ಪುಣ್ಣಮೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search

ಹುಣ್ಣಿಮೆನ್ ತುಳುವೆರ್ ಪುಣ್ಣಮೆಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಪುಣ್ಣಮೆ ತಿಂಗೊಲುಗೊರೊ ಬರ್ಪುಂಡು. ಉಂದು ತಿಂಗೊಲ್ತ ದೇವೆರ್ ಮಲ್ಲೆ ಅಪುನ ದಿನೊ. ಪುಣ್ಣಮೆ ಹಲ್ಮೆನೊ ಪನ್ಪಿನ ಪಾತೆರೊ ಉಂಡು. ಪುಣ್ಣಮೆದಾನಿ ಚಂದ್ರೆ ಉರುಂಟು ಆದ್ ಮಲ್ಲೆ ಆದ್ ತೋಜುಚೆ. ಆನಿ ತಂಪುದ ಬೆಗರಂದಿನ ಬೊಲ್ಪು ತಿಕ್ಕುಂಡು.

ಪಾತೆರೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  • ಪುಣ್ಣಮೆದ ಉರ್ಕು ಅಮಾಸೆದ ಸಿರ್ಕ್.
  • ಅಮಾಸೆ ಬರ್ಪುನೆಟ್ಟ ಪುಣ್ಣಮೆ

ಗಾದೆಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  • ತಿಂಗೊಲ್ದ ಬೊಪ್ಪುಗು ಕೊಡೆ ಪತ್ತಿಲೆಕೊ

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]