ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಏಷ್ಯಾ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ವಿಶ್ವೊದ ನಕ್ಷೆಡ್ ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡ

ಏಷ್ಯಾ ಪರ್ಪಂಚೊದ ದಿಂಜ ಮಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜನಸಂಕ್ಯೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಖಂಡೊ ಆದುಂಡು. ಭೂಗೋಲೊದ ಸುಮಾರ್ ೮.೭% ಪ್ರದೇಸೊ ಈ ಖಂಡೊಡುಂಡು. ಅಂಚೆನೆ ಪರ್ಪಂಚೊದ ಸುಮಾರ್ ೬೦% ಜನಸಂಕ್ಯೆ ಮೂಲುಂಡು.

ಏಷ್ಯೊದ ಉಪಗ್ರಹ ಚಿತ್ರೊ

ಪಾರಂಪರಿಕವಾದ್ ಏಷ್ಯೊದ ಪಡ್ಡೋಯಿ ಪರಿಮಿತಿಡ್ ಸುಯೆಜ್ ಕಾಲುವೆ, ಯೂರಲ್ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಅಂಚನೆ ಬಡೆಕಾಯಿ ಪರಿಮಿತಿಡ್ ಕಾವ್ಕಸಸ್ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿ, ಕ್ಯಾಸ್ಪಿಯನ್ ಸಮುದ್ರ ಬುಕ್ಕೊ ಕಪ್ಪು ಸಮುದ್ರ(ಬ್ಲ್ಯಕ್ ಸೀ)ಲುಂದು ಪರಿಗಣಿಸದೆರ್.

ಸಂಯುಕ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಂಸ್ಥ ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡೊಬಯ ಈ ಪ್ರಕಾರೊ ವಿಭಜಿಸದ್ಂಡ್.

ಪ್ರಾಂತ್ಯೊಲು ಬುಕ್ಕೊ ರಾಷ್ಟ್ರೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಏಷ್ಯೊದ ಪ್ರಾಂತ್ಯೊಲು:ಉತ್ತರ ಏಷ್ಯಾ, ಮಧ್ಯ ಏಷ್ಯಾ, ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ, ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾ, ಪೂರ್ವ ಏಷ್ಯಾ, ಅಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯಾ,
ಏಷ್ಯೊದ ಸ್ವಾಭಾವಿಕೊ ಭೂಪಟೊ

ಈ ಪಟ್ಟಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಡ್ ಉಪಯೋಗಿಸವುನ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ರೀತಿಡ್ ಸಂಗಟನೆ ಆತ್ಂಡ್.

