ಮಹಾಭಾರತ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಮಹಾಭಾರತ
महाभारतम्
Kurukshetra.jpg
ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾಳಗೊದ ಒಂಜಿ ಪಿರಾಕ್‌ದ ಚಿತ್ರೊ
Information
Religionಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ
Authorವೇದವ್ಯಾಸ
Languageಸಂಸ್ಕೃತ
Verses೨೦೦೦೦೦

ಮಹಾಭಾರತ ಭಾರತoದ ಧಾರ್ಮಿಕ, ತಾತ್ವಿಕ ಬುಕ್ಕೊ ಪೌರಾಣಿಕ ಮಹಾಕಾವ್ಯೊಲೆಡ್ ಒಂಜಿ. ಉಂದು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಒಂಜಿ ಮುಕ್ಯೊ ಪಟ್ಯೊಲಾ ಅಂದ್. ವಿಶ್ವ ಸಾಹಿತ್ಯೊದ ಸಾಧನೆಲೆಡ್ ಒಂಜಿಂದ್ ತೆರಿನ ಮಹಾಭಾರತ ಭಾರತೊದ ಜನೊಕ್ಲೆ ಮನಸ್‌ದ ಉಲಾಯಿಡ್ ನೂರುದಂಡು. ಪೂರ್ತಿ ಮಹಾಭಾರತ ಒಂಜಿ ಲಕ್ಷೊಗು ಎಚ್ಚ ಶ್ಲೋಕೊಲೆನ ಉಲಾಯಿಡ್ ಗ್ರೀಕ್ ದ ಜನಪದ ಮಹಾಕಾವ್ಯೊಲಾಯಿನ ಇಲಿಯಡ್ ಬುಕ್ಕೊ ಒಡಿಸ್ಸಿ - ರಡ್ಡೆನ್‍ಲಾ ಸೇರಂಡಲಾ ಮಹಾಭಾರತೊಡದ ಏಳನೇದ ಒಂಜಿ ಭಾಗೊದಾತ್ ಮಾತ್ರೊ ಆಪುಂಡು.[೧]

ಇತಿಹಾಸೊ/ಹಿನ್ನೆಲೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಮಹಾಭಾರತ ಜಯ ಪನ್ಪುನ ಬೂಕುಡ್ದು ಪುಟ್‍ಂಡ್‌ಂದ್ ಕೆಲವೆರ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಇಂದೆಟ್ ಉಲ್ಲೇಕಿಸಯಿನ ಘಟನೆಲೆ ನಿಜವಾಯಿನ ಕಾಲೊ ಸರಿಯಾದ್ ತೆರಿದ್‌ಜಿ. ಮಹಾಭಾರತೊಡು ತೋಜಿದ್ ಬರ್ಪುನ ಘಟನೆಲು ನಿಜವಾಯಿನ ಘಟನೆಲೆನ್ ಆದರ್ತ್‌ದ್ ಬರೆಯಿನ ಅತ್ತ್ಂದ್ ಕೆಲವೆರೆಡ ಚರ್ಚೆದ ಇಸಯೊ. ಮ್ಯಾಕ್ಸ್‌ಮುಲ್ಲರ್ ಪ್ರಕಾರೊ ಈ ಘಟನೆಲು ನಡತಿನ ಸಂದರ್ಬೊ ಸುಮಾರ್ ಕ್ರಿ.ಪೂ. 1400. ಮಹಾಭಾರತೊದ ಘಟನೆಲೆನ್ ಅವಲೋಕಿಸದ್ ಭಾರತೀಯ ಪಂಚಾಂಗೊ ರೀತಿದ ಕಾಲನಿರ್ಣಯೊ ಮಾಲ್ತಿನ ದಿಂಜ ವಿದ್ವಾಂಸೆರೆ ಪ್ರಕಾರೊ ಅಯಿಟ್ ಉಲ್ಲೇಕೊ ಮಲ್ತಿನ ಅಂತರಿಕ್ಷ ಚಟುವಟಿಕೆಲು (ಗ್ರಾಣೊ ಇಂಚಿತ್ತಿನವು) ಸುಮಾರ್ ಕ್ರಿ.ಪೂ. 3100ಗ್ ಹೋಲುಂಡು.

ಕರ್ನಾಟಕೊದ ಮುರುಡೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನೊಡು ವ್ಯಾಸ 'ಮಹಾಭಾರತ'ನ್ ಗಣೇಶಗ್ ಪಂಡಿನ ಚಿತ್ರೊ
18 ನೇ -19 ನೇ ಶತಮಾನೊದ ಕೃಷ್ಣ, ಅರ್ಜುನ ಬುಕ್ಕೊ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರಚಿತ್ರೊಲು

ಕತಾವಸ್ತು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

thumb|ಗೀತೋಪದೇಸೊ ಮಹಾಭಾರತೊದ ಮುಕ್ಯವಾಯಿನ ಚಂದ್ರವಂಸೊದ ರಾಜೆರೆ ಕತೆ. ಹಸ್ತಿನಾಪುರೊದ ಸಿಂಹಾಸನೊಗಾದ್ ಕುರುವಂಶ (ಚಂದ್ರ ವಂಶದ ಸದಸ್ಯೆರೆ ನಡುಟು ನಡಪುನ ಪೊರಂಬಾಟೊನು ತೆರಿಪಾವುನವುಂದು ಹಲವೆರೆ ಅಬಿಪ್ರಾಯೊ ಆಂಡಲಾ ಈ ಪೊರ್ಂಬಾಟೊದ ಕತೆ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರೊಂದ್ ಅನ್ನಿಸುಂಡು. ಹಸ್ತಿನಾಪುರೊದ ಸಿಂಹಾಸನೊಗಾದ್ ಪಾಂಡವೆರ್ ಬುಕ್ಕೊ ಕೌರವೆರೆ ನಡುಟು ನಡಪುನ ಈ ಪೊರ್ಂಬಾಟೊ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರೊಡು ನಡಪುನ ಪದಿನೆನ್ಮೊ ದಿನೊತ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಯುದ್ಧೊಡು ನಿರ್ಧಾರೊ ಅಪುಂಡು.[೨] ಮಹಾಭಾರತೊದ ಕತೆ ಶಂತನು ಮಹಾರಾಜನ ಕತೆಡ್ದ್ ಸುರುವಾದ್, ಕೃಷ್ಣನ ಅವಸಾನೊ, ಪಾಂಡವೆರೆ ಸ್ವರ್ಗಾರೋಹಣದೊಟ್ಟುಗು ಅಕೇರಿಯಾಪುಂಡು. ಮಹಾಭಾರತೊದ ಉದ್ದೊಗು ಬರ್ಪುನ ಪಾತ್ರೊಲು ಭಾರತೊದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಡ್ ಅಚ್ಚಾಯಿನ ಪಾತ್ರೊಲು. ಮುಕ್ಯವಾದ್ ಕತೆ ಅತ್ತಂದಿನ, ಮಹಾಭಾರತೊಡು ಅನೇಕೊ ಉಪಕತೆಲುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆದಂಚಿನ ಸ್ವಸೊಂತ್ರೊಡು ಉಂತುನಂಚಿನ ಬೂಕುಲು ಮಹಾಭಾರತೊದ ಭಾಗೊ ಆದ್ ಭೀಷ್ಮ ಪರ್ವಡ್ ತೋಜಿದ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ವ್ಯವಸ್ತೆದ ದಿಟ್ಟಿಡ್, ಮಹಾಭಾರತೊಡು ಪದಿನೆನ್ಮೊ ಪರ್ವೊಲು ಉಂಡು.

ಪರ್ವೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಮಹಾಭಾರತೊದ ಪದಿನೆನ್ಮೊ ಪರ್ವೊಲೆ ಎಲ್ಯ ಚಿತ್ರೊ:

 1. ಆದಿಪರ್ವ:- ಪರಿಚಯೊ, ವಿಶ್ವಸೃಷ್ಟಿದ ವಿವರೊ( ಸೃಷ್ಟಿ ಬುಕ್ಕೊ ಮಹಾಭಾರತ), ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಪಾಂಡವ ಬುಕ್ಕೊ ಕೌರವೆರೆ ಪುಟ್ಟು ಬುಕ್ಕೊ ಬುಲೆಚಿಲ್
 2. ಸಭಾಪರ್ವ:- ಆಸ್ತಾನೊದ ಜೀವನೊ, ಪಗಡೆಯಾಟೊ, ಇಂದ್ರಪ್ರಸ್ಥ, ಪಾಂಡವೆರೆ ವನವಾಸ ಸುರು
 3. ಅರಣ್ಯಕಪರ್ವ: -ಪದ್ರಾಡ್ ವರ್ಸೊದ ವನವಾಸೊ
 4. ವಿರಾಟಪರ್ವ: -ವಿರಾಟನ ಆಸ್ಥಾನೊಡು ಒಂಜಿ ವರ್ಸೊದ ಅಜ್ಞಾತವಾಸ
 5. ಉದ್ಯೋಗಪರ್ವ: -ಯುದ್ಧೊದ ತಯಾರಿ
 6. ಭೀಷ್ಮಪರ್ವ:- ಯುದ್ಧೊ ಸುರು, ಭೀಷ್ಮ ಕೌರವರ ಸೇನಾನಿ - ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಡ್ದ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಉಪದೇಸೊ
 7. ದ್ರೋಣಪರ್ವ: -ಯುದ್ಧದ ದುಂಬರಿಕೆ, ದ್ರೋಣನ ಸೇನಾಧಿಪತ್ಯೊಡು
 8. ಕರ್ಣ ಪರ್ವ:- ದ್ರೋಣನ ಸಾವುಡ್ದು ಬುಕ್ಕೊ, ಕರ್ಣನ ನೇತೃತ್ವೊಡು ಯುದ್ಧೊದ ದುಂಬರಿಕೆ
 9. ಶಲ್ಯಪರ್ವ:- ಶಲ್ಯನ ಸೇನಾಧಿಪತ್ಯೊ
 10. ಸೌಪ್ತಿಕಪರ್ವ:- ಅಶ್ವತ್ತಾಮೆ ಪಾಂಡವೆರೆ ಜೋಕ್ಲೆನ್ ಕೆರ್ಪೆ
 11. ಸ್ತ್ರೀಪರ್ವ:- ಗಾಂಧಾರಿನ ವಿಲಾಪ
 12. ಶಾಂತಿಪರ್ವ:- ಯುಧಿಷ್ಠಿರನ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ, ಭೀಷ್ಮಡ್ದ್ ಸಲಹೆ
 13. ಅನುಶಾಸನಪರ್ವ:- ಭೀಷ್ಮನ ಅಕೇರಿದ ಪಾತೆರೊ
 14. ಅಶ್ವಮೇಧಿಕಪರ್ವ:- ಯುಧಿಷ್ಠಿರಡ್ದ್ ಅಶ್ವಮೇಧಯಾಗ/ಯಜ್ಞ
 15. ಆಶ್ರಮವಾಸಿಕಪರ್ವ:-ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ, ಗಾಂಧಾರಿ, ಕುಂತಿ ಮೆಕ್ಲೆನ ಆಶ್ರಮವಾಸೊ, ಅಕೇರಿಗ್ ಸಾವು
 16. ಮೌಸಲಪರ್ವ:- ಯಾದವವೆರೆಡ ಕಲಹ ("ಯಾದವೀ ಕಲಹ")
 17. ಮಹಾಪ್ರಸ್ತಾನಿಕಪರ್ವ:- ಪಾಂಡವೆರೆ ಸಾವುದ ಸುರುತ ಬಾಗೊ
 18. ಸ್ವರ್ಗಾರೋಹಣಪರ್ವ:- ಪಾಂಡವೆರೆ ಸ್ವರ್ಗಾರೋಹಣ

ಬಾಹ್ಯ ಸಂಪರ್ಕೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಉಲ್ಲೇಕೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]