ಪುಣ್ಣಮೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search

ಹುಣ್ಣಿಮೆನ್ ತುಳುವೆರ್ ಪುಣ್ಣಮೆಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಪುಣ್ಣಮೆ ತಿಂಗೊಲುಗೊರೊ ಬರ್ಪುಂಡು. ಉಂದು ತಿಂಗೊಲ್ತ ದೇವೆರ್ ಮಲ್ಲೆ ಅಪುನ ದಿನೊ ಪುಣ್ಣಮೆ ಹಲ್ಮೆನೊ ಪನ್ಪಿನ ಪಾತೆರೊ ಉಂಡು.

ಪಾತೆರೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  • ಪುಣ್ಣಮೆದ ಉರ್ಕು ಅಮಾಸೆದ ಸಿರ್ಕ್.
  • ಅಮಾಸೆ ಬರ್ಪುನೆಟ್ಟ ಪುಣ್ಣಮೆ

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]