ಪುಣ್ಣಮೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಪುಣ್ಣಮೆ

ಪುಣ್ಣಮೆನ್ ಕನ್ನಡೊಡು ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಪಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ತುಳುವೆರ್ ಪುಣ್ಣಮೆ ಪಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಪುಣ್ಣಮೆ ತಿಂಗೊಲುಗೊರೊ ಬರ್ಪುಂಡು. ಉಂದು ತಿಂಗೊಲ್ತ ದೇವೆರ್ ಮಲ್ಲೆ ಅಪುನ ದಿನೊ. ಪುಣ್ಣಮೆ ಹಲ್ಮೆನೊ ಪನ್ಪಿನ ಪಾತೆರೊ ಉಂಡು. ಪುಣ್ಣಮೆದಾನಿ ಚಂದ್ರೆ ಉರುಂಟು ಆದ್ ಮಲ್ಲೆ ಆದ್ ತೋಜುಚೆ. ಆನಿ ತಂಪುದ ಬೆಗರಂದಿನ ಬೊಲ್ಪು ತಿಕ್ಕುಂಡು.

ಹುಣ್ಣಿಮೆ (ಪೂರ್ಣಿಮೆ) ಪ್ರತಿ ತಿಂಗೊಳು ಆಕಾಶೊಡು ಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರೆ ತೋಜುನ ದಿನ (ತಿಥಿ), ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗೊಳುದ ರಡ್ಡ್ ಚಾಂದ್ರ ಪಕ್ಷಲೊನ ನಡುತ್ತ ವಿಭಾಗೊನು ಗುರುತಿಸವುಂಡು.

ಸೂರ್ಯೆ ಬೊಕ್ಕ ಚಂದ್ರೆರ್ 180° ರ್ದ್ ಬೇತೆ ಆಯಿನಂಚ ತೋಜಿನಗ ಪುಣ್ಣಮೆ ಸಂಭವಿಸವುಂಡು. ಈ ಚಾಂದ್ರದಿನೊನು ಪೊಸತ್ತ್‌ನ್ ಸುರು ಮಲ್ಪೆರೆ ಎಡ್ಡೆ/ಮಂಗಳಕರ ಪಂದ್ ನಂಬುವೆರ್.[೧] ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ ಪುಣ್ಣಮೆರ್ದ್ ದುಂಬುದ ಪಕ್ಷ, ಬೊಕ್ಕ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ ಪುಣ್ಣಮೆರ್ದ್ ಬೊಕ್ಕದ ಪಕ್ಷ.

ಪರ್ಬೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಪುಣ್ಣಮೆದಾನಿ ಬರ್ಪುನ ಕೆಲವು ಪರ್ಬೊಲು ಪಂಡ:

  • ಕಾರ್ತಿಕ ಪೂರ್ಣಿಮೆನ್ ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದ ಪುಣ್ಣಮೆದಾನಿ ಆಚರಿಸವೆರ್‌.
  • ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ಪುಣ್ಣಮೆ ದಿನತ್ತಾನಿ ಬರ್ಪುಂಡು. ಈ ದಿನ ಹಯಗ್ರೀವ ಜಯಂತಿನ್ ಆಚರಿಸವೆರ್‌. ಉಂದೆನ್‌ ನಾರಳಿ ಪೂರ್ಣಿಮೆ ಪಂದ್‌ಲಾ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್‌.
  • ಗುರು ಪೂರ್ಣಿಮೆದಾನಿ ಭಕ್ತೆರ್ ಅಕುಲೆನ ಗುರುಕುಲೆನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್‌. ಉಂದು ವ್ಯಾಸ ಪೂರ್ಣಿಮೆ ಪಂದ್ ಪರಿಚಿತವಾದ್ ಉಂಡು. ಈ ದಿನ ಮಹಾಭಾರತದ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಲೇಖಕೆರಾಯಿನ ವ್ಯಾಸೆರೆನ ಪುಟ್ಟುನಪರ್ಬ.

ಪಾತೆರೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  • ಪುಣ್ಣಮೆದ ಉರ್ಕು ಅಮಾಸೆದ ಸಿರ್ಕ್.
  • ಅಮಾಸೆ ಬರ್ಪುನೆಟ್ಟ ಪುಣ್ಣಮೆ

ಗಾದೆಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  • ತಿಂಗೊಲ್ದ ಬೊಪ್ಪುಗು ಕೊಡೆ ಪತ್ತಿಲೆಕೊ

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. "Pournami Vratham– Fasting on the Full Moon". Retrieved 25 November 2017.