ವೇದವ್ಯಾಸ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಫೈಲ್:Vyasa.jpg
ವೇದವ್ಯಾಸ (ಸಮಕಾಲೀನ ಚಿತ್ರ)

ವ್ಯಾಸೆ ಅತ್ತಂಡ ವೇದವ್ಯಾಸೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಪರಂಪರೆಡು ಬೊಕ್ಕ ಸಾಹಿತ್ಯೊಡು ಮಲ್ಲ ಪುದರು.

ವ್ಯಾಸೆರು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮೊದ ಮಲ್ಲ ಕಾವ್ಯೊ ಮಹಾಭಾರತೊನು ಬರೆಯಿನಾರ್. ಸಾವಿರೊಡ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ವರ್ಸೊ ಕಾಲೊಡ್ತು ಪಿರಾಕ್‌ಡ್ ಭಾರತೊಡು ನಡತಿನ ಸಂಗತಿಲೆನ್ ಆಧಾರ ದೀಡ್ದ್ ಮಹಾಭಾರತೊ ಬರೆಯಿನೆ. ಆಂಡಲಾ ಮಹಾಭಾರತೊ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಾವ್ಯೊ. ಅಂಚಾದ್ ವ್ಯಾಸೆರೆ ಕಾಲ ಬೊಕ್ಕ ದೇಸೊಲೆನ್ ಕತೆಲೆಡ್ದ್ ಬೇತೆ ಮಲ್ಪುನೆ ದಿಂಜ ಕಸ್ಟೊ. ಮಹಾಭಾರತೊದ ಪ್ರಕಾರೊ, ವ್ಯಾಸೆರ್ ಪರಾಶರ ಮುನಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೀನ್ ಪತ್ತುನಾಯನ ಮಗಳಾಯಿನ ಮತ್ಸ್ಯಗಂಧಿ ಅತ್ತಂಡ ಸತ್ಯವತಿನ ಮಗೆ. ಪುಟ್ಟ್‌ನೆ ಯಮುನಾ ಸುದೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಉಲಿಯೊಡು. ಉಂದು ಇತ್ತೆತ ಕಾಲತ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಸೊದ ಜಲುವಾ ಜಿಲ್ಲೆದ 'ಕಲ್ಪಿ' ಪನ್ಪುನ ಜಾಗೆದ ಕೈತಲ್ ಉಂಡು. ವ್ಯಾಸೆರೆ ಬಣ್ಣ ಕಪ್ಪಾದಿಪ್ಪುನೆಗ್ ಕಾರಣೊ 'ಕೃಷ್ಣ' ಪಂದ್‍ಲಾ ಲೆತ್ತೊಂದಿತ್ತೆರ್. ಉಲಿಯೊಡು ಪುಟ್ಟಿನ ಕಾರಣ 'ದ್ವೈಪಾಯನ' ಪಂಡ್‌ದ್‌ಲಾ ಲೆತ್ತೊಂದಿತ್ತೆರ್. ಅಂಚಾದ್ ಇಂಬೆರೆನ್ "ಕೃಷ್ಣ-ದ್ವೈಪಾಯನ" ಪಂಡ್‍ದ್‍ಲಾ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್.[೧] ಹಿಂದೂ ಪುರಾಣೊದ ಪ್ರಕಾರೊ ಇಂಬೆರ್ ಏಳ್ ಚಿರಂಜೀವಿಲೆಟ್ ಒರಿ.[೨][೩]

ಮಹಾಭಾರತೊನು ಬರೆಪ್ಪಿನ ಗಣೇಶೆ

'ವೇದ' ವ್ಯಾಸೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಹಿಂದೂಳೆನ ಪ್ರಕಾರ ಇಂಬೆರ್ ಪಿರಾಕ್‍ದ ಕಾಲೊದ ಒಂಜಿ ವೇದೊನು ನಾಲ್ ವೇದೊಳಾದ್ ವಿಂಗಡಿತ್‍ನ ಕಾರಣೊ ವೇದವ್ಯಾಸ ಪಂಡ್‍ದ್ ಪುದಾರಾಂಡ್. ಈ ಪುದಾರ್‍ಡೇ ಇಂಬೆರ್ ಮಾತೆರೆಗ್‍ಲಾ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುನೆ. ವ್ಯಾಸೆರ್ ಒಂಜಿ ನರಮಾನಿಯೇ ಅತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಗುಂಪೇ ಪಂಡ್‍ದ್‍ಲಾ ಅಲೋಚನೆ ಉಂಡು.

ಮಹಾಭಾರತೊನು ಬರೆಯಿನಾರ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ವ್ಯಾಸ ಗಣೇಶಗ್ ಮಹಾಭಾರತೊನು ಪಣ್ಪುನೆ, ಆಂಗ್‌ಕರ್ ವಾಟ್

ವ್ಯಾಸೆರ್ ಮಹಾಭಾರತೊ ಬರೆಯಿನಾರ್. ಅತ್ತಾಂತೆ ಆರೆಗ್ ಈ ಮಾಹಾಕಾವ್ಯೊಡು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೊಲಾ ಉಂಡು. ಇಂಬೆರೆ ಅಪ್ಪೆ ಸಯಿನೆಡ್ತ್ ಬೊಕ್ಕ ಹಸ್ತಿನಾಪುರೊತ ಶಂತನು ರಾಜನ್ ಮದಿಮ್ಮೆ ಆತ್ ರಡ್ಡ್ ಆನ್ ಜೋಕುಳೆನ್ ಪೆದ್‍ತಳ್. ಈ ರಡ್ಡ್ ಜನಲಾ ಜೋಕುಳಿಜ್ಜಾಂತೆ ಸಯಿಪೆರ್. ಪಿರಾಕ್‍ದ ಕ್ರಮೊತ್ತ ಪ್ರಕಾರ ನಿಯೋಗ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಸತ್ಯವತಿ ವ್ಯಾಸರೆಗ್ ಆಳೆನ ಸಯಿನ ಮಗೆ ಆಯಿನ ವಿಚಿತ್ರವೀರ್ಯನ ಪರವಾದ್ ಆಣ್ ಜೋಕುಳೆನ್ ಪುಟ್ಟಾಯೆರ ಪಣ್ಪಾಳ್. ಅಂಚನೆ ವ್ಯಾಸೆರ್ ರಾಜನ ಬುಡೆದಿಯೆರಾಯಿನ ಅಂಬಿಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಬಾಲಿಕೆರೆಡ್ತ್ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಂಡುಗು ಅಮ್ಮೆರಾಪೆರ್.

ಮಹಾಭಾರತೊದ ಸುರುತ ಬೂಕುಡು ಇಂಬೆರ್ ಈ ಮಹಾಕಾವ್ಯೊನ್ ಬರೆಯರ ಗಣೇಶನ್ ಕೇಣ್ಪೆರ್. ಗಣೇಶೆ ವ್ಯಾಸೆರೆಗ್ ಮಹಾಕಾವ್ಯೊನ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಷಣಲಾ ಉಂತಾವಂತೆ ಪಣಿಯೆರ ನೇಮೊ ಪಣ್ಪೆರ್. ಇಂದೆಗ್ ಪ್ರತಿಯಾತ್ ವ್ಯಾಸೆರ್ ಪಂಡಿನ ನೇಮೊ ಪಂಡ್ಂಡ ಯಾನ್ ಪಂಡಿನ ಒಂಜೊಂಜಿ ಶ್ಲೋಕನ್‍ಲಾ ಗಣೇಶೆ ಅರ್ತೊ ಮಲ್ತೊಂದ್ ಬೊಕ್ಕ ಬರೆವೊಡುಂದ್. ಇಂಚ ವ್ಯಾಸೆರೆಗ್ ಬಚ್ಚಿನಗ ಕಷ್ವಾಯಿನ ಸಂಸ್ಕೃತತ ಶ್ಲೋಕನ್ ಪಂಡೊಂಡೊಂದ್ ಇತ್ತೆರ್.

ಬೇತೆ ಕೃತಿಲ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  • ಪದಿನೆಣ್ಮೊ ಮಹಾಪುರಾಣೊಲು

ಪಿದಯಿತ ಕೊಂಡಿಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಉಲ್ಲೇಕೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. ಕೃಷ್ಣದ್ವೈಪಾಯನ ವ್ಯಾಸರ ಮಹಾಭಾರತ - ಕೇಸರಿ ಮೋಹನ ಗಂಗೂಲಿಯೆರಡ್ದ್ ಅನುವಾದೊ, ೧೮೮೩-೧೮೯೬
  2. ವಿಷ್ಣುಪುರಾಣ, ಎಚ್.ಎಚ್. ವಿಲ್ಸನ್‍ರೆಡ್ದ್ ಅನುವಾದೊ, ೧೮೪೦
  3. ಭಾಗವತ ಪುರಾಣ, ಭಕ್ತಿವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಭುಪಾದ ಅನುವಾದೊ, ೧೯೮೮