ಅವತಾರೊ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ವಿಷ್ಣು ದೇವೆರೆನ ಪತ್ತಾವತಾರೊ.

ಹಿಂದೂ ದೇವೆರ್ ವಿಷ್ಣು (ಮದ್ಯೊಡು) ಸುತ್ತ್‌ಡ್‌ದ್ ಪತ್ತು ಮುಕ್ಯೊ ಅವತಾರೊ, ಪುದರುಲು ಮತ್ಸ್ಯ; ಕೂರ್ಮ; ವರಾಹ; ನರಸಿಂಹ; ವಾಮನ; ಪರಶುರಾಮ; ರಾಮ; ಕೃಷ್ಣ; Buddha, ಬುಕ್ಕ ಕಲ್ಕಿ
"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಅವತಾರೊ&oldid=141690"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು