ಶ್ರೀರಾಮ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search
ರಾಮ

ರಾಮಚಂದ್ರ ಪನ್ಪಿನ ಶ್ರೀರಾಮನ ಪೂರ್ತಿ ಪುದರ್. ರಾಮ ವಿಷ್ಣುನ ಏಳನೇ ಅವತಾರ ಪಂಡ್‍ದ್ ನಂಬುವೆರ್. ಭಾರತೊಡ್ ರಾಮನ ಆಳ್ವಿಕೆದ ಕಾಲ ನ್ಯಾಯ, ನೀತಿಡ್ ಇತ್ಂಡ್ ಪಂಡ್‍ದ್ ತೆರಿತಿನಕುಲು ಪಡ್‍ದೇರ್. ಅಯೋಧ್ಯೆಡ್ ರಾಜನಾದಿತ್ತಿನ ದಶರಥೆನ ನಾಲ್ ಜನ ಜೋಕುಲ್ನೇಟ್ ಮಲ್ಲಯೆ ರಾಮ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ಭರತ, ಶತ್ರುಘ್ನ ರಾಮನ ಮೆಗ್ಗೆಲು. ಕೈಕೇಯಿ ಭರತನ ಅಪ್ಪೆ. ಸುಮಿತ್ರೆ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಶತ್ರುಘ್ನನ ಅಪ್ಪೆ. ಸೀತೆ ರಾಮನ ಬೊಡೆದಿ. ರಾಮ ಏಕ ಪತ್ನಿ ವ್ರತಸ್ತ.

ರಾಮಗ್ ಲವ ಬೊಕ್ಕ ಕುಶ ಪನ್ಪಿನ ಅಮರ್ ಜೋಕುಲು. ಶ್ರೀ ರಾಮ ಸೂರ್ಯ ವಂಶದಾರ್. ರಾಮ ಅಯೋದ್ಯೆದ ರಾಜೆ ಆದಿತ್ತೇರ್. ರಾಮನ್ ವಿಷ್ಣುನ ಒಂಜಿ ಮುಖ್ಯ ಅವತಾರ ಪಂಡ್‍ದ್ ಎನ್ನುವೆರ್. ರಾಮ ಕೌಸಲ್ಯೆ ಬೊಕ್ಕ ದಶರತ ನ ಮಲ್ಲ ಮಗೆ. ರಾಮ ನ ಬೊಡೆದಿ ಸೀತೆನ್ ಹಿಂದುಲು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವೆರೆನ ಅವತಾರ ಪಂಡ್ದ್ ನಂಬುವೆರ್. ರಾಮ ೧೪ ವರ್ಷ ಕಾಡ್‍ಗ್ ವನವಾಸೊಗು ಪೋಯೆರ್, ಒಟ್ಟುಗು ಸೀತೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೆಗ್ಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಪೋಯೆರ್. ವನವಾಸೊದ ಸಮಯೊಡು ಸೀತೆನ್ ರಾವಣ ಪನ್ಪಿನಯೆ ಅಪಹರನ ಮಂತೆ.

ರಾಮನ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆನ್ ಪನ್ಪಿನ ಮಹಾಕಾವ್ಯನೇ ರಾಮಾಯಣ.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]