ಕುಂತಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಕುಂತಿ
Kuntī
ಸೂರ್ಯ ದೇವೆರೆನ ಒಟ್ಟುಗು ಕುಂತಿ
ಮಾಹಿತಿ
ಕಂಡಣಿ/ಬುಡೆದಿಪಾಂಡು
ಜೋಕುಳು
ಬಿನ್ನೆರ್ಗಾಂಧಾರಿ, ಭೀಷ್ಮ, ಕೃಷ್ಣ, ಕೌರವೆರ್, ಪಾಂಡವೆರ್, ವಿಧುರ, ಸತ್ಯವತಿ, ಮಾದ್ರಿ


ಕುಂತಿ (ಸಂಸ್ಕೃತ: कुंती) ಪುರಾಣ ಕಥೆಟ್ ಬರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ. ಮಹಾಭಾರತದ ಕಥೆಟ್ ಹಸ್ತಿನಾಪುರದ ಪಾಂಡು ಮಹಾರಾಜನ ಬೊಡೆದಿ. ಮದ್ಮೆಡ್ದ್ ದುಂಬೇ ಮೋಲು ಸೂರ್ಯಡ್ದ್ ಕರ್ಣನ್ ಪಡೆಯೊಲು. ಕುಂತಿ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ, ಭೀಮ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಜುನ ಮೊಕಲ್ನ ಅಪ್ಪೆ. ಕುಂತಿನ ಕಥೆ ಭಾಗವತ ಪುರಾಣೊಡುಲಾ ಬರ್ಪುಂಡು. ಕುಂತಿ ತೂವರೆ ಬಾರೀ ಪೊರ್ಲು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತಾಂದೆ ಬುದ್ಧಿವಂತೆಲಾ ಆದಿತ್ತಲ್.

ಪುಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ಸುರುತ್ತ ಜೀವನ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕುಂತಿದೇವಿ ಮಹಾಭಾರತದ ಸೂತ್ರಧಾರೆ ಆಯಿನ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ ಮಾಮಿ. ಕುಂತಿ ಯಾದವ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಶೂರರಾಜನ ಮಗಲ್. ಮೆರೆನ ಜನ್ಮ ಪುದರ್ ಪೃಥೆ. ಕುಂತಿ ಕೃಷ್ಣನ ಅಮ್ಮೆರ್ ವಸುದೇವನ ಮೆಗ್ದಿ.ಶೂರರಾಜನ ಮಗಲ್. ಶೂರಸೇನೆ ಜೋಕುಲುಪ್ಪಂದಿನ ಕುಂತಿಬೋಜಗ್ ಅಲೆನ್ ತಾಂಕೆರೆ ಕೊರ್ಪೆರ್. ಕುಂತಿರಾಜೆ ಆಲೆನ್ ಮಗಲ್ ಪಂಡ್ದ್ ಸಾಂಕುವೆರ್. ಇಂಚಾದ್ ಪೃಥೆ ಕುಂತಿ ಆಪಲ್.


ದೂರ್ವಾಸ ಋಷಿ ಬೊಕ್ಕ ಕುಂತಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಕುಂತೀಭೋಜನ ಅರಮನೆಕ್ ದುರ್ವಾಸ ಮುನಿ ಬರ್ಪೆರ್. ಮಸ್ತ್ ಮುಂಗೋಪಿಯಾಯಿನ ಮೆರನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ರಾಜೆ ಕುಂತಿಗ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಕುಂತೊ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಭಾರೀ ತಾಳ್ಮೆಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಭಕ್ತಿಡ್ ಆರೆನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುವೊಲು. ಆ ಸೇವೆಡ್ದ್ ಖುಷಿಯಾಯಿನ ಆರ್, ಕುಂತಿಗ್ ಒಂಜಿ ವರ ಕೊರ್ಪೆರ್. ಅಯ್ತ ಪ್ರಕಾರ,ಆಲ್ ಒವ್ವೇ ದೇವರೆನ್ ಆರ್ ಪಂಡ್ದ್ ಕೊರಿನ ಮಂತ್ರ ಪಂಡ್ದ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಲ್ಡ ಆ ದೇವೆರ್ ಆಲೆಗ್ ಪುತ್ರ ಸಂತಾನ ಕೊರ್ಪೆರ್ ಪಂಡ್ದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ತನ್ನ ಕುತೂಹಲ ತಣಿಪರೆ ಕುಂತಿ ಸೂರ್ಯ ದೇವೆರೆನ್ ಮಂತ್ರ ಪಂಡ್ದ್ ಲೆಪ್ಪುವೊಲು. ಮಂತ್ರ ದ ಶಕ್ತಿಡ್ದಾತ್ರ ಸೂರ್ಯೆ ಆಲೆನ್ ಆಣ್ ಬಾಲೆನ್ ಕೊರ್ಪೆ. ಇಲ್ಲದಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ಜನಕೊಲೆನ ಪೋಡಿಗೆಡ್ದ್ ಕುಂತಿ ಬಾಲೆನ್ ಗಂಗಾ ನದಿಟ್ ತೇಲಿಸಾದ್ ಬುಡ್ಪೊಲು. ಬೊಕ್ಕ ಆ ಬಾಲೆ ಕರ್ಣ ಪಡ್ದ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆಪೆ.

ಕುಂತಿನ ಮದ್ಮೆ ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕುಂತಿಭೋಜೆ ಏರ್ಪಾಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಸ್ವಯಂವರೊಡು, ಕುಂತಿ ಹಸ್ತನಾಫುರದ ರಾಜೆ ಆಯಿನ ಪಾಂಡುನ್ ಮದ್ಮೆ ಆದ್, ಹಸ್ತಿನಾಪುರದ ಮಹಾರಾಣಿ ಆಪೊಲ್[೧] [೨] ಕಾಡ್ ಗ್ ಬೇಟೆಗ್ ಪೋದುಪ್ಪುನಗ ಪಾಂಡು ಮಲ್ದಿನ ತಪ್ಪುಡ್ದಾತ್ರ, ಆಯಗ್ ಬೊಡ್ಡದಿನೊಟ್ಟುಗ್ ಪ್ರೀತಿಡ್ ಉಪ್ಪುನಗ ಸಾವು ಪನ್ಪಿನ ಶಾಪ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಉಂದೆಡ್ದ್ ಬೇಜಾರಾಯಿನ ಪಾಂಡು ಕುಂತಿ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡನೇ ಬೊಡೆದಿ ಮಾದ್ರಿನೊಟ್ಟುಗು ಕಾಡ್ ಗ್ ಪೋಪೆ.[೩] ಕಾಡ್ ಡ್ ಕುಂತಿ ಆಲೆಗೆ ದುರ್ವಾಸೆರ್ ಕೊರ್ತಿನ ವರೊನ್ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತೊಂದು, ಧರ್ಮರಾಜಡ್ದ್ ಯುಧಿಷ್ಥಿರ, ವಾಯು ದೇವೆರಡ್ದ್ ಭೀಮ ಬೊಕ್ಕ ಇಂದ್ರ ದೇವಡ್ದ್ ಅರ್ಜುನನ್ ಪಡೆವಲ್, ಮಾತ್ರ ಅತ್ತಾಂದೇ ಮಾದ್ರಿನ ಮೂಲಕ ಅಶ್ವಿನಿ ದೇವತೆರೆನ್ ಪೂಜಿಸಾದ್ ನಕುಲ ಸಹದೇವೆರೆನ್ ಪಡೆವೆರ್.

ಕಡೆತ್ತ ಜೀವನ ಬೊಕ್ಕ ಸಾವು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಯುದ್ಧೊಡ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕುಲೆನ ಒಟ್ಟುಗ್ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಉಪ್ಪುನ ಕುಂತಿ, ಕಡೆಕ್ ವಿದುರ, ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ, ಸಂಜಯ ಬೊಕ್ಕ ಗಾಂಧಾರಿನೊಟ್ಟುಗು ಹಿಮಾಲಯದ ಕೈತಲ್ ಉಪ್ಪುನ ಕಾಡ್ ಗ್ ಪೋಪಲ್. ಅವುಲ್ ಕಾಡ್ ದ ತೂಕ್ ತಿಕ್ಕ್ ದ್ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ, ಗಾಂಧಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಕುಂತಿ ಸೈಪೆರ್.[೪][೫]

ಕುಂತಿನ ಜೀವನೊದ ಕೆಲವು ಚಿತ್ರೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. "Kunti" (PDF). Manushi India Organization. Retrieved 10 January 2013.
  2. "The Mahabharata, Book 1: Adi Parva: Sambhava Parva: Section CXII". www.sacred-texts.com. Retrieved 31 August 2020.
  3. Ramankutty, P.V. (1999). Curse as a motif in the Mahābhārata (1. ed.). Delhi: Nag Publishers. ISBN 9788170814320.
  4. "Kunti" (PDF). Manushi India Organization. Retrieved 10 January 2013.
  5. Mani pp.442-3
"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಕುಂತಿ&oldid=155316"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು