ಶಿಖಂಡಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ಶಿಖಂಡಿ ಪನ್ಪುನವು ಮಹಾಭಾರತೊಡು ಬರ್ಪುನ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಪಾತ್ರ. ಪಾಂಚಾಲ ದೇಶದ ರಾಜೆ ಆಯಿನ ದ್ರುಪದನ ಮಗಳ್. ಆಲೆನ ಅಣ್ಣೆ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನೆ. ಮೂಲತಃ ಪೊಣ್ಣಾದ್ ಪುಟ್ಟ್ಂಡಲಾ ತನ್ನ ಗುಣ, ಶೌರ್ಯ, ವರ್ತನೆಲೆರ್ದ್ ಆಣ್ ಪಂದ್ ಬಿಂಬಿಸಯಿನ ಪಾತ್ರ ಉಂದು.

Kripa fights with Shikhandi (top right).
ಫೈಲ್:Bhishma refuses to fight with Shikandi.jpg
ಶಿಖಂಡಿನೊಟ್ಟುಗು ಹೋರಾಟ ಮಲ್ಪೆರೆ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಲ್ಪುನ ಭೀಷ್ಮೆ

ಹಿನ್ನೆಲೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  • ಭೀಷ್ಮೆ ಆಯನ ಮೆಗ್ಗಿಯೆ ಆಯಿನ ವಿಚಿತ್ರವೀರ್ಯನ ಮದಿಮೆಗ್ ಪಂದ್ ಅಂಬೆ, ಅಂಬಿಕಾ, ಅಂಬಾಲಿಕ ಪನ್ಪುನ ಮೂಜಿ ಜನ ರಾಜಕುಮಾರಿನಕುಲೆನ್ ಅಪಹರಿಸಾವೊಂದು ಬರ್ಪೆ. ಅಕುಲೆಡ ಅಂಬೆ (ಅಂಬಾ) ಯಾನ್ ನನೊರಿ ಅರಸುನು ಇತ್ತೆನೇ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಲ್ಲೆ, ಎನನ್ ಬುಡೊಡು ಪಂದ್ ಭೀಷ್ಮಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊನುವಲ್. ಮನಸ್ಸ್ ಕರಗ್‌ನ ಭೀಷ್ಮೆ ಅಂಬೆನ್ ಆಲೆನ ಪ್ರಿಯಕರಗೋಸ್ಕರ ಕಡಪುಡುದು ಕೊರ್ಪೆ.
  • ಆಂಡ ಪ್ರಿಯಕರೆ ಅಂಬೆನ್ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಪುವೆ. ಇತ್ತೆ ಅಂಬೆನವು ವಿಚಿತ್ರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಇಂಚಿ ಪ್ರಿಯಕರರ್ದ್ ತಿರಸ್ಕೃತ ಆದ್‍ ಅಂಚಿ ವಿಚಿತ್ರವೀರ್ಯನ್ ಮದಿಮೆ ಆಯೆರೆ ಆವಂದೆ ಕಣ್ಣ್ ತೋಜಂದೆ ಅಪುಂಡು. ಹತಾಶೆ ಆಯಿನ ಅಂಬೆ ಸಾದಿ ತೋಜಂದೆ ಕಡೆಕ್ ಭೀಷ್ಮಡನೇ ಎನನ್ ಮದಿಮೆ ಆಪುನಂಚ ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ಪುವಲ್. ಭೀಷ್ಮೆ ಒಪ್ಪುಜೆ. ಇಂಚ ಮಾತ ಕಡೆರ್ದ್‌ಲಾ ತಿರಸ್ಕೃತೆ ಆಯಿನ ಅಂಬೆ ಕೋಪೊಡು ಭೀಷ್ಮನೆದುರು ಶಪಥ ಮಲ್ಪುವಲ್.

ಅಂಬೆನ ಶಪಥ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ನನದ ಜನ್ಮೊಡು ಯಾನೇ ನಿನ್ನ ಸಾವುಗು ಕಾರಣಳಾಪೆ ಪಂಡ್‌ದ್ ಭೀಷ್ಮನಡೆಗ್ ಕೋಪೊಡು ಗರ್ಜನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಲೆನ್‌ ಆಲೇ ಅಗ್ನಿಗ್ ಅರ್ಪಿಸವೊನುವಲ್. ಅಂಚ ಆತ್ಮಾಹುತಿ ಮಲ್ತೊನ್‌ನ ಅಂಬೆ ದ್ರುಪದನ ಮಗಳಾದ್ ಬೊಕ್ಕದ ಜನ್ಮೊಡು ಪುಟ್ಟುವಲ್. ಆಲೆನ ಪುಟ್ಟುದ ಸಮಯೊಡು ಅಶರೀರ ವಾಣಿ ಯೊಂಜಿ ಮೋಲೆನ ಹಿನ್ನೆಲೆನ್ ತಂದೆ ದ್ರುಪದಗ್ ತೆರಿಪಾವುಂಡು.

ಭೀಷ್ಮಗ್‍ ಎದುರಾದ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  • ಆ ಕಾರಣೊಗು ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆನ್ ಆಣ್ ಬಾಲೆದಲೆಕೊ ಬುಲೆಪಾವುನಂಚ ಸೂಚನೆ ಅಪುಂಡು. ಅಂಚಾದ್ ಶಿಖಂಡಿ ಪೊಣ್ದಾಂಡಲಾ ಆಣನಂಚ ಬುಲೆಪಲ್. ದುಂಬು ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಯುದ್ಧದ ಸಮಯೊಡು ಕೃಷ್ಣೆ ಭೀಷ್ಮಗ್ ಎದುರಾದ್ ಶಿಖಂಡಿನೇ ಕನತ್ತ್‌ದ್ ಉಂತಾವೆ. ಭೀಷ್ಮೆ ಪೊಣ್ಣನ ಎದುರು ಯುದ್ಧ ಮಲ್ಪುಜಿ ಪಂಡ್‌ದ್ ಶಸ್ತ್ರೊನು ತಿರ್ತ್ ದೀಪೆ.
  • ಅಪಗ ಕೃಷ್ಣೆ ಅರ್ಜುನಡ ಮೋಸೊಡು ಭೀಷ್ಮನೊಟ್ಉಗು ಹೋರಾಟ ಮಲ್ಪುನಂಚ ಪ್ರೆರೇಪಿಸಾದ್ ಭೀಷ್ಮನ್ ಹಾಕ್‌ದ್ ಸೋಪಾವೆರೆ ಪನ್ಪೆ. ಇಂಚ ಭೀಷ್ಮನ ಸಾವುಗು ಕಾರಣ ಆಪುನೆತ ಮೂಲಕ ಅಂಬೆ ಶಿಖಂಡಿಯಾದ್ ತನ್ನ ಶಪಥನ್ ಪೂರೈಸವೊನುವಲ್. ಶಿಖಂಡಿ ಪಂದ್ಂಡ 'ಉಭಯ ಲಿಂಗಿ' ಪಂಡ್‌ದ್ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್.


ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]


"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಶಿಖಂಡಿ&oldid=140896"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು