ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಜಪಾನ್

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಜಪಾನ್ ದೇಶದ ಸ್ಥಳನಿರ್ದೇಶ ನಕಾಶೆ
ಜಪಾನ್ ದೇಶದ ನಕಾಶೆ (ಪಚ್ಚ ಬಣ್ಣದವು)
ಜಪಾನ್ ದೇಶದ ನಕಾಶೆ (ಪಚ್ಚ ಬಣ್ಣದವು)
ಜಪಾನ್ ಧ್ವಜ
ಜಪಾನ್ ದೇಶ
ಜಪಾನ್ ದೇಶದ ಸೀಲ್
ಮೌಂಟ್ ಫೂಜಿ ಪರ್ವತದ ಒಂಜಿ ದೃಶ್ಯ
ಹಕೋನೆ ಅಗ್ನಿಪರ್ವತ ಹಾಗೂ ಆಶಿ ಸರೋವರ- ಉಪಗ್ರಹ ಚಿತ್ರ
ಹಕೋನೆ ಅಗ್ನಿಪರ್ವತ, ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಯಿಂದ ಅನಿಲಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು.

ಜಪಾನ್[೧] ಏಷ್ಯಾ[೨] ಖಂಡೊದ ಈಶಾನ್ಯ ಭಾಗೊಡು ಉಪ್ಪುನ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಗತಿಯಾಯಿನ ಒಂಜಿ ದೇಶ[೩]. ರಡ್ಡ ನೆ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ಕಾಲೊಡು ಅಮೇರಿಕಾ ಜಪಾನುದ ಹಿರೋಷಿಮಾ ಬೊಕ ನಾಗಸಾಕಿ ನಗರೊಲೆನ ಮಿತ್ತ್ ಪಾಡಿನ ಅಣು ಬಾಂಬುಡುದಾತ್ರಾ ದಿಂಜ ನಾಶವಾಂಡಲಾ ತನ್ನ ಜನಕುಲೆನ ಅದಮ್ಯ ಚೈತನ್ಯದ ಬೊಕ ಇಚ್ಛಾ ಶಕ್ತಿದ ಬಲೊಟು ಬುಲೆದ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನೊಗ್ ಅಂಚನೆ ವ್ಯವಗಹಾರೊಗು ಆಧುನಿಕ ಲೋಕೊಡು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಯಿನ ಈ ದೇಶ ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಮುಖ ಸಿರಿವಂತ ದೇಶೊಲೆಡ್ ಒಂಜಿ ಆದುಂಡು.[೪]. (ನಿಹೊನ್ ಅತ್ತ್ಂಡ ನಿಪ್ಪೊನ್, ಇನ್ಪಿನವು ಈ ದೇಶದ ಅಧಿಕೃತವಾಯಿನ ಪುದರ್ ) ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡದ ಪೂರ್ವದ ಭಾಗೊಡು ಉಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ದ್ವೀಪಸ್ತೋಮಲೆನ ದೇಶ. ಉಂದು ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮಹಾಸಾಗರದ ಸುಮಾರು ೩೦೦೦ ದ್ವೀಪ ( ನಡುಕಂಡೆ) ಲೆನ ಸಮೂಹ. ಈ ದೇಶದ ಮುಖ್ಯ ಭಾಷೆ ಜಪಾನೀಸ್. ಜಪಾನು ದೇಶದ ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ೧೨.೭೩ ಕೋಟಿ ಆದುಂಡು. ಜನಸಂಖ್ಯೆದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ದೇಶ ಜಗತ್ತುದ ಪತ್ತನೆಯ ಮಲ್ಲ ದೇಶ ಆದುಂಡು.

ನಾಲ್ ಪ್ರಮುಖ ದ್ವೀಪಲಾಯಿನ ಹೊಂಶು, ಹೊಕ್ಕಾಯಿದೊ, ಶಿಕೊಕು ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಯೂಶು ದ್ವೀಪೊಲು ಸೇರ್ದ್ ಜಪಾನ್ ದೇಶ ಆತ್ಂಡ್ . ಜಪಾನ್ ಜಗತ್ತ್ ದ ೧೦ನೆ ಬಾರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಸಂಖ್ಯೆ ಉಪ್ಪುನ ದೇಶ.

ರಾಷ್ಟ್ರ ಧ್ವಜ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಜಪಾನು ದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರ ಧ್ವಜ ಬಲಬರಿತ ಚಿತ್ರೊಡು ತೋಜಾಯಿನಂಚ ಶುದ್ಧ ಬೊಲ್ದುದ ಆಯತಾಕಾರದ ಧ್ವಜೊಟು ನಡುಟು ಕೆಂಪು ಕುಂಕುಮದಂಚಿನ ಬೊಟ್ಟು.

