ಸೆಕೆ ಎಂಜಿನ್

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search
ಸೆಕೆ ರೇಲ್ವೆ ಎಂಜಿನ್

thumb|ಥಾಮಸ್ ನ್ಯೂಕೊಮೆನ್ ರನ ವಾಯುಮಂಡಲದ (ಯಂತ್ರ)ಇಂಜಿನ್ ಸೆಕೆ ಇಂಜಿನ್[೧] ಒಂಜಿ ಉಷ್ಣ ಎಂಜಿನ್ ಆತ್ಂಡ್, ಅವು ಸೆಕೆನ್ ಯನ್ನ ದ್ರವ ರ್ಕಾಯನಿರ್ವಹಣಾ ದ್ರವವಾ ಬಳಕೆ ಯಾಪುಂಡು ಯಾಂತ್ರಿಕ ಬೆಲೆನ್ಲ  ಮಾಲ್ಪುಂಡು.

೨೦೦೦ ವರುಷತ ಪಿರಾ ಕೊದಿಪ್ಪುನ ನೀರ್ಡ್ತ್ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಚಲನೆ ಸಾದ್ಯವುಂದು ತೆರಿಯೊಂಡೆರ್.ಆರ್ ಈ ಸಾಧನೊ ನ್ ಪ್ರಾಯೊಗಿಕವಾತ್ ಬಲಕೆ ಮಾಲ್ತೆರ್ ಅಪಗ ಅರೆಗ್ ಸಾಧ್ಯೊ ಇಜ್ಜಿಂದ್ ಅಂಡ್.೧೬೦೬ಟ್ ಸ್ಪೇನ್ತ  ಅನ್ವೇಷಕರಾಯಿನ ಜಿರೋಮ್ ಅಯಾಂಝ್ ಬಿಯೋ ಮಾವುಂಟ್ ಅರ್ ದುಂಬು ಸೆಕೆ ಇಂಜಿನ್ ತಾ ಹಕ್ಕು ಸ್ವಾಮ್ಯೊನ್ ಪಡೆತೆರ್.೧೬೯೮ ಟ್ ಥಾಮಸ್ ಸಾವೇರಿ ನೀರಿತಾ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕಪಡೆಯಿನಾ ಸೆಕೆನ್ ಬಳಕೆ ಮಾಲ್ಪುನ ಸೆಕೆ ಪಂಪ್ತಾ ಹಕ್ಕು ಸ್ವಾಮ್ಯೊನ್ ಪಡೆತೆರ್. ಸಾವೇರಿ ಈ ಪಂಪು,ಸಂಕುಚಿತ ಅಪುನ ಸೆಕೆನ್ ನಿರ್ವಾತದೊಟ್ಟಗ್ ಮಾಲ್ತ್ ತನ್ಮೂಲಕ ನೀರನ್ ಒಯಿತೊಂದ್ ಇತ್ತಂಡ್ ಥಾಮಸ್ ನ್ಯೂಕೊಮೆನ್ ರ ವಾಯುಮಂಡಲತ (ಯಂತ್ರ)ಇಂಜಿನ್ ಉಂದು ಸುರ್ಗಗ್ ವಾಣಿಜ್ಯ[೨] ಉದ್ದೇಶ ಅತ್ತತಂದೆ  ಬೆಣೆಯನ್ ಪಡೆಯಿನಾ ೧೭೧೨ ರಟ್ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಟ್ ಬಲಕೆ ಮಾಲ್ಪೆರ್.

೧೭೮೧ಡ್ ಜೇಮ್ಸ್ ವ್ಯಾಟ್

ಜೇಮ್ಸ್ ವ್ಯಾಟ್

ಆರ್ ನಿರಂತರ ರೋಟರಿ ಚಲನೆ ಪಡೆಯಿನ ಸೆಕೆ ಇಂಜಿನ್ ತ ಹಕ್ಕು ಸ್ವಾಮ್ಯೊನ್ ಪಡೆತೆರ್. ೧೦ ಅಶ್ವಶಕ್ತಿ ಸಾಮ‍ರ್ಥ್ಯ ಪಡೆಯಿನ ವಾಟ್‍ದ ಇಂಜಿನ್ ನ್ ವಿಶಾಲಶ್ರೇಣಿ ಯಂತ್ರದ ತಯಾರಿಕೆಗ್ ಸಹಾಯಕಾರಿಯಾತ್ಂಡ್. ಈ ಇಂಜಿನ್ ನ್ ನೀರ್ ಬುಕ್ಕ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಅತ್ತಂದೆ ಕನಕ್ಕ್ ಲೆನ ಇಂಧನೊ ತಿಕ್ಕುನ ಅಲ್ಪಾ ಕಡೆಕ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಲ್ಪೊಲಿ. ೧೮೮೩ ಟ್ ಅಪಗ ೧೦,೦೦೦ಅಶಸಾ(ಹೆಚ್ ಪಿ)ಇಪ್ಪುನ ಇಂಜಿನ್ ಲು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಾಯರಾ ಸುರು ಅತ್ಂಡ್. ಸೆಕೆ ಇಂಜಿನ್ ನ್ ರೈಲುಗ್ ಬಲಕೆ ಮಾಲ್ಪೊಲಿ. ಸ್ಥಿರ ಸೆಕೆ ಇಂಜಿನ್ ಲು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ರಾಂತಿತಾ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶ ಅತ್ ಇತ್ತಂಡ್. ಇದೆಂಡ್ತ್ ನೀರ್ ಇಜ್ಜಿಯಾಂತಿನ ಕಡೆಟ್ ಕಾರಖಾನೆನ್ ಸ್ಥಾಪನೆಗ್ ಸಹಾಯ ಅತ್ಂಡ್.

ಸೆಕೆ ಇಂಜಿನ್ ಲು ಬಹಿರ್ದಹನ ಇಂಜಿನ್ ಅದ್‍ಲಾ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ದ್ರವತ ದಹನವಸ್ತ್ಡ್ ಬೇತೆಯಾದ್. ಈ ಇಂಜಿನ್ ಡ್ ಸೌರಶಕ್ತಿ, ಬೈಜಿಕ ಶಕ್ತಿ ಅತ್ತಂದೆ ಭೂಉಷ್ಣಶಕ್ತಿ ನ್ ಬಲಕೆ ಮಾಲ್ಪೊಲಿ. ಈ ಇಂಜಿನ್ ಡ್ ನೀರನ್ ಕಾಯ್ಪುನ ಬುಕ್ಕ ಅತಿ ಒತ್ತಡಡ್ ಸೆಕೆಯಾದ್ ಬದಲ್ ಮಲ್ತ್ ದ್, ಈ ಸೆಕೆನ್ ಬೆಣೆಯ ಅತ್ತಂದೆ ಟರ್ಬೈನ್ ತ ಮೂಲಕೊ ವಿಕಸನ ಮಾಲ್ಪುನಗ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರ್ಯ ಅಪುಂಡು.ಬುಕ್ಕ ಸೆಕೆನ್ ತಂಪು ಮಾಲ್ತ್ ಬಾಯ್ಲರಿಗ್ ಮರಳಿಸಾತ್. ಸೆಕೆ ಇಂಜಿನ್ ತ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾತ್ ತಿರ್ತಾ ಅಂಶೊನ್ ವೀಕ್ಷಿಸಣೆ ಮಾಲ್ಪೊಲಿ..

ಇತಿಹಾಸೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಸೆಕೆ ಇಂಜಿನ್ ತಾ ಭಾಗೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಇಂಜಿನ್ ತ ಸಂರಚನೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಇಂಜಿನ್ ತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. http://www.thefreedictionary.com/Atmospheric+engine
  2. http://www.bbc.co.uk/devon/discovering/famous/thomas_newcomen.shtml