ಪತ್ತನಾಜೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search

ಬೇಸ/ಬೇಶ ತಿಂಗೊಲುದ ಪತ್ತನೆ ದಿನೊನು ಪತ್ತನಾಜೆಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಕರಿ ಸಂಕ್ರಂತಿಡ್ದ್ ಬೊಕ್ಕದ ಪತ್ತ್ ದಿನೊತ್ತ ವಾಯ್ದೆಗ್ ಪತ್ತನಜೆ ಪನ್ಪುನು.ಕನ್ನಡೊಡು'ಹತ್ತನಾವಧಿ'ಪನ್ಪೆರ್‍.[೧]

ಆಚರಣೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಪತ್ತನಾಜೆತಾನಿ ಮದ್ಯಾನ, ಬಯ್ಯಾಗ್ ಗುಳಿಗ ಗುಡಿ ಅಥಂಡ ಬೈರವನ ಕಲ್ಲ್ ಇತ್ತ್ತಿನವುಳು ಗುಳಿಗಗ್ ಬೈರವಾಗ್ ಕರಿಪ್ಪಿ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಗುಳಿಗ್ಗೆ ನರಮನಿಗ್ ಬರ್ಪಿಂಚಿ ಕಾಯಿಲೆನ್ ಕಾಪುವೆ, ಬೈರವೇ ಕಂಜಿ- ಕೈಕಂಜಿ ಲೆಗ್ ಬರ್ಪಿ ರೋಗೊಲೆನ್ ತಡೆಪೆ ಪಂಪಿ ನಂಬಿಕೆ. ತಾಣನೋ, ಕಲ್ಲುನ್ ಶುದ್ದ ಮಂತ್ಹ್ಥ್ ಆಗೆಲ್ ಪಡುವೆರ್, ಕಲಿ, ಗಂಗಸರ ದಿತ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತ್ಹ್ಥ್ ಕಡೆಕ್ ಕೋರಿ ಬಲಿ ಕೊರ್ಪೆರ್. ಕೆಲವು ಕಡೆಟ್ ಮದ್ಯಾನ ಗುಡ್ದೆಟ್ ವನಸ್ ಮಾನ್ಪಿ ಕ್ರಮೊಲೋ ಉಂಡು.

ಗಡು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಈ ಪತ್ತನಾಜೆ ಆಚರಣೆ ತುಲುನಾಡ್‌ಡ್ ಒಂಜಿ ಸೂತ್ರ.ಬೆನ್ನಿ ಬೆನೊಂದಿಪ್ಪುನ ಈ ತುಳುನಾಡ್‌ಡ್ ಬೆನ್ನಿದ ಬೇಲೆಗ್ ಪಿದಾಯಿದ ಗೌಜಿ ಗಲಾಟೆಲು ತೊಂದರೆ ಆವೆರೆಎಗ್ ಬಲ್ಲಿಂದೆ ಈ ಪತ್ತನಾಜೆದ ಕಟ್ಟ್‌ನಿಟ್ ಮಲ್ತ್ಂಡ್.ಉಂದೆಡ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರತಿಯೊರಿಲ ಬೆನ್ನಿದ ಬೇಲೆನ್ ಸುರು ಮಲ್ಪೊಡುಂದೇ ಸೂಚನೆ.ಎಂಚಿನ ಇತ್ತ್ಂಡಲ ಕನ್ಯೆ ದಾಂಟ್‌ದ್ ಪರ್ಬ ಕರೀಬೊಕ್ಕನೆ.ಬೇಷಡ್ ಬೆನ್ನಿ ಸುರಾದ್ ಆಟಿಡ್ ಮುಗಿಪ್ಪೊಡು.ಬೊಕ್ಕ ಸೋಣ ಕನ್ಯೆಡ್ ಕೆಯಿ ಕೊಯ್ದ್ ಸುಗ್ಗಿದ ಸಾಗೋಲಿ ಆದ್ ಪರ್ಬ ಬರ್ಪುಂಡು.ಐಡ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಆಟ,ಕೋಲ,ಮದಿಮೆ ಪೂರಲ. ಇಂದೆನ್ ಬೇಸ ಪತ್ತನಾಜೆಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಬೇಸ ಪತ್ತೆಡ್ ಸೇರ್ದ್ ಪತ್ತೊಂಜೆಗ್ ನೇಮೊ ನಡಪ್ಪುಂಡು. ಇಂದೆಕ್ಕ್ ಪತ್ತನಾಜೆದ ನೇಮೊಂದು ಪನ್ಪೆರ್. ಪತ್ತನಾಜೆ ಒಂಜಿ ಗಡುದಿನೊ. ಪತ್ತನಾಜೆಗ್ ನೇಮೊ ಜಾತ್ರೆ ಅಕೇರಿ. ಪತ್ತನಾಜೆಡ್ದ್ ಬುಕ್ಕೊ ಯಕ್ಷಗಾನೊಲಾ ನಡಪ್ಪುಜಿ.[೨] ಬುಕ್ಕೊ ದಾನೆಂಡಲಾ ತಾಳಮದ್ದಲೆ, ಕಟೀಲ್ದ ಮೇಲೊದ ಸೇವೆದ ಆಟೊ ಇಂಚಮಾಂತ. ಇಂದು ತುಳುವೆರೆಡ ದುಂಬುಡ್ದಿಂಚಿ ನಡತ್ತ್ ಬತ್ತಿನವು.

ಪಾತೆರೋಡು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  • ಊರುಡ್ದು ದೂರೊ ಪೋಯಿನಕುಲು ಪತ್ತನಾಜೆಗ್ ಬರ್ಪುನ ಕ್ರಮೊ. ನಾನ ಏಪ ಬರ್ಪುನೆಂದ್ ಕೇಂಡ ಪತ್ತನಾಜೆಗ್ ಬರ್ಪುನೆಂದ್ ಪನ್ಪೆದೆರ್.
  • ಆಟಿಡ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಅರೆಗಾಲ - ಬೇಸಡ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಮರ್ಯಾಲ
  • ಪತ್ತನಾಜೆಗ್ ಪತ್ತ್ ಪನಿ ಬರ್ಸ

ಉಲ್ಲೇಖ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. http://kannada.eenaduindia.com/State/DakshinaKannada/2015/05/28144537/beltangadi-curtain-to-pattanaje-festival--special.vpf
  2. http://vijaykarnataka.indiatimes.com/district/dakshinakannada/-/articleshow/20249406.cms