ಪ್ರಾಂತ್ಯೊ / ರಾಷ್ಟ್ರೊ [೧]
ಮತ್ತು ಧ್ವಜ
ಅಳತೆ (ಚದುರ ಕಿ.ಮಿ.) ಜನಸಂಖ್ಯೆ (೨೦೦೨ರ ಅಂದಾಜು) ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಸಾಂದ್ರತ ರಾಜಧಾನಿ
ಮಧ್ಯ ಏಷ್ಯಾ:
ಕಜಾಕಸ್ತಾನ್[೨] 2,346,927 13,472,593 5.7 ಅಸ್ತಾನ
ಕಿರ್ಗಿಸ್ತಾನ್ 198,500 4,822,166 24.3 ಬಿಶ್ಕೆಕ್
ತಜಿಕಿಸ್ತಾನ್ 143,100 6,719,567 47.0 ದುಶಾನ್ಬೆ
ತುರ್ಕ್‍ಮೇನಿಸ್ತಾನ್ 488,100 4,688,963 9.6 ಆಶ್ಗಬಾತ್
ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನ್ 447,400 25,563,441 57.1 ತಾಷ್ಕೆಂಟ್
ಮೂಡಾಯಿ ಏಷ್ಯಾ:
ಚೀನ[೩] 9,584,492 1,315,844,000 134.0 ಬೀಜಿಂಗ್
ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ (PRC)[೪] 1,092 7,041,000 6,688.0
ಜಪಾನ್ 377,835 128,085,000 336.1 ಟೋಕಿಯೋ
ಮಕೌ (PRC)[೫] 25 488,144 18,473.3
ಮಂಗೋಲಿಯ 1,565,000 2,832,224 1.7 ಉಲಾನ್‍ಬಾಟರ್
ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾ 120,540 23,113,019 184.4 ಪ್ಯೋಂಗ್‍ಯಾಂಗ್
ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ 98,480 47,817,000 490.7 ಸೋಲ್
ಟೈವಾನ್ (ಚೀನಾ ಗಣರಾಜ್ಯ) [೬] 35,980 22,548,009 626.7 ತಾಯ್‍ಪೈ
ಬಡೆಕಾಯಿ ಏಷ್ಯೊ:
ರಷ್ಯ[೭] 13,115,200 39,129,729 3.0 ಮಾಸ್ಕೋ
ಆಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯಾ: [೮]
ಬ್ರುನೈ 5,770 350,898 60.8 ಬಂದಾರ್ ಸೆರಿ ಬಾಗೆವಾನ್
ಕಾಂಬೋಡಿಯ 181,040 12,775,324 70.6 ನೋಮ್ ಫೆನ್
ಪೂರ್ವ ಟೀಮೋರ್ 14,609 1,040,880 69 ದಿಲಿ
ಇಂಡೊನೆಷ್ಯಾ[೯] 1,158,645 208,176,381 179.7 ಜಕಾರ್ತಾ
ಲಾಒಸ್ 236,800 5,777,180 24.4 ವಿಯೆನ್ಟಿಯಾನ್
ಮಲೇಶಿಯ 329,750 24,429,944 68.7 ಕೌಲಲಾಂಪುರ್
ಮಯನ್ಮಾರ್ (ಬರ್ಮಾ) 678,500 42,238,224 62.3 ನೇಪ್ಯಿಡಾವ್
ಫಿಲಿಪ್ಪೀನ್ಸ್ 300,000 84,525,639 281.8 ಮನಿಲ
ಸಿಂಗಾಪುರ್ 693 4,452,732 6,425.3 ಸಿಂಗಾಪುರ್
ಥಾಯ್ಲಂಡ್ 514,000 62,354,402 121.3 ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್
ವಿಯೆಟ್ನಾಮ್ 329,560 81,098,416 246.1 ಹಾನೋಯ್
ತೆನ್ಕಾಯಿ ಏಷ್ಯೊ:
ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ಥಾನ 647,500 29,863,000 42.9 ಕಾಬುಲ್
ಬಾಂಗ್ಲದೇಶ 144,000 141,822,000 985 ಢಾಕ
ಭೂತಾನ 47,000 2,232,291 44.6 ಥಿಂಪು
ಭಾರತ [೧೦] 3,287,590 1,103,371,000 318.2 ನವ ದೆಹಲಿ
ಇರಾನ್ 1,648,000 68,467,413 40.4 ತೆಹರಾನ್
ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ 300 329,000 1,067.2 ಮಾಲೆ
ನೇಪಾಳ 140,800 27,133,000 183.8 ಕಾಟ್ಮಂಡು
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ 803,940 163,985,373 183.7 ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್
ಶ್ರೀ ಲಂಕೆ 65,610 20,743,000 298.4 ಕೊಲಂಬೊ
ಪಡ್ಡೋಯಿ ಏಷ್ಯೊ:
ಅರ್ಮೇನಿಯ[೧೧] 33,300 3,016,000 111.7 ಯೆರೆವಾನ್
ಅಜೇರ್‍ಬೈಜಾನ್[೧೨] 41,370 3,479,127 84.1 ಬಾಕು
ಬಹರೈನ್ 665 656,397 987.1 ಮನಾಮ
ಸೈಪ್ರಸ್[೧೩] 9,250 775,927 83.9 ನಿಕೋಸಿಯ
ಗಾಜಾ[೧೪] 363 1,203,591 3,315.7 ಗಾಜಾ
ಜಾರ್ಜಿಯ[೧೫] 20,460 2,032,004 99.3 ತ್ಬಿಲಿಸಿ
ಇರಾಕ್ 437,072 24,001,816 54.9 ಬಾಗ್ದಾದ್
ಇಸ್ರೇಲ್ 20,770 6,029,529 290.3 ಜೆರುಸಲೆಂ
ಜಾರ್ಡನ್ 92,300 5,307,470 57.5 ಅಮ್ಮಾನ್
ಕುವೈತ್ 17,820 2,111,561 118.5 ಕುವೈತ್ ನಗರ
20px ಲೆಬನನ್ 10,400 3,677,780 353.6 ಬೈರೂತ್
ನಾಕ್ಸಿವಾನ್ (ಅಜೇರ್‍ಬೈಜಾನ್)[೧೨] 5,500 365,000 66.4 ನಾಕ್ಸಿವಾನ್
ಓಮಾನ್ 212,460 2,713,462 12.8 ಮಸ್ಕಟ್
ಕಟಾರ್ 11,437 793,341 69.4 ದೊಹ
ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯ 1,960,582 23,513,330 12.0 ರಿಯಾಧ್
ಸಿರಿಯ 185,180 17,155,814 92.6 ಡಮಾಸ್ಕಸ್
ಟರ್ಕಿ[೧೬] 756,768 57,855,068 76.5 ಅಂಕಾರ
en:United Arab Emirates 82,880 2,445,989 29.5 ಅಬು ಧಾಬಿ
ಪಶ್ಚಿಮ ದಂಡೆ[೧೪] 5,860 2,303,660 393.1
ಯೆಮೆನ್ 527,970 18,701,257 35.4 ಸನಾಆ
ಒಟ್ಟು 43,549,241 3,793,712,193 87.1

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1.   Continental regions as per UN categorisations (map). Depending on definitions, various territories cited below (notes 2, 7-10, 12-14, 16-18) may be in ಒಂಜಿ ಅತ್ತಂಡ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ Asia and ಯುರೋಪ್, ಆಫ್ರಿಕಾ, or ಒಸೆನಿಯಾ.
 2.   en:Kazakhstan is sometimes considered a transcontinental country in Central Asia and Eastern Europe; population and area figures are for Asian portion only.
 3.   The current en:state is formally known as the en:People's Republic of China (PRC), which is subsumed by the titular entity and civilisation. Figures given are for en:mainland China only, and do not include en:Hong Kong, en:Macau, and en:Taiwan.
 4.   ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ ಚೀನ ದೇಶದ ವಿಶೇಷ ಆಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶ.
 5.   ಮಕೌ ಚೀನ ದೇಶದ ವಿಶೇಷ ಆಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶ..
 6.   Figures are for the area under the de facto control of the ROC government. Claimed in whole by the PRC; see en:political status of Taiwan.
 7.   en:Russia is generally considered a transcontinental country in Eastern Europe and en:Northern Asia; population and area figures are for Asian portion only.
 8.   Timor-Leste is sometimes considered a transcontinental country. It is geographically in en:Oceania (en:Melanesia), but has historical and sociopolitical connections with Southeastern Asia.
 9.   en:Indonesia is generally considered a en:transcontinental country in Southeastern Asia and en:Oceania (en:Melanesia); population and area figures are for Asian portion only, west of the en:Wallace line.
 10.   Includes en:Jammu and Kashmir, a contested territory among India, en:Pakistan, and the PRC
 11.   en:Armenia is sometimes considered a transcontinental country: geographically in en:Western Asia, it has historical and sociopolitical connections with en:Europe.
 12. ೧೨.೦ ೧೨.೧   en:Azerbaijan is often considered a transcontinental country in Western Asia and Eastern Europe; population and area figures are for Asian portion only. en:Naxçivan is an autonomous en:exclave of Azerbaijan bordered by en:Armenia, en:Iran, and en:Turkey.
 13.   The island of en:Cyprus is sometimes considered a transcontinental territory: in the Eastern Basin of the en:Mediterranean Sea south of en:Turkey, it has historical and sociopolitical connections with Europe. The en:Turkish Republic of Northern Cyprus (TRNC), distinct from the de jure Republic of Cyprus in the south (with a predominantly Greek population), is recognised only by Turkey.
 14. ೧೪.೦ ೧೪.೧   Gaza and en:West Bank, collectively referred to as the "Occupied Palestinian Territory" by the UN, are territories partially occupied by en:Israel but under de facto administration of the en:Palestinian National Authority.
 15.   Georgia is often considered a transcontinental country in Western Asia and Eastern Europe; population and area figures are for Asian portion only.
 16.   en:Turkey is generally considered a transcontinental country in Western Asia and Southern Europe; population and area figures are for Asian portion only, excluding all of Istanbul.
"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಏಷ್ಯಾ&oldid=143023"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು