ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಮೂಡಾಯಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ದಿಕ್ಕ್‌ಲು

ನಾಲ್ ಪ್ರಧಾನೊ ದಿಕ್ಕ್‌ಲೆಡ್ ಮೂಡಾಯಿಲಾ ಒಂಜಾದುಂಡು. ಮೂಡಾಯಿದಂಚನೆ ಪಡ್ಡಾಯಿ, ತೆನ್ಕಾಯಿ, ಬಡೆಕ್ಕಾಯಿ ದಿಕ್ಕ್‌ಲ ಉಂಡು. ಸೂರ್ಯೆ ಪುಟ್ಟುನ ಜಾಗೆನ್ ಮೂಡಾಯಿ ಪನ್ಪಪುನೆ. ಸೂರ್ಯೆ ಮೂಡುನ ಜಾಗೆನ್ ಮೂಡಾಯಿಂದ್ ಪನ್ಪುನೆ.

ಪದೊತ ಅರ್ತೊ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]
  • ಕನ್ನಡೊ ಬಾಸೆಡ್ ಪೂರ್ವ ಪದೊಕು ತುಳುಟು ಮೂಡಾಯಿ ಪನ್ಪುನೆ. ಮೂಡಣಂದ್‍ಲಾ ಪನ್ಪುನ ಉಂಡು. ಮೂಡುನ ಜಾಗೆನೆ ಮೂಡಣ.
  • ಇಂಗ್ಲಿಸ್‍ಡ್ East ಪನ್ಪೆರ್.
  • ಮೂಡುನೆ ಪಂಡ್ಂಡ ಪುಟ್ಟುನೆ, ಲಕ್ಕ್‌ದ್ ಬರ್ಪುನೆ ಪನ್ಪುನ ಅರ್ತೊ ಉಂಡು.
  • ಮೂಡೆ, ಅಲಂಬು ಮೂಡುನೆ ಇಂಚ ತುಳುಟು ಬೇತೆ ಅರ್ತೊಲಾ ಉಂಡು.
  • ಮೂಡಾಯಿ ಬೆಟ್ಟು ಪನ್ಪುನ ಊರುದ ಪುದರ್ ಉಂಡು.
  • ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಪನ್ಪುನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಜಾಗೆ ಉಂಡು.
  • ಮೂಡಾಯಿದಕುಲು, ಮುಡಾಯಿದ ಬಾಸೆ ಪನ್ಪುನ ಪಾತೆರೊ ಉಂಡು

ದರ್ಮೊದ ವಿಚಾರೊ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಹಿಂದೂ ದರ್ಮೊದ ಪ್ರಕಾರೊ ಸೂರ್ಯೆ ದಿಕ್ಕ್‌ದ ಅದಿಪತಿ ಪನ್ಪೆರ್.

ಉಲ್ಲೇಕೊ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]
"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಮೂಡಾಯಿ&oldid=143780"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು