ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ವರ್ಗೊ:ತುಳು ಜಾನಪದ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ಉಂದೊಂಜಿ ಪೊಸ ವರ್ಗೊ. ಇಂದೆಟ್ ತುಳುವೆರೆ ಬದ್‍ಕ್ ಸಂಬಂಧಿಸಾಯಿನ ಲೇಕನೊಲು ಇಪ್ಪುಂಡು

ಉಪವರ್ಗೊಲು

ಈ ವರ್ಗೊಡು ತಿರ್ತ್ ಕೊರ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಉಪವರ್ಗೊ ಮಾತ್ರ ಉಂಡು.

"ತುಳು ಜಾನಪದ" ವರ್ಗಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಲೇಕನೊಲು

ಒಟ್ಟು ೭೬ ಪುಟೊಕುಲೆಡ್ ತಿರ್ತ್ ಉಪ್ಪುನ ೭೬ ಪುಟೊಕುಲು ಈ ವರ್ಗೊಡು ಉಂಡು.