ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಮೋಹಿನಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಮೋಹಿನಿ
Goddess of Enchantment
A painting of a beautiful goddess on a swing
Shiva sees Mohini on a swing (1894 painting by Raja Ravi Varma)
ದೇವನಾಗರಿमोहिनी
ಸಂಸ್ಕೃತಮೋಹಿನಿ
Affiliationವಿಷ್ಣು ದೇವೆರೆನ ಅವತಾರ, Devi
ಹತಾರ್Mohini-astra (seduction), Sudarshana Chakra
ವೈಯಕ್ತಿಕ ಇಸಯೊಲು
ಸಂತತಿShasta
ಬೇಲೂರುದ ಚೆನ್ನ ಕೇಶವ ದೇವಸ್ಥಾನೊಡು ಮೋಹಿನಿ

ಮೋಹಿನಿ ವಿಷ್ಣು ದೇವೆರೆನ ಪೊಣ್ಣನ ಅವತಾರ. ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ್ ಮೋಹಿನಿನ್ ಗೌರವೊಡು ತೂಪೆರ್. ಹೆಚ್ಚಾದ್ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾರತೊಡು, ಶಿವನ ಸ್ಥಳೀಯ ವಾಯಿನ ಪುದರ್ ಖಾಂಡೋಬನ ಸಂಗಾತಿ ಮಹಾಲಾಸ ಪನ್ಪಿ ಪುದರಡ್, ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟ್ ದ್, ಮೋಹಿನಿನ್ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್.

ಪುರಾಣೊಡು ಕತೆಕುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಅಮೃತ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಸಮುದ್ರ ಮಥನೊದ ಪೊರ್ತುಡು ತಿಕ್ಕುನ ಅಮೃತನ್ ಪರಿಯರೆ ದೇವತೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಸುರೆರೆನ ನಡುಟ್ ಗಲಾಟೆ ಆಪುಂಡು. ಅದಗ ವಿಷ್ಣು ಮೋಹಿನಿನ ರೂಪೊಡು ಬತ್ತ್ ದ್ , ತನ್ನ ಪೊರ್ಲುದ ಬಲೊಟ್, ಅಮೃತೊನು ದೇವೆರೆಗ್ ಮಾತ್ರ ಪಟ್ಟುವೆರ್. ಆ ಪೊರ್ತುಗ್ ರಾಹು ಪನ್ಪಿನ ಅಸುರೆ, ವೇಷ ಮರೆಪಾದ್, ಅಮೃತೊನ್ ಪರ್ಪೆ. ಉಂದ್ ವಿಷಯೊನ್ ಸೂರ್ಯೆ ಬೊಕ್ಕ ಚಂದ್ರೆ ವಿಷ್ಣುಗ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಅಪಗ ವಿಷ್ಣು ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರೊನ್ ರಾಹುನ ಮಿತ್ತ್ ಬುಡ್ಪೆರ್, ಆಂಡ ರಾಹುನ ಮಂಡೆ ಸಯ್ಯಂದೆ ಒರಿಯುಂಡು.[೧] ಉಂದುವೇ ಕಥೆ ರಾಮಾಯಣೊದ ಬಾಲಕಂದ ಭಾಗೊಡು[೨] ಬೊಕ್ಕ ವಿಷ್ಣುಪುರಾಣೊಡು ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು[೩]. ಭಗವತ ಪುರಾಣ[೪], ಪದ್ಮ ಪುರಾಣ[೫], ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಪುರಾಣೊಡುಲಾ ಉಂದೆತ್ತ ಉಲ್ಲೇಖ ಉಂಡು.

ಶಿವನೊಟ್ಟುಗ್ ಮೋಹಿನಿ

ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಜನ್ಮ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಅಯ್ಯಪ್ಪ (ಮಣಿಕಂಠ) ದೇವೆರೆನ ಉಂಡು ಮೋಹಿನಿ ರೂಪದ ವಿಷ್ಣು ಬೊಕ್ಕ ಈಶ‍್ವರನ ಮಿಲನೊಡ್ದಾಯಿನಿ ಪಂಡ್ದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಕೆಲವು ಕಥೆತ ಪ್ರಕಾರ, ಮೋಹಿನಿ ಅವತಾರೊಡು ಅಯ್ಯಪ್ಪ, ನಿಜವಾಯಿನ ಗರ್ಭಕೋಶ ಇಜ್ಜಾಂದಿನೆಡ್ದಾವರೆ ವಿಷ್ಣುನ ತೊಡೆದ್ಡ್ ಪುಟ್ಟಿದಿನಿಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್.[೬] ತಮಿಳ್ ಕಥೆ ಕಂದ ಪುರಾಣೊದ ಪ್ರಕಾರ ವಿಷ್ಣು ಬೊಕ್ಕ ಶಿವನ ಮಗನ್ ಹರಿಹರ ಪುತ್ರ ಪನ್ಪೆರ್. ದುಂಬುಗು ಶಾಸ್ತಾ, ಅಯ್ಯನ್ನಾರ್ ಪನ್ಪಿನ ಪುದರ್ ಡ್ ಲಾ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್.[೭][೮]

ಭಸ್ಮಾಸುರ- ಮೋಹಿನಿ

ಭಸ್ಮಾಸುರ ವಧೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣೊಡು ಮೋಹಿನಿ ಭಸ್ಮಾಸುರನ್ ಕೆರ್ಪಿನ ಕತೆ ಬರ್ಪುಂಡು[೯] ಭಸ್ಮಾಸುರೆ ಪನ್ಪಿನ ರಕ್ಕಸೆ, ಶಿವನ ತಪಸ್ಸು ಮಲ್ತ್ದ್, ಏರನ ತರೆತ ಮಿತ್ತ್ ಕೈದೀಂಡಲಾ ಭಸ್ಮ ಆಪಿನ ವರ ದೆತೊನುವೆ. ಭಸ್ಮಾಸುರೆ ಉಂದು ವರನ್ ಶಿವನ ಮಿತ್ತ್ ಪ್ರಯೋಗ ಮಲ್ಪುನ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪವೆ. ಅದಗ ಶಿವೆ, ವಿಷ್ಣುನ ಸಹಾಯ ಕೇನುವೆರ್. ಮೋಹಿನಿ ರೂಪೊಡು ವಿಷ್ಣು ಭಸ್ಮಾಸುರನಡೆ ಪೋಪೆರ್. ಮೋಹಿನಿ ನ್ ತೂದು ಮರ್ಲಾಪಿನ ಭಸ್ಮಾಸುರೆ ಮದ್ಮೆ ಆವರೆ ಕೇನುವೆ. ಮೋಹಿನಿ ಮಲ್ತಿಲೆಕೊನೆ ನೃತ್ಯ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡ್ದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ನೃತ್ಯದ ಕಡೆಕ್ ಮೋಹಿನಿ ಲೆಕ್ಕೊನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋದು ಕೈದೀದ್ ಭಸ್ಮ ಆಪೆ.

ಆಚರಣೆಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ತಿರುಪತಿಡ್ ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವದ ಐನನೇ ದಿನ, ವೆಂಕಟೇಶ್ವರಗ್ ಮೋಹಿನಿನ ಅಲಂಕಾರ ಮಲ್ತದ್ ಮೆರವಣೆಗೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್.

ಚಿತ್ರ ಸಂಪುಟ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. Mahabharata, Adi Parva, Section 19.
  2. Robert P. Goldman (2007). The Ramayana of Valmiki Balakanda 'An Epic of Ancient India. Motilal Banarsidass Publishers. p. 366. ISBN 978-81-208-3162-9.
  3. Vishnu Purana, Book 1, Chap. 9.
  4. Anand Aadhar translation of Bhagavata Purana, Canto 8, chapter 9
  5. Daniélou, Alain (1 December 1991). The myths and gods of India. Inner Traditions / Bear & Company. pp. 165, 186–87. ISBN 978-0-89281-354-4. mohini
  6. Caroline Osella, Filippo Osella (2006). Men and masculinities in south India. Anthem Press. pp. 145–6. ISBN 978-1-84331-399-1.
  7. Daniélou, Alain (1992). Gods of love and ecstasy: the traditions of Shiva and Dionysus. Inner Traditions / Bear & Company. pp. 68–70. ISBN 978-0-89281-374-2. (originally published in French in 1979 and first translated into English in 1984)
  8. Dr.akila sivaraman (2006). sri kandha puranam (english). GIRI Trading Agency Private. pp. 170–2, 366–7. ISBN 978-81-7950-397-3.
  9. Pattanaik, Devdutt (1 January 2006). Shiva to Shankara: decoding the phallic symbol. Indus Source. pp. 125, 129. ISBN 978-81-88569-04-5.
"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಮೋಹಿನಿ&oldid=169828"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು