ಮದಿಮೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search
ಮದಿಮೆ

ಮದಿಮೆಗ್ ಕನ್ನಡೊಡು ಮದುವೆ ಪನ್ಪೆರ್. ದುಂಬುದ ಕಾಲೊಡು ಎಲ್ಯ ಜೋಕುಲು ಉಪ್ಪುನಗ ಮದಿಮೆ ಮಲ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಇತ್ತ್ಂಡ್. ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಜೋಕುಲೆ ಮದಿಮೆದ ಕ್ರಮ ಇಜ್ಜಿ. ಸರಕಾರ ಇತ್ತೆ ಮದಿಮೆಗ್ ಪ್ರಾಯೊನು ನಿಘಂಟ್ ಮಲ್ದ್ಂಡ್. ಆನಗ್ ೨೧ ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ, ಆಣಗ್ ೧೮ ವರ್ಷ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಮದಿಮೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ, ಇಜ್ಜಾಂಡ ಮದಿಮೆ ಆವೊಲಿ. ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರಾಯ ಆಯಿ ಪೊಣ್ಣು ಇಜ್ಜಾಂಡ ಆಣ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕುಟುಂಬದ ಆಣ್ ಇಜ್ಜಾಂಡ ಪೊಣ್ಣನ್ ಒಟ್ಟು ಸೇರಾದ್ ಪೊಸ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬೊನು ಸುರು ಮಲ್ಪುನೆಕ್ಕ್ ಮದಿಮೆ ಪಂಡ್ದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಧರ್ಮೊಲೆಡ್ ಮದಿಮೆಗ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ರಮೊಕ್ಕುಲು ಉಂಡು. ಅತ್ತಂದೆ ಮದಿಮೆಡ್ ಕೈದಾರೆ ಮದಿಮೆ, ಬುಡು ದಾರೆ ಮದಿಮೆ, ಕಾಂಟ್ರೆಂಕ್ಟ್ ಮದಿಮೆ, ರಿಜಿಸ್ಟ್ರರ್ಡ್ ಮದಿಮೆ ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಮದಿಮೆಲು ಉಂಡು.

ಮದಿಮೆದ ವಿದೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 • ಮದಿಮಾಲ್ ಮದಿಮೆ - ಆಣಗ್ ಕಜ೦ಬುದ ಮದ್ಮೆ ಮನ್ತಿಲೆಕ್ಕನೆ ಪೊಣ್ಣಗ್ ಮದ್ಮಾಲ್ ಮದ್ಮೆ ಪನ್ಪಿನ ಕಟ್ಟ್ ಉ೦ಡು. ಪೊಣ್ಣು ಪೋದ್ ಪೊ೦ಜೊವಾಪಿನ ಬದಲಾವಣೆನ್ ಮದ್ಮಾಲ್ ಮದ್ಮೆ ಕಟ್ಟ್ಡ್ ಮನ್ಪುವೆರ್. ಮಾತ ಕುಟುಬಮೊದ ಇಷ್ಟೆರ್ ಬತ್ತ್ ಸೇರ್ದ್ ಮದ್ಮೆದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಕ್ರಮತ ಲೆಕ್ಕನೆ ಉಪ್ಪು೦ಡು. ದಲಿತ ಸಮುದಾಯದಕುಲು "ಮುಳ್ಳುಮುಟ್ಟುನೆ"ಪದ್ ಪನ್ಪೆರ್.
 • ದಾರೆದ ಮದಿಮೆ
 • ನೂಲ ಮದಿಮೆ
 • ಬಯಕೆದ ಮದಿಮೆ
 • ಕುಲೆ ಮದಿಮೆ
 • ಕೈ ಪತ್ತಾವುನ ಮದಿಮೆ

ಮದಿಮೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಹಂತೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ಕುಟುಂಬದಕುಲು ಆಣ್ ಪೊಣ್ಣನ್ ತೂಪಿನಿ
 2. ಆಣ್ ಪೊಣ್ಣು ಆವುಂದಾಂಡ ನಿಘಂಟ್ ಮಲ್ಪುನಿ
 3. ನಿಶ್ಷಯ
 4. ದಾರೆ
 5. ಮದಿಮೆ
 6. ತಮ್ಮಣಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಮದಿಮೆ&oldid=72860"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು