ಹಿಡಿಂಬ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಹಿಡಿಂಬ
ಫೈಲ್:Death of Hidimba.jpg
Devanagariहिडिम्ब


ಮಹಾಭಾರತದ ಕತೆಟ್ಟ್ ಬರ್ಪುನ ಹಿಡಿಂಬೆ ಒರಿ ರಕ್ಕಸೆ, ಹಿಡಿಂಬಿ ಅಣ್ಣೆ. ಇಂಬ್ಯನ್ ಹಿಡಿಂಬಾಸುರೆ ಪನ್ಪುನ ಪುದರ್‌ಡ್ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್. ವನವಾಸೊಡು ಪಾಮಡವೆರ್ ಉಪ್ಪುನೆನ್ ತೂಯಿನ ಹಿಡಿಂಬೆ ಬೊಕ್ಕ ಹಿಡಿಂಬಿ ಪಾಂಡವರೆನ್ ಕೆರ್‌ದ್ ತಿನೊಡು ಪಂದ್ ಬಯಕುವೆರ್. ಅಂಡ ಭೀಮನ್ ತೂಯಿನ ಹಿಡಿಂಬೆಗ್ ಭೀಮನ್ ಮದಿಮೆ ಆಪುನ ಮನಸ್ಸ್ ಆಪುಂಡು. ಹಿಡಿಂಬನ್ ಭೀಮೆ ಕೆರ್ಪೆ. ಹಿಡಿಂಬೆನ್ ಮದಿಮೆ ಆಪೆ. ಭೀಮೆ ಬೊಕ್ಕ ಹಿಡಿಂಬಿಯೆರೆನ ಮಗೆ ಘಟೋತ್ಕಚ. ಘಟೋತ್ಕಚನ ಸೋದರಮಾವೆನೇ ಈ ಹಿಡಿಂಬೆ.

ಫೈಲ್:Death of Hidimba.jpg
ಹಿಡಿಂಬ ವಧೆ

ಹಿಡಿಂಬಗಾಗದ್ ದೇವಾಲಯೊಲು ಹಿಮಾಚಲಪ್ರದೇಶೊಡು ಉಂಡು. ಅಯಿಟ್ಟ್ ಮುಖ್ಯವಾಯಿನವು ಮನಾಲಿಡ್ ಉಂಡು.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಹಿಡಿಂಬ&oldid=141816"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು