ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಭೀಷ್ಮ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಅಕುಲೆನ ಎಣ್ಮನೇ ಬಾಲೆನ್‌(ದೇವವ್ರತನ್) ನೀರ್‌‍ಡ್ ಮುರುಂಗವೊಂದು ಉಪ್ಪುನಗ ಗಂಗೆನ್ ತಡೆಯಿನ ಶಂತನು
ಗಂಗೆ ತನ್ನ ಮಗೆ ಆಯಿನ ದೇವವ್ರತ(ಬೊಕ್ಕ ಭೀಷ್ಮ)ನ್ ತನ್ನ ಪತಿ ಶಂತನುಗು ಕಾಣಿಕೆಯಾದ್ ಕೊರೊಂದು ಉಪ್ಪುನ ದೃಶ್ಯದ ತೈಲ ವರ್ಣ ಚಿತ್ರ
ರಾಜ ರವಿವರ್ಮ ವಿರಚಿತ ಭೀಷ್ಮೆ ತನ್ನ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆನ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುನ ದೃಶ್ಯದ ಚಿತ್ರಣ
ಫೈಲ್:Bhisma fight in Swayamvara.jpg
ದಿಂಜಿನ ಸ್ವಯಂವರೊರ್ದು ರಾಜಕುಮಾರಿಯೆರಾಯಿನ ಅಂಬಿಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಬಾಲಿಕೆಯೆರೆನ್ ಅಪಹರಿಸ್‍ನ ಭೀಷ್ಮೆ

ಭೀಷ್ಮೆ ಮಹಾಭಾರತೊದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ. ಇಂಬ್ಯೆ ಶಂತನು ಬೊಕ್ಕ ಗಂಗೆಯೆರೆನ ಮಗೆ. ಶಂತನು ಚಕ್ರವರ್ತಿಗ್ ಗಂಗೆಡ ಪುಟ್ಟ್‌ನ ಎಣ್ಮ ಜೋಕುಲೆಡ್ ಕಡೆತ್ತಾಯೆ. ದೇವವ್ರತ/ಸತ್ಯವ್ರತ ಪನ್ಪುನವು ಇಂಬ್ಯನ ಸುರುತ ಪುದರ್. ಅಷ್ಟವಸುಕುಲೆಡ ಒರಿ ಆಯಿನ ಇಂಬ್ಯೆ ವಸಿಷ್ಠ ಮುನಿನ ಶಾಪೊದ ಕಾರಣೊರ್ದು ಭೂಮಿಡ್ ಅವತರಿಸುವೆ. ಇಂಬ್ಯೆ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞಾನೊನು ದೇವರ್ಷಿ ಬೃಹಸ್ಪತಿರ್ದ್‌ಲಾ, ಶಸ್ತ್ರ ವಿದ್ಯೆಲೆನ್‌ ಋಷಿ ಭಾರದ್ವಾಜ, ಪರಶುರಾಮೆರೆರ್ದ್‌ಲಾ ಕಲ್ತೊನುವೆ. ಆಯನ ಅಮ್ಮೆ ಶಂತನುನ ಸುಖಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಜೀವನ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಪಾಲಿಸುನ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆನ್ ಮಲ್ಪುವೆ. ಇತ್ತೆಲಾ ಏರಾಂಡಲಾ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಅಯಿನ್ ತಪ್ಪಂದೆ ನೆರವೇರಿಸಯೆರ್ಂಡ ಅಯಿನ್‌ ಭೀಷ್ಮ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಪಂದ್ ಸಂಭೋದಿಸವೆರ್, ಭೀಷ್ಮೆರೆನ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ನಿಷ್ಠೆ ಅತಿ ತೀವ್ರವಾಯಿನವು ಪಂಡ್‍ದೇ ಮಹಾಭಾರತೊಡು ಉಲ್ಲೇಖಿತವಾದ್‌ ಉಂಡು. ತನ್ನ ಸಚ್ಚಾರಿತ್ರ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ನಿಷ್ಠೆರ್ದ್‌‍ದಾದ್ ಬಹುಶಃ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನರ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಭೀಷ್ಮೆರ್ ಮಹಾಭಾರತೊಡು ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪಂದ್‍ ಲೆಪ್ಪವೊನುಬೆರ್. ಇಡೀ ಮಹಾಭಾರತದ ಆಗು ಹೋಗು, ಉಲಯಿ ಪಿದಯಿದ ವಿಚಾರೊಲೆನ್ ಭೀಷ್ಮೆರ್ ತೆರಿನಾರ್ ಆದ್ ಉಪ್ಪುವೆರ್.

ಹಿನ್ನೆಲೆ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಒರ ಎಣ್ಮ ಜನ ವಸುನಕುಲು (ಅಷ್ಟ ವಸುಕುಲು) ಅಕುಲಕುಲೆನ ಬುಡೆದಿನಕುಲೆನ ಒಟ್ಟುಗು ಸೇರೊಂದು ಮಹರ್ಷಿ ವಸಿಷ್ಠೆರೆನ ಆಶ್ರಮೊಗು ಪ್ರಯಾಣ ಬುಲೆಪವೆರ್. ಅಯಿಟ್ಟ್‌ ಒರಿ ವಸು 'ಪ್ರಭಾಸ'ನ ಬುಡೆದಿಗ್ ವಸಿಷ್ಠೆರೆನ ಆಶ್ರಮೊಡು ಇತ್ತ್‌ನ ಕಾಮಧೇನು ಬಾರೀ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು. ಕೇಂಡ್‌ನೆನ್ ಪೂರ ಕ್ಷಣಾರ್ಧೊಡು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ಗೋವು ಎಂಕ್ ಬೋಡು ಪನ್ಪುನ ದುರಾಸೆ ಆಲೆನ ಮನಸ್ಸ್‌ಡ್ ಉಂಡಾಪುಂಡು. ಕೂಡ್ಲೆ ತ್ವರೆ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಆಲ್ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸ್‌ದ ಇಂಗಿತನ್‌ ಕಂಡನಿಡ ಪನ್ಪಲ್‌. ಬುಡೆದಿನ ಮಿತ್ತ್‌ದ ಅತೀವ ಪ್ರೀತಿರ್ದ್ ಆದ್ ಪ್ರಭಾಸೆ ಮಹರ್ಷಿಕುಲೆನ ಆಶ್ರಮೊರ್ದು ಕಾಮಧೇನುನು ಕಂಡ್‌ದ್ ಕೊನೊಪುನ ತೀರ್ಮಾನೊನು ಮಲ್ಪುವೆ. ಪ್ರಭಾಸನ ಈ ತೀರ್ಮಾನೊಗು ಒರಿನ ವಸುನಕುಲುಲಾ ತರೆಬಗ್ಗಾದ್ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಈ ಹಗರಣೊದ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರೊನು ತೆರಿನ ಮಹರ್ಷಿಕುಲು ವ್ಯಘ್ರರಾದ್ ಆ ಮಾತ ಅಷ್ಟ ವಸುನಕುಲು ಕೇವಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾನವೆರಾದ್ ಭೂಮಂಡಲೊಡು ಜನಿಸಲೆಂದ್ ಶಾಪ ಕೊರ್ದ್‌ ಬುಡುಪೆರ್.

ಕೂಡಲೇ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆಯಿನ ವಸುನಕುಲು ಮಹರ್ಷಿಲೆನ ಕೈತಡೆ ಪೋದ್ ಕ್ಷಮೆ ಕೇನುವೆರ್‌. ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್‌ಲೆಗ್ ಕೊರ್‌ನ ಶಾಪೊನು ಪಿರ ದೆಪ್ಪೊಡು ಪಂದ್ ಅರೆಡ ದೈನ್ಯವಾದ್‍ ಬೇಡೊನುವೆರ್. ಪ್ರಭಾಸನ್ ಹೊರತ್ ಪಡಿಸಾದ್ ನನ ಒರಿನ ಏಳ್ ವಸುಕುಲೆನ ಬೇಡಿಕೆನ್ ಮನ್ನಿಸಾಯಿನ ಮಹರ್ಷಿಕುಲು ಪೂರ್ಣ ಶಾಪೊನು ಪಿರ ಪಡೆಯೆರೆ ಆಪುಜಿ ಅಂಡಲಾ ಶಾಪೊಡು ವಿನಾಯಿತಿಯಾದ್ ಅಕುಲು ಮಾನವ ಜನ್ಮ ತಾಳ್‌ನ ಕೂಡಲೇ ಮರಣೊ ಪಡೆದ್‌ ಮುಕ್ತಿ ಹೊಂದುವೆರ್ಂದ್ ಸೂಚಿಸವೆರ್. ಆಂಡ ಹಗರಣೊಡು ಪ್ರಮುಖ ಆಯಿನ ಕಾರಣ ಪ್ರಭಾಸನ ಶಾಪೊನು ಪಿರ ಪಡೆಯೆರೆ ಮಹರ್ಷಿಕುಲು ನಿರಾಕರಿಸವೆರ್. ಆಂಡಲಾ ಪ್ರಭಾಸನ ಅನೇಕ ಕೋರಿಕೆಲೆನ್ ಕೇಂಡ್‌ನೆರ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೃದು ಧೋರಣೆ ತಳೆಯಿನ ಮಹರ್ಷಿಕುಲು ಆಯೆ ಮನುಷ್ಯೆ ಆದ್ ಸುಧೀರ್ಘ ಜೀವನೊನು ನಡೆಸವೊಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಯನ ಸಮಕಾಲೀನ ಕಾಲ ಘಟ್ಟೊಡು ಆಯನ್ ಸರಿಗಟ್ಟುನ ಮನುಷ್ಯೆರೇ ಇಜ್ಜಂದಿನಂಚ ಆದ್, ಪುದರ್ ಪೋಯಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದ್ ಬದುಕುನಂಚ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಉಂದುವೇ ಪ್ರಭಾಸೆ ಶಾಪ ನಿಮಿತ್ತ ಗಂಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಶಂತನುನ ಎಣ್ಮನೇ ಮಗೆ ದೇವವ್ರತೆ ಆದ್ ಪುಟ್ಟುವೆ. ಬೊಕ್ಕ ದುಂಬುಗು ಭೀಷ್ಮೆ/ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯೆ ಪಂಡ್‌ದ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆಪೆರ್.

ಆಕರೊಲು

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಉಲ್ಲೇಕೊಲು

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]


"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಭೀಷ್ಮ&oldid=163252"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು