ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಹಿಡಿಂಬಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಹಿಡಿಂಬಿ
ವೈಯಕ್ತಿಕ ಇಸಯೊಲು
ಸಹೋದರ/ರಿಹಿಡಿಂಬ
ಸಂಗಾತಿಭೀಮ
ಸಂತತಿಘಟೋತ್ಕಚ

ಹಿಡಿಂಬಿ/ಹಿಡಿಂಬೆ ಭೀಮನ ಬುಡೆದಿ. ಘಟೋತ್ಕಚೆ ಭೀಮೆ ಬೊಕ್ಕ ಹಿಡಿಂಬೆಯೆರೆನ ಮಗೆ. ಮೋಲೆಗ್ ಪಲ್ಲವಿ ಪನ್ಪುನ ಪುದರ್‌ಲಾ ಇತ್ತ್ಂಡ್. ಭೀಮೆ ಬೊಕ್ಕ ಹಿಡಿಂಬಿನ ಕತೆ ಮಹಾಭಾರತದ ಆದಿಪರ್ವೊಡು ಬರ್ಪುಂಡು. ಹಿಡಿಂಬಿ ರಕ್ಕಸೆ ಹಿಡಿಂಬಾಸುರನ ತಂಗಡಿ. ಪಾಂಡವೆರೆನ ವನವಾಸ ಸಂದರ್ಭೊಡು ಚಿತ್ರಕೂಟಡ್‍ ಉಪ್ಪುನಗ ಭೀಮನ್ ತೂದ್‍ ಹಿಡಿಂಬೆ ಆಕರ್ಷಿತಲಾಪಲ್‌. ಭೀಮನ್‌ ತೂದ್‍ ಹಿಡಿಂಬೆ ಪೊರ್ಲುದ ಪೊಣ್ಣನ ವೇಷೊಡ್, ಆಯನ್‌ ಮೋಹಿಸಬಲ್. ಭೀಮೆ ಬೊಕ್ಕ ಹಿಡಿಂಬೆಗ್ ಘಟೋತ್ಕಚ ಪನ್ಪುನ ಮಗೆ ಪುಟ್ಟುವೆ.

ಫೈಲ್:Hidimbi as in Human form.jpg
ಹಿಡಿಂಬೆ,ಕುಂತಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಂಡವೆರ್
ಹಿಡಿಂಬೆನ ದೇವಸ್ಥಾನ in Manali, Himachal Pradesh

ಭೀಮೆ ಬೊಕ್ಕ ಹಿಡಿಂಬಿ ವಿವಾಹ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಹಿಡಿಂಬಾಸುರನ್ ಕೆರ್‌ನೆರ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಕುಂತಿ ಭೀಮಡ ಹಿಡಿಂಬಿನ್ ಮದಿಮೆ ಆಪುನಂಚ ಆದೇಶ ಮಲ್ಪುವಲ್. ಬಾಲೆನ್ ಪೆದ್ದಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಲೆನ್ ಬುಡುದು ಪೋಪುನ ಷರತ್ತ್‌ಗ್ ಭೀಮೆ ಪಾಡುವೆ, ಆಯಿಕ್ಕ್‌ ಹಿಡಿಂಬಿ ಒತ್ತೊಂಡಲ್. ಹಿಡಿಂಬಿ ಭೀಮನ ಷರತ್ತಿಗ್ ಒತ್ತೊಂದು ಆಯನ್ ಮದಿಮೆ ಆಪಲ್. ಒಂದು ವರ್ಸೊದುಲಯಿ, ಹಿಡಿಂಬಿ ಒರಿ ಮಗಕ್ಕ್ ಜನ್ಮ ಕೊರ್ಪಲ್. ಅಯನ ತರೆ ಕರತ್ತ ಲೆಕ ಇತ್ತ್‌ನೆರ್ದ್‌ ಅಕುಲು ಅಯಾಗ್ ಘಟೋತ್ಕಚಾ ಪಂಡ್‌ದ್ ಪುದರ್ ದೀಯೆರ್. ಘಟೋತ್ಕಚಾ ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧೊಡು ಒರಿ ಮಹಾನ್ ಯೋಧೆ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದ್ ಇತ್ತೆ.

ದೇವಸ್ಥಾನೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಹಿಡಿಂಬಿ ಬೊಕ್ಕ ಭೀಮನ ನಡುತ್ತ ಹೋರಾಟ ಹೆಟೌಡಾದ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶೊಡು ನಡತ್ತ್ಂಡ್ ಪಂದ್ ನಂಬುದೆರ್. "ಹೆಟೌಡಾ" ಪನ್ಪುನ ಪುದರ್ ಹಿಡಿಂಬೆರ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಪುದರ್ ದೀದ್ ಉಪ್ಪೆರೆ ಯಾವು ಪಂದ್ ನಂಬುದೆರ್‌. ಭುಟನ್ದೇವಿ ಮಂದಿರೊಡು ಹಿಡಿಂಬೆನ್ ಭುಟನ್ದೇವಿ ಪಂಡ್‌ದ್‍ ಪೂಜಿಸವೊಂದು ಉಲ್ಲೆರ್. ಮನಾಲಿಡ್‌ ಉಪ್ಪುನ ಹಿಡಿಂಬೆ ದೇವಿ ದೇವಾಲಯ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೇವಾಲಯವಾದ್ ಉಂಡು. ಮುಲ್ಪ ಕೆತ್ತ್‌ದ್ ಉಪ್ಪುನ ಕೆಲವು ಪವಿತ್ರ ವಸ್ತುಲೆಡ್ ರಥೊಕುಲು, ಪಜ್ಜೆಗುರುತುಲು ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಯ ಪ್ರತಿಮೆಲೆನ್‌ ಒಳಗೊಂಡ್‌ದ್ ಉಂಡು. ಪಗೋಡಾ ಆಕಾರದ ಮರತ್ತ ದೇವಾಲಯ ಅಯಿತ್ತ ಸಂಕೀರ್ಣವಾಯಿನ ಕೆತ್ತ್‌ನ ಮರತ್ತ ಬಾಕಿಲುಲು ಬೊಕ್ಕ ಮರತ್ತ ಶಿಖಾರೊಲೆನ್ ೫೦೦ ವರ್ಸೊಲೆರ್ದ್ ದುಂಬು ಪಂಡ ಆತ್ ಪಿರಾಕ್‌ದವು ಪಂಡ್‌ದ್ ನಂಬುದೆರ್. ಈ ದೇವಾಲಯದ ಕಲಾಕೃತಿದ ಕೆತ್ತನೆಗಾರೆ ತನ್ನ ಕೆಲಸೊನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಯನ ಕೈಕುಲೆನ್ ಕತ್ತೆರಿತೊಂದೆ ಪಂಡ್‌ದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಒಂದೆರ್ದ್ ಆದ್ ಅಯೆ ಅಂಚಿನ ಸುಂದರವಾಯಿನ ಕೃತಿನ್‌ ಬೊಕ್ಕ ಓಲುಲಾ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಲ್ತ್‌ದ್‍ಜೆ. ಉಂದು ದಿಯೋದರ್ ಕಾಡ್‌ದ ನಡುಟ್ಟು ಉಂಡು.

ಪರ್ಬೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ನಂಬಿಕೆದ ಪ್ರಕಾರ ದಸರಾ ವಾರ್ಷಿಕ ಉತ್ಸವೊಡು ಭಾಗವಹಿಸಯೆರೆ ಕುಲ್ಲು ಪಟ್ಟಣೊಗು ಪ್ರಯಾಣಿಸವೊಲಿ. ಅಲ್ಪ ಹಿಡಿಂಬೆನ ರಥ ಕುಲ್ಲು ಕಣಿವೆದ ಇಡೆರ್ದ್ ದೇವೆರೆನ ಮೆರವಣಿಗೆನ್ ನಡಪಾವೆರ್‌. ರಘುನಾಥ್‌ನ ಮುಖ್ಯ ರಥೊನು ಬೆಂಗಾವಲು ಮಲ್ಪುಂಡು. ಏಳ್ ದಿನೊಕುಲೆನ ಉತ್ಸವದ ಕಡೆಟ್ಟ್, "ಲಂಕಾ ದಹನ್" ದಿನತ್ತಾನಿ, ಹಿಡಿಂಬೆನ ತ್ಯಾಗೊನು ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಘಟೋತ್ಕಚೆ ಕೈತಲ್‌ದ ಬಂಜಾರ್ ಗ್ರಾಮ ಬೊಕ್ಕ ಸಿರಾಜ್ ಜಿಲ್ಲೆದ ಜನಪ್ರಿಯ ದೇವೆರಾದ್ ಉಲ್ಲೆರ್..

ಉಂದೆನ್ ತೂಲೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

] [[ವರ್ಗೊ:ವಿಕಿ ಲವ್ಸ್ ವಿಮೆನ್ ಸೌತ್ ಏಶಿಯಾ ೨೦೨೧]