ಚಾಣಕ್ಯ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಇಡೆಗ್ ಪೋಲೆ: ಸಂಚಾರೊ, ನಾಡ್‍ಲೆ
ಚಾಣಕ್ಯ
Chanakya artistic depiction.jpg
ಜನನೊದ ತಾರೀಕ್ 375 BCE
ಪುಟ್ಟ್‌ನ ಜಾಗೆ ಬಾರತೊ
ಸೈತಿನ ತಾರೀಕ್ 283 BCE
ಸೈತಿನ ಜಾಗೆ ಪಟ್ನಾ
ಬೇಲೆ ಲೇಖಕ, philosopher, economist, ಶಿಕ್ಷಕ, astrologer, advisor
ಲಿಂಗೊ ಆನ್

ಚಾಣಕ್ಯ ಇಜಿಂಡ ಕೌಟಿಲ್ಯ ಪನ್ಪಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಕ್ಷಶಿಲೆಟ್ ಕ್ರಿ.ಪೂ ೩ನೇ ಶತಮಾನಡ್ ಇತ್ತೆರ್ ಪಂಡ್ ದ್ ಇತಿಹಾಸ ಪನ್ಪುಂಡು. ನಂದ ರಾಜೆರ್ ಡ ಅವಮಾನ ಆದ್ ಬೊಕ್ಕ ನಂದೆರ್ ನು ಸಂಹಾರ ಮಲ್ತ್ ದೆ ತಿರುವೆ ಪಂದ್ದ್ ಶಪಥ ಮಲ್ತ್ ದ್ ದುಂಬುದ ದಿನೊಟ್ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಮೌರ್ಯನೊಟ್ಟು ಸೇರ್ದ್ ನಂದರಾಜನೇ ಸಂಹಾರ ಮಲ್ತೆರ್.

ಚಂದ್ರಗುಪ್ತಗ್ ಮಂತ್ರಿಯಾದ್ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿಯೆರ್. ಜ್ನಾನಿ ಆದಿತ್ತಿನ ಮೇರ್ ಬರೆತ್ತಿನಾ ಪುಸ್ತಕ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಗ್ರಂಥ ಆದ್ ನೆಟ್ಟ್ ರಾಜ್ಯದ ಏಳ್ ಅಂಗೋಲೆನ್ ವಿವರಣೆ ಮಲ್ದೆರ್.ಐಟ್ ಒಂಜಿ ರಾಜ,ಆಮಾತ್ಯ,ಕೋಶ,ಬಲ,ದುರ್ಗಾ,ಸ್ನೇಹಿತ,ಸೇನೆ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರ್ತೆರ್ ಬೊಕ್ಕ ರಾಯಭಾರಿಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಡ್ ಮಾಹಿತಿ ಉಂಡು.

"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಚಾಣಕ್ಯ&oldid=72784"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು