ಅಶೋಕ ಸಾಮ್ರಾಟ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search
ಗುಂಟೂರುದ ಅಮರಾವತಿ ಪನ್ಪಿ ಜಾಗೊಡ್ ತಿಕ್ಕ್‍ದ್ ಇತ್ತೆ ಪ್ಯಾರಿಸ್‍ದ ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯಡುಪ್ಪುನ ಆಶೋಕ ಚಕ್ರವರ್ತಿನ ಪುತ್ಥೊಳಿ

ಅಶೋಕ ಮೌರ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಯಾದಿತ್ತೆ. ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತೊಡು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ರಾಜ್ಯನು ಆಳಿನ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ರಾಜೆರೆನೈಟು ಅಶೋಕನ ಪುದರು ಉಂಡು.ಮೌರ್ಯ ರಾಜೆ ಬಿಂದು ಸಾರಗು ಆಯನ ರಾಣಿನಗಲನೈಟು ಒರ್ತಿ ಆತಿನ ಧರ್ಮಾ ಪನ್ಪಿನ ರಾಣಿಗು ಪುಟಿನಾಯೆನೇ ಅಶೋಕ.ಕಳಿಂಗಯುದ್ದದ ಬೊಕ್ಕ ಬೌದ್ದ ಮತನು ಪ್ರಚಾರ ಮೌಪ್ಪುನೈಟು ತೋಡಗುದಿತ್ತಿನಾಯೆ ಸಾಮ್ರಾಟ ಅಶೋಕ. ಅಶೋಕ ವಿಶ್ವದ ಕೋಡಿ ಕೋಡಿಡು ಬೌದ್ದ ಮತನು ಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ಪುನೈಟು ತೋಡಗುದಿತ್ತೆ.

ಪದ ಅರ್ಥೋ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಅಶೋಕ ಶಬ್ಧೊಗ್ ಸಂಸ್ಕೃತೊಡು ಶೋಕ ಇಜಂದಿನ ಪಂಡ್ದ್‍ ಅರ್ಥ.

ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಅಶೋಕನ ಕಾಲಡ್ ಮೌರ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯೊದ ವಿಸ್ತಾರ

ಅನೇಕ ದಂಡಯಾತ್ರೆದ ಬೊಕ್ಕ, ಅಶೋಕ ದಕ್ಷಿಣ ಏಶಿಯಾದ ಬಹುಭಾಗ ಮಾತ್ರ ಅತ್ ಅಯಿತ ಪಶ್ಚಿಮೊದ ಇನಿತ್ತ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ಥಾನ ಬೊಕ್ಕ ಪರ್ಶಿಯಾದ ಪೂರ್ವ ಭಾಗೊದ ಬಂಗಾಲ ಬೊಕ್ಕ ಆಸ್ಸಾಮ್ ಮುಟ್ಟ , ದಕ್ಷಿಣಡ್ ಮೈಸೂರ್ ಮುಟ್ಟ ರಾಜ್ಯಾಡಳಿತ ಮಲ್ದೆರ್ . ಬೌದ್ಧಧರ್ಮೊದ ಅನುಯಾಯಿ ಅಯಿನ ಆಶೋಕ, ಶಾಕ್ಯಮುನಿ ಬುದ್ಧನ ಜೀವನೊಡು ಮಹತ್ವೊದ ಸ್ಥಳೊಟ್ಟ ಅನೇಕ ಸ್ಮಾರಕಲೆನ್ ಮಲ್ದೆರ್. ಬೌದ್ಧ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ಆರ್ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮೊದ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಸಾರೊಡು ತೊಡಗಿಯೆರ್.ಅರೆನ ಶಾಸನೊಡು ಅರೆನ್ "ದೇವಾನಾಂಪ್ರಿಯ" ಪಂಡ "ದೇವತೆಲೆಗ್ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರ" ಪಂಡ್ದ್‍ ಲೆತ್ತೊಂದಿತ್ತೆರ್.

ಜೀವನ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಮೌರ್ಯ ರಾಜ ಬಿಂದುಸಾರಗ್ ಅರೆನ ರಾಣಿನಕ್ಲೆಡ್ ಒರ್ತಿ, "ಧರ್ಮಾ"ಲೆಗ್ ಪುಟ್ಟಿನ ಮಗೆನೇ ಅಶೋಕ. ಈ ಧರ್ಮಾ ರಾಣಿಯ, ಬಡಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಮಗಲ್ಂದ್,ಅಲೆಗ್ ಪುಟ್ಟುನ ಮಗ ಮಹಾರಾಜ ಆಪೆ ಪಂಡ್‍ದ್ ಭವಿಷ್ಯ ತೆರಿಯಿನ ಅಲೆನ ಅಮ್ಮೆರ್ ,ಅಲೆನ್ ಬಿಂದುಸಾರನ ಅಂತಃಪುರೊಕ್ಕು ಸೇರ್ಪಾಯೆ ಪಂಡ್‍ದ್ ಒಂಜಿ ಕಥೆ ಒಂಡು. ಧರ್ಮಾ ಬ್ರಾಂತಿ ಆಂಡಲಾ , ರಾಜವಂಶದಾಲತ್ ಪಂಡ್‍ದ್ ಅಲೆಗ್ ಅಂತಃಪುರಡ್ ನೀಚ ಸ್ಥಾನ ಇತ್ತ್ಂಡ್.ಮಸ್ತ್ ಮೆಗ್ಗೆ ಪಲಯೆ ನೊಟ್ಟುಗು, ಬೊಕ್ಕ ಧರ್ಮಾಲ ನನೊರಿ ಮಗೆ ,ವಿತ್ತಶೋಕ ನೊಟ್ಟುಗು, ಅಶೋಕ ಮಲ್ಲಾಯೆ. ರಾಜಕುಮಾರೆರೆನ ನಡೂಟು ಮಸ್ತ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇತ್ತ್ಂಡಲಾ ಅಶೋಕ, ಸೈನಿಕ ಬೊಕ್ಕ ಇತರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿಷಯಡ್ , ಏಪಲ ದುಂಬಿತ್ತೆ.

ಅಧಿಕಾರೊಗ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಯೋಧ ಆಯಿನ, ಚಾಣಾಕ್ಷ ರಾಜನೀತಿಜ್ಙ ಆದ್ ಬುಳೆಯಿನ ಅಶೋಕ ಮೌರ್ಯ ಸೇನದ ಅನೇಕ ಭಾಗೊದ ನಾಯಕತ್ವನ್ ದೆತೊನಿಯೆ. ಇಡೀ ರಾಜ್ಯೊಡು ಬುಲೆಯೊಂದಿತ್ತಿನ ಅಶೋಕನ ಜನಪ್ರಿಯತೆನ್ ತೂದ್ ಅಯೆನ್ ಪಲಯೆರ್, ಬಿಂದುಸಾರ ಅಯೆನ ಬೊಕ್ಕ ರಾಜನಾದ್ ಅಶೋಕನೆನೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್ ಪಂಡ್ದ್‍ ಪೋಡುವೆರ್.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]