ದಶಾವತಾರ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search

ಪತ್ತ್ ಅವತಾರೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ ದೇವೆರ್ ಹರಿ-ಹರ-ಬ್ರಹ್ಮ. ಮುಕುಲು ಮೂವೆರ್‍ಲಾ ಅವತಾರ ಪುರುಸೆರ್. ಈ ಮೂವೆರೆಡ್ ಹರಿ ಪಂಡ ವಿಷ್ಣು ದೇವೆರ್ ದುಷ್ಟೆರೆನ್ ಮುಗಿಪೆರಾದ್ ಪತ್ತ್ ಅವತಾರೊ ತಾಳ್‌ನೆಂದ್ ಪುರಾಣ ಬೂಕುಲೆಡ್ ಉಲ್ಲೇಕೊ ಉಂಡು. ಇಂದೆನ್ ಸಂಸ್ಕೃತೊಡು ದಶಾವತಾರೊ ಪನ್ಪೆರ್.

  1. ಮತ್ಸ್ಯಾವತಾರ
  2. ಕೂರ್ಮಾವತಾರ
  3. ವರಾಹಾವತಾರ
  4. ನರಸಿಂಹ
  5. ವಾಮನಾವತಾರ
  6. ಪರಶುರಾಮ
  7. ರಾಮದಶರಥನ ಮಲ್ಲ ಮಗೆ ಶ್ರೀರಾಮ
  8. ಕೃಷ್ಣವಸುದೇವನ ಮಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ
  9. ಬುದ್ಧ
  10. ಕಲ್ಕಿಕಲಿಯುಗದ ಅಂತ್ಯೊಡು ಅವತಾರೊ ಆಪುನೆ