ಪಣವು- ನಾಣ್ಯ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಜಪಾನು[೫] ದೇಶದ ಪಣವುದ ಪುದರು ಯೆನ್ ಪಣುದು. ಇತ್ತೆ ಅಂದಾಜಿ ರೂಪಾಯಿ ೦.೬೦ ಒಂಜಿ ಯೆನ್ ಗ್ ಸಮಾನವಾದುಂಡು.

ರಾಜಧಾನಿ ಟೋಕಿಯೋ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಜಪಾನ್ ದೇಶದ ರಾಜಧಾನಿ ಟೋಕಿಯೋ ಮಾತೃನಗರ. ಟೋಕಿಯೋ ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಬೊಕ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿದ ದೃಷ್ಟಿಡು ಪ್ರಪಂಚದ ಅತೀ ಮಲ್ಲ ನಗರೊಲೆಡು ಮೂಜನೆ ಸ್ಥಾನೊಡು ಉಂಡು. ಅಂದಾಜಿ ೩.೨ ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಉಪ್ಪುನ ಟೋಕಿಯೋ ಮಹಾನಗರ ಜಗತ್ತುದ ಅತಿ ಮಲ್ಲ ಮಾತೃನಗರ (ಮೆಟ್ರೋಪೋಲಿಸ್) ಇನ್ಪಿನ ಬಿರುದುಗು ಪಾತ್ರವಾದುಂಡು.

ಜಪಾನ್ದ ಬೇತೆ ಪ್ರಮುಖ ನಗರೊಲು ಯೊಕೊಹಾಮಾ, ಓಸಾಕಾ, ಕ್ಯೋಟೊ ಬೊಕ ನಾಗೋಯಾ ಆದ್ ಉಂಡು. ಉಂದು ವಿಶ್ವೊಡು ರಡ್ಡನೆಯ ಅತೀಎಚ್ಚಿನ ಜಿ.ಡಿ.ಪಿ (ಗ್ರಾಸ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್= ಒಟ್ಟು ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪಾದನೆ) ಉಪ್ಪುನ ದೇಶ. ೨೦೦೮ ವರ್ಷದ ಅಂಕಿ ಅಂಶೊಲೆನ ಪ್ರಕಾರ ಜಪಾನದ ರಾಜಧಾನಿ ಟೋಕಿಯೋ ದ ಒಟ್ಟು ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪಾದನೆ (ಜಿ.ಡಿ.ಪಿ) ೧.೫ ಟ್ರಿಲ್ಲಿಯನ್ ಡಾಲರುಲು ಇಂದ್ ತೆರಿಯುಂಡು.(೧ ಟ್ರಿಲ್ಲಿಯನ್ = ೧೦೦,೦೦೦ ಕೋಟಿ).

ಜಪಾನುದ ಭೂವಿಜ್ಞಾನ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಜಪಾನ್ ದೇಶೊತ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗೊಡ್ ಸೈಲೂರಿಯನ್ (೪೪೩.೮ ಮಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷದ ಪಿರಾವು) ಯುಗತ್ತ ಶಿಲಾ ಸ್ತೋಮೊಲೆನ್ ಗುರುತಿಸಾದೆರ್. ದೇಶದ ಪಶ್ಚಿಮೊಡ್ದ್ ಪೂರ್ವೊಗು ಪೋಯಿನಂಚನೆ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಾಯತ ಶಿಲೆಕುಲು ತೋಜಿದ್ ಬರ್ಪಾ. ಪೂರ್ವದ ಭಾಗೊಲೆಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ಟೋಸೀನ್ (೨.೫೮೮ ಮಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷೊಡ್ದ್ ಇಂಚಿದ) ಯುಗತ್ತ ಶಿಲಾ ಕುರುಹುಲು ತಿಕ್ಕುವಾ.

೨೩ ಮಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷೊಲೆನ ಪಿರಾಕ್ ಜಪಾನ್ ದೇಶೊತ ಭೂಭಾಗ ಏಸಿಯಾ ಖಂಡೊಗು ಜೋಡಣೆ ಆದಿತ್ತ್ಂಡ್ ಕಾಲಕರಿನಂಚೆನೆ ಜಪಾನ್ ದ್ವೀಪ ಸ್ತೋಮೊಲು ಮೂಲಖಂಡೊಡ್ದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ್ ನೆಲೆಯಾತಾ ಇಂದ್ ಭೂವಿಜ್ಞಾನಿಲು ತೀರ್ಮಾನೊಗು ಬೈದೆರ್.

ಭೂತೊಗಟೆದ ಫಲಕೊಲು ಚಲನೆ (ಫಲಕ ವಿಬಂಧನ - ಪ್ಲೇಟ್ ಟೆಕ್ಟೋನಿಕ್ಸ್) ಯಾಪಿನ ಸಿದ್ದಾಂತದ ಅನುಸಾರ ಜಪಾನ್ ದ್ವೀಪೊಲೆನ ಅಡಿತ ಭೂಫಲಕ ಮೂಡಾಯಿಗು ಚಲನೆಯಾದ್ ಇತ್ತೆ ಇತ್ತಿನ ರೂಪೊಗು ಬೈದಾ ಇಂದ್ ತೆರಿಯೊಂದೆರ್.

ಅಗ್ನಿಪರ್ವತೊಲು- ಭೂಕಂಪೊಲು

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಶಾಂತ (ಫೆಸಿಫಿಕ್) ಮಹಾಸಾಗರದ ಸುತ್ತ ದಿಂಜ ಅಗ್ನಿ ಪರ್ವತೊಲು ಅಂಚನೆ ದಿಂಜ ಭೂಕಂಪೊಲು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾದಿಪ್ಪುನ ಕುದುರೆ ಲಾಳದ ಆಕಾರೊಡು ಉಪ್ಪುನ ಸುಮಾರ್ ೪೦,೦೦೦ ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ ಪರಿಧಿ ಪ್ರದೇಶೊಗ್ ಅಗ್ನಿ ವರ್ತುಲ (=" ರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫೈರ್ ") ಇಂದ್ ಪಣ್ಪೆರ್. ಜಪಾನ್ದ ಭೂಭಾಗ ಈ ಅಗ್ನಿ ವರ್ತುಲದ ಉಲಾಯಿ ಬರ್ಪಿನೆಡ್ದಾವರ, ಜಪಾನುಡು ಅಗ್ನಿ ಪರ್ವತೊಲು ಅಂಚನೆ ಭೂಕಂಪೊಲು ಅದಗದಗ ಆಪಿನ ಉಂಡು. ಆಯಿನೆಡ್ದಾವರ ಜಪಾನುಡು ಅಗ್ನಿಪರ್ವತೊಲೆನ ಬೊಕ ಭೂಕಂಪೊಲೆನ ವಿಕೋಪದ ಬಾಧೆ ಎಚ್ಚಾದುಂಡು. ಭೀಕರವಾಯಿನ ಭೂಕಂಪೊಲು ಜಪಾನುದ ಸುತ್ತದ ಕಡಲುಡು ಆಂಡಾ ಕಡಲ್ದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹದ ಮೀರ್ದ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಎತ್ತರ ಎತ್ತರದ ಬಲಶಾಲಿ ಸೆರೆಕುಲು ಕಡಲುಡು ಲಕ್ ದ್ ತೀರೊಗು ದರ್ತಿದ್ ಕರೆನ್ ನಾಶ ಮಲ್ಪುವಾ. ಇಂಚಿನ ಭೀಮ ಗಾತ್ರದ ಬಲಶಾಲಿ ಸುಂಟರಗಾಳಿದ ಸೆರೆಕುಲೆಗ್ "ಸುನಾಮಿ" ಲು ಇಂದ್ ಜಪಾನುಡು ಪಣ್ಪೆರ್. ೨೦೧೧ ಇಸವಿಡ್ ಟೊಹೊಕು ಪ್ರದೇಶೊನು ಪಂದಾಯಿನ ಭೂಕಂಪದ ಜೋಡಿಯಾದ್ ಒಟ್ಟುಗು ಬತ್ತಿನ ಸುನಾಮಿ ದಿಂಜ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ವಿನಾಶೊಗು ಕಾರಣವಾದಿತ್ತ್ಂಡ್. ೨೦೦೪ ಇಸವಿದ ಚೂಟ್ಸು ಪ್ರದೇಶೊದ ಭೂಕಂಪ ಬೊಕ ಅಯಿಡ್ದ್ ದುಂಬು ೧೯೯೫ ಇಸವಿಡ್ ಆದಿತ್ತಿನ ಹಾನ್ಶಿನ್ ಭೂಕಂಪೊಲು ಮಸ್ತ್ ವಿನಾಶೊಲೆಗ್ ಕಾರಣಕರ್ತವಾದಿತ್ತಾ.

ಮೌಂಟ್ ಪೂಜಿ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಜಪಾನುದ ಅಗ್ನಿಪರ್ವತೊಲೆಡ್[೬] ದಿಂಜ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಆತಿನವು ಫೂಜಿ ಪರ್ವತ . ಇಂಗ್ಲೀಷಿಡ್ ಮೌಂಟ್ ಫೂಜಿ ಇನ್ಪೆರ್. ಜಪಾನೀಸ್ ಭಾಷೆಡ್ ಫೂಜಿಸಾನ್ ಇಜಿಂಡ ಫೂಜಿಯಾಮಾ ಇನ್ಪೆರ್. ಟೋಕಿಯೋ ಮಹಾನಗರೊಡ್ದ್ ನೈಋತ್ಯ ದಿಕ್ಕುಡು ೧೦೦ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರೊಡು ಹೊಂಶು ದ್ವೀಪೊಡು ಈ ಶಂಕುದ ಆಕಾರದ ಭೀಮ ಗಾತ್ರದ ಅಗ್ನಿ ಪರ್ವತ ಉಂಡು. ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟೊಡ್ದು ೩೭೭೬.೨೪ ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರ ಉಪ್ಪುನ ಉಂದು ಜಪಾನುದ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಪರ್ವತ ಇಂದ್ ಪುದರ್ ಪೋತುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಈ ಪರ್ವತ ಜಪಾನೀಯೆರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನ ಕ್ಷೇತ್ರಲಾ ಆದುಂಡು. ಜಪಾನುದ ಚಿತ್ರ ಕಲಾವಿದೆರೆಗ್, ಕವಿಕುಲೆಗ್ ನಿರಂತರ ಸ್ಪೂರ್ತಿ ಕೊರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ರಚನೆ ಆದುಂಡು. ಅಂಚನೆ ೨೦೧೩ ಇಸವಿಡ್ ಉಂದೆನ್ ವಿಶ್ವ ಪಾರಂಪರಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ತಾಣೊಲೆನ ಪಟ್ಟಿಗ್ ಸೇರಾದೆರ್.

ಕರಿನ ೧೭೦೭-೦೮ ಇಸವಿಡ್ ಈ ಫೂಜಿ ಅಗ್ನಿ ಪರ್ವತ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ವಾದಿತ್ತ್ ದ್ ಲಾವಾರಸ ಉಬ್ಬಿದ್ಂಡ್ ಇಂದ್ ದಾಖಲೆಲು ಪಣ್ಪಾ. ಅಯಿಡ್ದ್ ಬೊಕ ಕರಿನ ೩೦೦ ವರ್ಷೊಡು ಅಗ್ನಿಪರ್ವತ ತಟಸ್ಥವಾದುಂಡು. ಏಪ ನನೊರ ಜಾಗೃತವಾಪುಂಡು ಇಂದ್ ದುಂಬತ್ತಾ ತೆರಿಯಂದೆ, ಉಂದೆನ್ ಸದ್ಯೊಗು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಅಗ್ನಿ ಪರ್ವೊತೊಲೆನ ಪಟ್ಟಿಗ್ ಸೇರಾದೆರ್.

