ಆಟಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ಆಟಿ ತುಲುವೆರೆನ ೧೨ ತಿಂಗೊಲುಟ್ಟು ಒಂಜಿ. ತುಲುಟು ಉಂದು ನಾಲನೆ ತಿಂಗೊಲು. ಪಗ್ಗು, ಬೇಸ, ಕಾರ್ತೆಲ್, ಆಟಿ, ಸೋನೊ, ನಿರ್ನಾಲೊ, ಬೊಂತೆಲ್, ಜಾರ್ತೆ, ಪೆರಾರ್ತೆ, ಪೊನ್ನಿ, ಮಾಯಿ, ಸುಗ್ಗಿ. ಇಂಚ ತುಳುಟು ಪದ್ರಾಡ್ ತಿಂಗೊಳುಲು ಉಂಡು.[೧]

ತುಲುತ ತಿಂಗೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಸಂಕ್ಯೆ ತಿಂಗೊಲು ಕನ್ನಡ ತಿಂಗೊಲು ಆಚರಣೆಲು
೦೧ ಪಗ್ಗು ಮಾರ್ಚ್-ಏಪ್ರಿಲ್ ಬಿಸು ಪರ್ಬ, ಕೈಬಿತ್ತ್ ದೀಡುನೆ, ನೇಜಿ ಪಾಡುನೆ
೦೨ ಬೇಸ ಏಪ್ರಿಲ್-ಮೇ ಪತ್ತನಾಜೆ
೦೩ ಕಾರ್ತೆಲ್/ಕಾರ್ತ್ಯೊಲ್ ಮೇ-ಜೂನ್ ಗುರುಕಾರ್ನೆರೆಗ್ ಬಲಸುನೆ
೦೪ ಆಟಿ ಜೂನ್-ಜುಲೈ ಆಟಿಕಲೆಂಜೆ ನಲಿಕೆ, ಆಟಿ ಕುಲ್ಲುನೆ
೦೫ ಸೋಣ ಜುಲೈ-ಆಗಸ್ಟ್ ಸೋನಂತ ಜೋಗಿ ನಲಿಕೆ
೦೬ ನಿರ್ನಾಲ ಆಗಸ್ಟ್-ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್
೦೭ ಬೊಂತ್ಯೊಲು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-ಅಕ್ಟೋಬರ್
೦೮ ಜಾರ್ದೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್-ನವಂಬರ
೦೯ ಪೆರಾರ್ದೆ ನವಂಬರ-ದಶಂಬರ
೧೦ ಪೊನ್ನಿ ದಶಂಬರ-ಜನವರಿ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ
೧೧ ಮಾಯಿ ಜನವರಿ-ಫೆಬ್ರವರಿ ಕರಂಗೋಲು ನಲಿಕೆ,ಶಿವರಾತ್ರಿ
೧೨ ಸುಗ್ಗಿ ಫೆಬ್ರವರಿ-ಮಾರ್ಚ್ ಸುಗ್ಗಿ ನಲಿಕೆ ಕಂಗೀಲು,ಕೆಡ್ಡೆಸ

ನಂಬಿಕೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಆಚರಣೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. ಆಟಿಕಳೆಂಜ
  2. ಆಟಿ ಕುಲ್ಲುನಿ
  3. ಆಟಿದ ಅಗೆಲ್ ಬಳಸುನಿ

ಗಾದೆಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. ಅಟಿಡ್ ತೆಡಿಲ್‍ ಬತ್ತ್ಂಡ ಆಟ್ಟ ಪೊಲಿಪೋವು, ಸೋಣೊಡು ತೆಡಿಲ್‍ ಬತ್ತ್ಂಡ ಸೊಂಟ ಪೊಲಿಪೋವು.
  2. ಆಟಿಡ್‍ ಕಣೆ ಬತ್ತ್ಂಡ ಆಟ್ಟ ಪೊಲಿಪೋವು, ಸೋಣೊಡು ಕಣೆ ಬತ್ತ್ಂಡ ಸೊಂಟ ಪೊಲಿಪೋವು.
  3. ಆಟಿದ ಪೆಲಕಾಯಿ ನಂಜಿ ಮಗಾ- ಅಮ್ಮೆ ಬರ್ಪೆನಾ ತೂಲ ಮಗಾ.
  4. ಅಟಿಡ್‍ ಪೊಣ್ಣು ಪುಟ್ಟುನು ಎಚ್ಚಗೆ.
  5. ಆಟಿದ ದೊಂಬು ಆನೆದ ಬೆರಿ ಪುಡಾವು.

ಪಿದಾಯಿ ಕೊಂಡಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಆಟಿ&oldid=148961"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು