ಸ್ಥಾನಿಕ ತುಳು ಬ್ರಾಹ್ಮಣೆರ್

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search

ಸ್ಥಾನಿಕ ತುಳು ಬ್ರಾಹ್ಮಣೆರ್ನಕುಲು, ಸ್ಮಾರ್ಥ ಬ್ರಾಹ್ಣೆರ್ ಬುಕ್ಕ್ಕ ತೌಳವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೆರ್ನ ವರ್ಗೊಂಕು ಸೇರ್ನಕುಲು.


Wiki letter w.svg ಉಂದೊಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಲೇಕನೊ. ಈ ಲೇಕನೊನು ದುಂಬರಿಪೆರೆ ಸಹಾಯೊ ಮಲ್ಪುಲೆ.