ಪುಣ್ಣಮೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search

ಹುಣ್ಣಿಮೆನ್ ತುಳುವೆರ್ ಪುಣ್ಣಮೆಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಪುಣ್ಣಮೆ ತಿಂಗೊಲುಗೊರೊ ಬರ್ಪುಂಡು. ಪುಣ್ಣಮೆ ಹಲ್ಮೆನೊ ಪನ್ಪಿನ ಪಾತೆರೊ ಉಂಡು.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]