ಪಿಲಿಪಂಜಿ ನಲಿಕೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಪಿಲಿಪಂಜಿ ನಲಿಕೆ

ಪಿಲಿಪಂಜಿ ನಲಿಕೆನ್ ಸುಗ್ಗಿದ ಪುಣ್ಣಮೆದ ಸಮಯೊಡು ಒಂಜಿ ವಾರ ನಲಿಪುವೆರ್.

ಪಿಲಿಪಂಜಿದ ನಲಿಕೆದ ಪಾತ್ರಾದಾರಿಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಈ ನಲಿಕೆಡ್ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿತ್ತ ಯೇಸ ಅಂಚನೆ ರಡ್ಡ್ ಜಿಂಕೆದ ಯೇಸೊಲು ಬೊಕ್ಕ ಒರಿ ಬೋಂಟೆ ದೆರುನಾಯನ ಯೇಸ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಡೋಲು ಬೊಟ್ಟುನಕುಲು ಉಪ್ಪುವೆರ್. ತಂಡೊಡು ಏಳ್ ಜನ ಉಪ್ಪುವೆರ್. ಒರಿ ಡೋಲು ಬೊಟ್ಟೊಂದು ಪದ ಪನೊಂದಿಪ್ಪುವೆ, ನಲಿಪುನಕುಲು ಮುರ್ಗೊದ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುನ ಯೇಸೊಲೆನ್ ಪಾಡ್‍ದಿಪ್ಪುವೆರ್.[೧]

ಯೇಸದ ತಯಾರಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ದುಂಡು ದುಂಡು ಮೊನೆ ಬುಡ್ಪಾಯಿನ ಬಾಯಿ ದೂಂಚಿ, ಕೂಲಿ ಫಿದಾಯಿ ಪಾಡಿನ ನಾಲಯಿ ಯೇಸ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಒಂಜಿ ಪಂಜಿದ ಮೋನೆನ್ ಶಂಕೊದ ಆಕರಡ್ ಬಗ್ಗಾದ್ ಅವೆನ್ ಉದ್ದ ಮೋನೆದಲೆಕ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಐಕ್ ರಡ್ಡ್ ಕಣ್ಣ್ ಬುಡ್ಪಾವೆರ್. ಪಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಿಲಿತ್ತ ಯೇಸಡ್ ಉದ್ದದ ಬೀಲ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಬೀಲನ್ ಸೊಂಟೊಡ್ ಕಟ್ಟೊನ್ವೆರ್, ಪಿಲಿತ ಬೀಲ ಉದ್ದ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಪೂರ ಪಾತ್ರಾದಾರಿಲು ಬೊಲ್ದು ಮುಂಡು ಕಾರ್‌ದ ಗಂಟ್‌ಡ್ದ್ ಮಿತ್ತ್ ಕಟ್ವೆರ್. ಮಂಜೊಲ್ದ ಪೊಡಿ, ಮಜ್ಜಿ, ಮಣ್ಣ್‌ನ್ ಮೊನೆಗ್ ಪೂಜೊನ್ವೆರ್. ಪಿಲಿತ ಮೆಯ್ಟ್ ಪಟ್ಟೆದ ರಂಗ್ ಬುಡ್ಪಾವೆರ್. ಪಂಜಿದ ಮೆಯ್ಟ್ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌‌‌‌‌(x)ಗುರುತುಲೆನ್ ಪಾಡುವೆರ್. ಜಿಂಕೆದ ಮೆಯ್ಟ್ ಚುಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಪಂಜಿ ಯೇಸಗ್ ಕಪ್ಪು, ಪಿಲಿಕ್ ಮಂಜೊಲು, ಜಿಂಕೆಗ್ ಬೊಲ್ದು ರಂಗ್‌ನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪಯೊಗ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಬೋಂಟೆ ದೆರುನ ಯೇಸಗ್ ಮೊನೆಡ್ ರಂಗ್‌ದ ಚುಕ್ಕಿ ದೀಪೆರ್ ಅಂಚನೆ ಕಣ್ಣ್‌ಗ್ ಕನ್ನಡಕ, ಪ್ಯಾಂಟ್, ಅಂಗಿ, ಬೊಕ್ಕ ಮಂಡೆಗ್ ಟೊಪ್ಪಿ ಕೈಟ್ ಬೆಡಿ ಪತೊನ್ವೆರ್.

