ದುಶ್ಯಲಾ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ದುಶ್ಶಲೆ ಭಾರತದ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಮಹಾಭಾರತೊಡು ದುರ್ಯೋಧನ ಆದಿ ನೂದು ಜಅನಅ ಕೌರವೆರೆನ ಒರ್ತಿಯೇ ತಂಗಡಿ. ಆಲ್ ಸಿಂಧೂ ಬೊಕ್ಕ ಸೌವೀರ ದೇಶದ ಅರಸು ಆಯಿನ ಜಯದ್ರಥನ್ ಮದಿಮೆ ಆಯಲ್. ಉತ್ತರೆ-ಅರ್ಜುನನ ಮಗೆ ಅಭಿಮನ್ಯುನು ಚಕ್ರವ್ಯೂಹೊಡು ಜಯದ್ರಥೆ ಕೆರಿಯೆ ಪನ್ಪುನ ಕಾರಣೊಗಾದ್‌, ಈ ಜಯದ್ರಥನ್ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಯುದ್ಧೊಡು ಅರ್ಜುನೆ ಕೆರ್ಪೆ. ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದ ಯುದ್ಧ ಮುಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಯುಧಿಷ್ಠಿರೆ (ಧರ್ಮರಾಯೆ) ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಾಗ ಮಲ್ತೊಂದು ಕಪ್ಪ ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ಪರೆ ಅರ್ಜುನನ್ ಸಿಂಧೂದೇಶೊಗು ಬತ್ತ್‌ನಪಗ ಅಯನ ಒಟ್ಟುಗು ಆಲೆನ ಪುಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಮಲ್ತೆ. ದುರ್ಯೋಧನನ ತಂಗಡಿನ್ ಆಯನ ತಂಗಡಿ ಪಂದ್ ಪರಿಗಣಿಸಾಯಿನೆರ್ದ್, ಅಲೆನ ಮಿತ್ತ್‌ದ ಮೋಕೆರ್ದ್ ಅಲೆನ ಪುಲ್ಲಿರ್ದ್ದಾದ್ ಕೇರಂದೆ ಸಿಂದೂದೇರ್ಸರ್ದು ಅರ್ಜುನೆ ಪಿದದ್ ದ್ ಬರ್ಪೆ.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

{{Reflist}