ಕೈ ಪತ್ತಾವುನೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search

ತುಳುನಾಡ್‍ಡು ರಡ್ಡನೇ ಮದ್ಮೆ ಆಪುನಯಿಕ್ಕು ಕೈ ಪತ್ತಾವುನೆ[೧] ಉಂದು ಪಣುವೆರ್‍. ತುಳುವೇರ್‍ಟ್ಟು ಒಂಜಿಯೆ ಮದ್ಮೆ ಆಂಟಾಲಾ ಪಿರೊಟ ಕಾಲೊಡು ಊರ್‍ಟ್ಟ್‍ ಕಾಸ್‍, ಬೊಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರ, ಮಲ್ಲ ಆಸ್ತಿ ಇತ್ತಿನಕ್ಲು ರಡ್ಡ್‍, ಮೂಜಿ ಬೊಡದಿ ಮದ್ಮೆ ಆಪೇರ್ ಅಗ್‍ಲೇಗ್‍ ಊರುಡ್‍ ಬಾರಿ ಗೌರವ ಇತ್ತ್‍ಂಡ್ ಇತ್ತೆದ ಕಾಲೋಡ್‍ ಕಾನೂನಡು ಒಂಜಿ ಮದ್ಮೆ ಆಯಾರಾ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು.

ಕೈ ಪತ್ತಾವುನಾ ಕ್ರಮ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಊರುಡ್‍ ಬೊಡದಿ ಸೈದಿನ ಆಣ್‍, ಕಂಡನಿ ಸೈದಿನ ಪೊಣ್ಣು ಇತ್ತೆರ್‍ಂಡ, ಅಕಲ್ಲೆನ್‍ ಒಪ್ಪಿಸಾದ್‍ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತ್‍ದ್‍, ಹಿರಿಯಕ್ಲೆನ್‍ ದುಂಬು ದೀವೊಂದು, ಕೈ ಪತ್ತಾದ್‍. ಕಂಡನಿ ಬುಡೆದಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪವೆರ್‍. ಈ ಪತ್ತಾವುನ ಲೇಸ್‍ಗ್‍ ಪುರೋಹಿತೇರ್‍ ಬೋಡ್‍ಂದು ಇಜ್ಜಿ.ಹೆಚ್ಚಾದ್‍ ಈ ಲೇಸ್‍ಗ್‍ ಗುರ್ಕಾರೆನಕ್ಲು ದುಂಬು ದೀದ್‍ ಕಾರ್ಯ ಮಾಲ್ಪವೇರ್‍.

ತುಳುನಾಡ್‍ಟು ಕೈ ಪತ್ತಾವುನಯಿಕ್ಕು ಕಾರಣ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಇತ್ತೆತಾ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಇತ್ತೆಲಾ ಉಂಡು, ಅವು ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ಟ್ ಬೆತೆ ಸ್ವರೂಪಟ್‍ ಉಂಡು.ದೇವಸ್ಥಾನಡ್‍ ನಡಪುಂಡು,ಗುರ್ಕಾರೆನಕ್ಲು ಜವಬ್ದಾರಿವಹಿಸೊಣುವೇರ್‍.

ದೇಶದ ಕಾನೂನು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ದೇಶದ ಕಾನೂನುಟ್‍ ಒಂಜಿ ಮದ್‍ಮ್ಮೆಗ್‍ ಅವಕಾಶ ಇಪ್ಪುನೆ ಆತೆ.ಹಿಂದುನಕ್ಲೆಗ್‍ ಹಿಂದು ಮ್ಯಾರೆಜ್‍ ಕಾಯ್ದೆಡ್‍[೨] ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಿ.ಅಂಚ ಆತ್‍ ಕಾನೂನ ಕಣ್ಣು ತಪ್ಪಾತ್‍ ಮದಿಮೆ ನಡಪುವೇರ್‍.

ಉಲ್ಲೇಖೋ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. http://kannada.oneindia.com/news/2012/03/24/india-change-in-hindu-marriage-act-divorces-made-easier-aid0189.html.
  2. en:The Hindu Marriage Act, 1955.