ವರ್ಗೊ:ಪ್ರೋಜೆಕ್ಟ್ ಟೈಗರ್-೨

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ಪ್ರೋಜೆಕ್ಟ್ ಟೈಗರ್-೨ ವರ್ಗೊ

ಉಪವರ್ಗೊಲು

ಈ ವರ್ಗೊಡು ತಿರ್ತ್ ಕೊರ್ತಿನ ೨ ಉಪವರ್ಗೊಲೆನ್ ಸೇರಾದ್, ಒಟ್ಟುಗು ೨ ಉಪವರ್ಗೊಲು ಉಂಡು.

"ಪ್ರೋಜೆಕ್ಟ್ ಟೈಗರ್-೨" ವರ್ಗಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಲೇಕನೊಲು

ಒಟ್ಟು ೧೩ ಪುಟೊಕುಲೆಡ್ ತಿರ್ತ್ ಉಪ್ಪುನ ೧೩ ಪುಟೊಕುಲು ಈ ವರ್ಗೊಡು ಉಂಡು.