ಹಮ್ಮಿಂಗ್ ಬರ್ಡ್

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search
ಹಮ್ಮಿಂಗ್ ಬರ್ಡ್ ಪಕ್ಕಿ

ಉಂದು ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನ ಪಕ್ಕಿ. ಉತ್ತರ ಬೊಕ ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕಾ ಭೂ-ಖಂಡಡ್ ಉಂದು ತೂವೆರೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು.ಕೆಲವು ಹಮ್ಮಿಂಗ್ ಬರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಸೆಕುಂಡುಗ್ ೮೦ ಸಲ ರೆಕ್ಕೆ ಬೊಟ್ಟುಂಡು.ಕೆಲವು ಹಮ್ಮಿಂಗ್ ಬರ್ಡ್ದ ಎದೆಬಡಿತ ನಿಮಿಷಗ್ ೧೨೬೦ದಾತ್ ಇಪ್ಪುಂಡು.

ಪೂತ ರಸ,ಕಿನ್ನ ಪುರಿ ಕ್ಲೆನ್ ಉಂದು ತಿನ್ಪುಂಡು.ನೆಟ್ಟ್ ೩೫೦ ಪ್ರಬೇದ ಉಂಡು.ಬೀ ಹಮ್ಮಿಂಗ್ ಬರ್ಡ್ ಜಗತ್ತ್ದ ಕಿನ್ನ ಪಕ್ಕಿ.ಉಂದು ಕೇವಲ ೧.೮ಗ್ರಾಮ್ ಇಪ್ಪುಂಡು.ಈ ಜಾತಿಡ್ ತುಂಬಾ ಮಲ್ಲ ಪಕ್ಕಿ ಪಂಡ ಜಯಂಟ್ ಹಮ್ಮಿಂಗ್ ಬರ್ಡ್.ಉಂದು ಸುಮಾರ್ ೨೪ಗ್ರಾಮ್ ತೂಕ ಇಪ್ಪುಂಡು.


Wiki letter w.svg ಉಂದೊಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಲೇಕನೊ. ಈ ಲೇಕನೊನು ದುಂಬರಿಪೆರೆ ಸಹಾಯೊ ಮಲ್ಪುಲೆ.

ಉಲ್ಲೆಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]