಿ ಕೊಡಿನ್ ಕೈಬಿರೆಲ್ ಗ್ ಲಾ , ತರೆಟುಪ್ಪುನ ಮುಂಡಾಸ್ ಗ್ ಲಾ ಕಟ್ಟೊನುವೆರ್. ಅಗತ್ಯೊಗು ಬೋಡಿತ್ತಿಲೆಕ್ಕ ಅಂಗಾಂಗಚಲನೆದ ಮುಖಾಂತರ ಗೊಂಬೆನ್ ನಡಪ್ಪಾಪೆರ್. ಸೂತ್ರಚಾಲಕೆರೆನ ಕೈಚಳಕೊ ಮುಲ್ಪ ಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ಅಂಶೊ. ಆಜಿ ಪಜ್ಜೆ ಉದ್ದ, ನಾಲ್ ಪಜ್ಜೆ ಅಗಲೊದ ವೇದಿಕೆಡ್ ಗೊಂಬೆಯಾಟ ಆನಗ ಪುರಾಣೊದ ಸನ್ನಿವೇಶ ಅಲ್ಪ ಉಂಡಾಪುಂಡು.

ಗೊಂಬೆಯಾಟೊಗು ರಾಮಾಯಣ, ಮಹಾಭಾರತ ಬೊಕ್ಕ ಭಾಗವತೊ ಈ ಮೂಜೆಡ್ದ್ ಕತೆ ಗೆತೊನುವೆರ್. ಬಂಗಾಳ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ, ರಾಜಸ್ಥಾನ, ಆಧ್ರ, ಒಡಿಶಾ ಬೊಕ್ಕ ತಮಿಳ್ನಾಡ್ ಡ್ ಲಾ ಗೊಂಬೆಯಾಟ ಪರೆಂಪರೆ ಉಂಡೂಂದ್ ತೆರಿದ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ತಂಜಾವೂರುದ ಬೊಮ್ಮಲತಂ ಗೊಂಬೆಯಾಟೊ ಎಡ್ಡೆ ಪುದರ್ ಪಡೆತ್ಂಡ್. ಮಧ್ಯಯುಗೊಟ್ಟು ಗೊಂಬೆಯಾಟೊ ನರಮಾನಿಲೆಗ್ ಸಂತೋಷ ಪಡೆಯೊನುನ ಒಂಜಿ ಕಲಾಮಾಧ್ಯಮ ಆದಿತ್ತ್ಂಡ್.

ರಾಕ್ಷಸ ಪಾತ್ರೊದ ಗೊಂಬೆಲೆನ್ ಕಪ್ಪು, ಕೆಂಪು; ದೈವೀಗೊಂಬೆಲೆನ್ ಬೊಲ್ದು, ಕೆಂಪು, ಮಂಜಿಲ್ ರಂಗ್ ಗಲಸುವೆರ್. ದೇವತೆಲೆನ ಗೊಂಬೆಲೆಗ್ ನೀಲಿ ರಂಗ್. ಗೊಂಬೆಲೆನ ಮುಕಾಂತರ ಆಟೊ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆನಗ ಯಕ್ಶಗಾನೊದ ಲೆಕ್ಕೊನ್ ಭಾಗವತೆರ್ ಪದಪಂಡ್ದ್ ಮೇಳದಕುಲು ಸಂಭಾಷಣೆ ಪನ್ಪೆರ್. ರಾಜಸ್ಥಾನದಕುಲು ಪೊಉರಾಣಿಕ ವಸ್ತುಲೆನ ಒಟ್ಟುಗು ಐತಿಹಾಸಿಕ ವಸ್ತುಲಾಯಿನ ಅಮರಸಿಂಗ್ ರಾಥೋಡ್ ದುಂಬಾಯಿ ವೀರೆರೆನ ಕಥೆನ್ ಲಾ ಓಜಿಪ್ಪಾಪೆರ್.

ಗೊಂಬೆಯಾಟ

ಸೂತ್ರಧಾರೆಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಪರಿಣತಿ ಇತ್ತ್ಂಡ ಗೊಂಬೆಯಾಟೊಲ ಎಡ್ಡೆ ಲಾಯಕ್‌ಡ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಪುಂಡು. ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಭವಾಯಿ ನೃತ್ಯಗಾರೆರೆನ 'ಲಾಲುಆ ಗೊಂಬೆಯಾಟೊ', ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶೊದ 'ಗುಲಾಬೇ ಸಿತಾಬೊ' ಗೊಂಬೆಯಾಟೊ, ಆಂಧ್ರದ ಚರ್ಮದ ಗೊಂಬೆಯಾಟೊ, ತಂಜಾವೂರುದ ಬೊಮ್ಮಲತ ಗೊಂಬೆಯಾಟೊ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಗೊಂಬೆಯಾಟೊ ಪುದರ್ ಪಡೆಯಿನ ಪ್ರಕಾರೊಲು. ಪಿರಾಕ್‌ದ ಸಾಹಿತ್ಯೊಡು ಗೊಂಬೆಯಾಟೊದ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಉಪ್ಪುನೆಡ್ದಾತ್ರ ಈ ಕಲೆಕ್ಕ್ ಮಲ್ಲ ಇತಿಹಾಸೊ ಉಂಡು ಪಂದ್ ಪನೊಲಿ.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. http://vijaykarnataka.indiatimes.com/articleshow/13150340.cms.
  2. http://bckbimba.blogspot.in/2015/03/Uppinakudru-Gombeyata-Academy.html[dead link].