ಲಾಂಬು

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search
ಲಾಂಬು

ಲಾಂಬು ಲೇಖನೊನು ಅಳಂಬುಂದ್ ತೆರಿಯೊನೊಡು ಅಳಂಬು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ದೈತ ಲೆಕೊಂದಿನ ಸಸ್ಯೊ ಜೀವಿ.[೧]

ಬೇತೆ ಬಾಸೆಡ್ ಅಳಂಬು ಪದೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ಅರೆಬಾಸೆಡ್ : ಅಳ್ಂಬ್, ಅಣ್ಬೆ
 2. ಕನ್ನಡೊಡ್ : ಅಣಬೆ
 3. ತಮಿಳ್‍ಡ್ : ಅಂಪಿ; ಆಂಪಿ
 4. ತುಳುಟು : ಉಂದೆಕ್ ಅಲಂಬು, ಅಳಂಬುಂದ್‍ಲಾ ಪನ್ಪೆರ್.
 5. ಮಲಯಾಳಿ : ಅಳಾಂಬು

ಅಳಂಬು ಪದೊತ ವಿವರೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ಉಂದೆನ್ ಕನ್ನಡೊಡು ನಾಯಿಕೊಡೆ ಪನ್ಪೆರ್.
 2. ಉಂದೆತ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುದರ್ ಮಶ್‍ರೂಮ್ (Mushroom). Agaricus campestris(Agaricaceae)[Tulu lexicon vol. one(page:210)]
 3. ಅಳಂಬುನು ಬೂಸ್ಟು; ಬೂಸುರು; ಬೂಸು ಪನ್ಪೆರ್.

ಅಲಂಬುದ ಬುಲೆಚ್ಚಿಲ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ಉಂದ್ ಕೊಡೆತಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತಿನವು.
 2. ಮರಿಯಾಲೊಡು ಹೆಚ್ಚಾದ್ ಕಜವುದ ರಾಸಿಡ್, ಮರೆಟ್, ಬೊಕ್ಕ ಒಲ್ಪ ಪೂರ ಬುಲೆವರೆ ಇಡೆ ಉಂಡ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಉದಿಪುಂಡ್.

ಅಳಂಬುದ ವಿಧೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಅಳಂಬು

ಅಳಂಬುದ ಬುಲೆಚ್ಚಿಲ್‍ ಅವು ಪುಟ್ಟುನ ಜಾಗೆಗ್ ಸರಿಯಾದ್ ಇಪ್ಪುಂಡು.[೨]

 1. ಕಲ್ಲಳಂಬು
 2. ನಾಯಿಮಿರೆ ಅಳಂಬು
 3. ಪರೆಲಳಂಬು
 4. ಪೆರ್ಗಳಂಬು
 5. ಪೆರ್ಗುಡೆಳಂಬು
 6. ಪೆಲತ್ತಳಂಬು
 7. ಪೊಯ್ಯೆಳಂಬು
 8. ಬೈತಳಂಬು
 9. ಮರಳಂಬು
 10. ಮೊಟ್ಟೆಳಂಬು
 11. ಸಿಂಗಿ ಅಳಂಬು
 12. ಸುಳಿರಳಂಬು
 13. ತೆಡಿಲ್ ಲಾಂಬು

ಅಳಂಬುದ ಮಿತ್ತ್ ಗಾದೆಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ಈ ತೆಡಿಲ್‍ಗ್ ಪುಟ್ಟಿನ ಲಾಂಬು ಪನ್ಪಿ ಗಾದೆಲಾ ಉಂಡ್. ಲಾಂಬು ಜೋರ್ ತೆಡಿಲ್ ಬನ್ನಗ ಪುಟ್ಟಂಡು.
 2. ಅಳಂಬು ಮೂಡ್‍ನ ಅಡ್ಯೆ ಆವಾರೊಗು ಆವಂದ್

ಅಳಂಬುದ ಉಪಯೋಗೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕೆಲವು ಅಳಂಬು ಕಜಿಪು ಮಲ್ಪೆರೆಲಾ ಆಪುಂಡ್.[೩] ಕಜಿಪು ಮಲ್ಪುನಗ ಅಳಂಬುದ ಗುರ್ತ ಸರಿಯಾದ್ ಬೋಡು. ಅಳಂಬುದ ರಂಗ್‍ಡ್ ಅಯಿತ ಗುರ್ತ ಪತ್ತುವೆರ್. ಬೊಲ್ದು, ಕಂದು, ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಅಳಂಬು ಉಂಡ್. ಕೆಲವು ಜಾತಿದ ಅಳಂಬುಡ್ ವಿಷ ಉಂಡು. ಇಂಚ ಕಜಿಪುದ ಅಳಂಬು ಅತ್ತಂದೆ ವಿಷ ಅಳಂಬು, ಕಲ್ಲಿ ಅಳಂಬು, ಮರಲಾಂಬು ಪನ್ಪಿನವು ಉಂಡ್. ಲಾಂಬು ಕಜಿಪು ಮಾಸದ ಕಜಿಪುದ ಲೆಕ್ಕ ಬಾರಿ ರುಚಿ ಆಪುಂಡು. ಅಳಂಬುದ ಸೂಪ್ ಮಲ್ತ್ ಪರ್ಪೆರ್[೪]

ಉಲ್ಲೇಖ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AWild_mosroom_1.jpg
 2. https://www.google.co.in/search?q=%E0%B2%85%E0%B2%A3%E0%B2%AC%E0%B3%86&newwindow=1&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=jIR8VOCCB-Ot7gbXhIDYCA&ved=0CDEQsAQ&biw=1025&bih=453
 3. http://vijaykarnataka.indiatimes.com/articleshow/21654924.cms
 4. ಅಳಂಬುದ ಸೂಪ್ ಮಲ್ಪುನ ವಿವರೊ http://www.tarladalal.com/Mushroom-Soup-22235r
"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಲಾಂಬು&oldid=104471"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು