ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

2020 ಬೈರುತ್ ಸ್ಫೋಟ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ಬೈರುತ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಲೆಬೆನಾನ್ ದೇಶದ ರಾಜಧಾನಿ ಬೊಕ ಮಲ್ಲ ಬಂದರ್.

2020 ಬೈರುತ್ ಸ್ಫೋಟ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಆಗಸ್ಟ್ 4, 2020 ಬಯ್ಯ ಈ ಘಟನೆ ಆಯಿನಿ. ಸುಮಾರ್ 157 ಜನ ತಿರ್ಯೆರ್, 5000 ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಪೆಟ್ಟ್ ಆತ್ಂಡ್, ಸುಮಾರ್ 10-15 US$ ನಷ್ಟ ಆತ್ಂಡ್. ಈ ಸ್ಫೋಟ ಸುಮಾರ್ 2,750 ಟನ್ ಅಮೊನೀಯಮ್ ನೈಟ್ರೆಟ್‌ ಬೊಕ 1,155 ಟನ್ Trinitrotoluene [C6H2(NO2)3CH3]ರ್ದ್ ಆತಿನಿ ಪಂದ್ ಪಂತೆರ್. ಈ 2 ರಾಸಾಯನಿಕನ್ ಬಂದರ್‌ಡ್ ಒವ್ವೇ ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ಆಜಿ ವರ್ಷ ಮುಟ(2014-20) ದೀತೆರ್. ಈ ಬಾಂಬ್ ಟರ್ಕಿ, ಸಿರಿಯ, ಇಸ್ರೆಲ್ ಬೊಕ ಯುರೋಪುದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗ್ ಕೇಂದ್ಂ‌ಡ್ (ಸುಮಾರ್ 100 ಮೈಲ್ ದೂರ) ಪಂದ್ ವರದಿ ಆತ್ಂಡ್. ಲೆಬೆನಾಸೆ ಸರ್ಕಾರ 2 ವಾರದ state of emergencyನ್ ಪಾಡ್ದೆರ್.

ಮಾಹಿತಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

Quick Facts
ತಾರಿಕ್ 2021
ಗಂಟೆ 18:08:18 EEST
ಜಾಗೆ ಬೈರುತ್
ಮರಣ(ತೀರಿನಕುಲು) 207+
ಪೆಟ್ಟ್ ಆತಿನ ಜನಕ್ಲೆನ ಸಂಕೆ 5,000+
ಗೊತ್ತುದಾಂತಿನಕುಲು 100
ನಷ್ಟ US$ 10-15 ಬಿಲಿಯನ್


ಉಂದೊಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಲೇಕನೊ. ಈ ಲೇಕನೊನು ದುಂಬರಿಪೆರೆ ಸಹಾಯೊ ಮಲ್ಪುಲೆ.