ನಲಿಕೆದ ರೀತಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಮೊಕುಲ್ನ ಯೇಸ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುರು ಊರುದ ಗುರಿಕಾರನ ಇಲ್ಲಾಡ್ ನಲಿಪುವೆರ್. ಒರಿ ಡೋಲು ಬೊಟ್ಟೊಂದು ಪದ ಪನ್ಪೆ ಅವೆನ್ ಒರಿನಕುಲು ಕುಡೊರ ಪನ್ಪೆರ್ ನಲಿಕೆಡ್ ಪದ ಮೆಲ್ಲ ಪನ್ಪೆರ್. ಜಿಂಕೆ ಯೇಸದಾಯೆ ಕೈ ಕಾರ್ ಹಾಕೊನ್ದು ನಲಿಪುವೆರ್. ಪಿಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಜಿ ಯೆದುರ್ ಬದುರ್ ಆದ್ ಬೆರಿ ಬಗ್ಗಾದ್ ಯೆದುರು ಪಿರ ನಲಿಪುವೆರ್ ಬೊಂಟೇ ದಾಯೆ ಪಿಲಿ ಪನ್ಜಿ ಗ್ ಗುರಿ ದೀನಗ ಅವು ತಪ್ಪಾದು ಬಲಿಪುಂಡು.ಆ ಮ್ರಗಕುಲೆಗ್ ಐತ ಸ್ವರ ಇಪ್ಪುಂಡ್ ಪಿಲಿಪೊವು ಪಾಂಜರೊದಡಾಂಡ್,ಪನ್ಜಿ ಪೊವು ಚೀಮುಳ್ಳುಡಾಂಡೆ ಪನ್ಪಿನ ಪದೊಕ್ ನಲಿಕೆ ಮುಗಿಯುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಗ್ರಾಮದಾ ಮಲ್ಲ ಜನಕುಲ್ನ ಇಲ್ಲಾಗ್ ಪೊದು ನಲಿಪುವೆರ್ ಆ ಸಮಯೊಡ್ ಇಲ್ಲದಕುಲು ಅರಿ,ತಾರಯಿ,ಕಾಸ್ ಕೊರ್ಪುನ ಪದ್ದತಿ ಉನ್ಡು. ಗುರಿಕಾರನ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಪಿಲಿ ಪಂಜಿಗ್ ಪೂಜೆ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಿಲಿ ಚಾಮುಂಡಿ ದೈವಗ್ ಬೊಂಡದ ಅಗೆಲ್ ಬಳಸ್‌ದ್ ನಟ್ಟೊನುವೆರ್. ಬೊಕ್ಕ ಕಾಂಡೆ ಕಾಯೆರ್‌ದ ಮರತ್ತ ಮುದೆಲ್‌ಗ್ ಪೋದು ಯೇಸ ಬಿರಿಪುನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು. ಯೇಸದ ಮೊನೆಲೆನ್ ಮರತ ಮುದೆಲ್‌ಡ್ ದೀದ್ ತಾರಾಯಿ ಹಾಕ್‌ದ್ ಮೀದ್ ಅಕುಲು ಅಕುಲೆನ ಇಲ್ಲಾಗ್ ಪೋಪೆರ್. ಇಂಚ ಈ ಒಂಜಿ ವಾರದ ನಲಿಕೆ ಮುಗಿಯುಂಡು. ಈ ಯೇಸದ ಮೊನೆಲೆನ್ ತಾರೆ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಪೆಲತ್ತ ಮರಟ್ ನೇಲಾವೆರ್. ಉಂದೆನ್ ಏರ್‌ಲಾ ಮುಟ್ಯೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪುನ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. ಹಿ. ಚಿ. ಬೋರಲಿಂಗಯ್ಯ, ೧೯೯೬, ಪ್ರಸಾರಾಂಗ:ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ,ಹಂಪಿ, ಎರಡನೆಯ ಮುದ್ರಣ, ೨೦೧೫, ಪು.೨೨