ಹಕೊನೆ ಅಗ್ನಿಪರ್ವತ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಮೌಂಟ್ ಫೂಜಿದ ಮೂಡಾಯಿ ದಿಕ್ಕ್ ಡ್ , ಹೊಂಶು ದ್ವೀಪೊದ ಕಾನಗಾವಾ ಪ್ರಾಂತ್ಯೊಡು, ಹಕೋನೆ ಇನ್ಪಿನ ಪ್ರದೇಶೊಡು ಒಂಜಿ ಅಗ್ನಿ ಪರ್ವತವುಂಡು. ಉಂದು ಸುಮಾರ್ ೩೦೦೦ ವರ್ಷದ ಪಿರಾವುಡು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾದಿತ್ತಂ ಡ್ ಇಂದ್ ಪಣ್ಪೆರ್. ಅದಗ ಅಗ್ನಿ ಪರ್ವತದ ಸ್ಪೋಟಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಡ್ ಭೂಮಿದ ಉಲಾಯಿಡ್ದ ಪಿದಾಯಿ ಲಾವಾರಸ ಅಂಚನೆ ಶಿಲೆಕುಲೆನ ತುಂಡುಲು ಸೇರ್ದ್ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪರ್ವತದ ರೂಪು ಬತ್ತಂಡ್. ಇತ್ತೆ ಈ ಪರ್ವತದ ಮೇಲ್ದ ಭಾಗೋಡ್ ಓವಾಕುಡನಿ ಇನ್ಪಿನ ಜಾಗೊಡು ಅಗ್ನಿಜನ್ಯ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ , ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇಂಚಿನ ಮಾತಾ ಅನಿಲೊಲು ಬೊಲ್ದು ಬಣ್ಣದ ಪುಗೆಕುಲೆನ ರೂಪೊಡು ಪಿದಾಯಿ ಬರ್ಪಿನೆನ್ ತೂವೊಲಿ. ಈ ಭಾಗೊಡು ಅನೇಕ ಬೆಂದಿರ್ದ ಚಿಲಂಬಿಲು (ಬೆಚ್ಚ ನೀರ್ದ ಚಿಲುಮೆಲು) ಸಯಿತಾ ಉಲ್ಲಾ. ಅಗ್ನಿ ಪರ್ವತದ ಬಾಯಿದ ತೆಂಕಾಯಿ ಭಾಗೊಡು ದಿಂಜ ಸಮಯೊಡ್ದಿಂಚಿ ಬರ್ಸದ ನೀರ್ ಸಂಗ್ರಹವಾದ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪೊರ್ಲುದ ಕೆದು (ಸರೋವರ) ಆತುಂಡು. ಉಂದೆಕ್ "ಆಶೀ ಸರೋವರ" (ಲೇಕ್) ಇಂದ್ ಪುದರ್. ಕೆಲವೆರ್ ಹಕೊನೆ ಇಜಿಂಡಾ ಆಶಿನೋಕೊ ಸರೋವರ ಇಂದ್ಲಾ ಪಣ್ಪೆರ್. ಈ ಸರೊವರ ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟೊಡ್ದ್ ೭೨೩ ಮೀ ಎತ್ತರೊಡು ಉಂಡು. ಕೆಲವು ಜಾಗೊಲೆಡ್ ಈ ಸರೋವರ ೪೩.೫ ಮೀಟರ್ ದಾತ್ ಗುಂಡಿ ಉಂಡು. ಓವಾಕುಡನಿ ಬೆಂದಿರ್ ಚಿಲುಮೆಲೆಡ್, ತೆತ್ತಿನ್ ಬೆಯಿಪಾಂಡ ನೀರಡ್ ಇತ್ತಿನ ಗಂಧಕದ ಅಂಶೊಡಾತ್ರ ತೆತ್ತಿದ ಚೋಲಿ ಕಪ್ಪಾಪಿನಿ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ. ಇಂಚಿನ ಕಪ್ಪು ಚೋಲಿದ ತೆತ್ತಿನ್ ತಿಂದ್ಂಡ ಆಯಸ್ ೭ ವರ್ಷ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಇಂದ್ ನಂಬಿಕೆ.

ಜಪಾನ್ ದೇಶದಕುಲು ಹಕೊನೆ ಅಗ್ನಿಪರ್ವತ ಪ್ರದೇಶೊನು ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಅಂಚನೆ ಪೊರ್ಲುದ ಪ್ರವಾಸೀ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾದ್ ಬುಳೆಪಾದೆರ್. ಟೋಕಿಯೋ ಮಹಾನಗರೊಡ್ದ್ ಶಿಂಕನ್ಸೆನ್ (=ಬುಲೆಟ್ ಟ್ರೈನ್) ಸಹಿತ ಬಗೆ ಬಗೆತ ವಿಲಾಸೀ ರೈಲುಲು, ವಿಶೇಷ ಬಸ್ಸುಲೆನ ಪ್ರಯಾಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತ್ ದ್ ಹಕೋನೆ ಪ್ರದೇಶೊಗು ಪೋದ್ ಬರಿಯರೆ ಅನುಕೂಲ ಕಲ್ಪಿಸಾದೆರ್. ಅಂಚನೆ ಹಕೋನೆ ಪ್ರದೇಶೊದ ಉಲಾಯಿ ಸುತ್ತಾಟ ಮಲ್ಪರೆ, ವಿಶೇಷ ಬಸ್ಸುಲು , ಸ್ಟೀಲ್ದ ಬಲ್ಲ್ ಲೆಡ್ ನೇಲೊಂದು ಪೋಪಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ಚಾಲಿತ ಗೂಡುಲೆನ ಮಾರ್ಗ( ರೋಪ್ ವೇ), ಅಗ್ನಿ ಪರ್ವತೊದ ಕೊಡಿಡ್ದ್ ಕಂತ ತಿರ್ತ್ ಜಪ್ಪರೆ ವಿಶೇಷ ವಿನ್ಯಾಸದ ಕೇಬಲ್ ಕಾರುಲು, ಆಶಿ ಸರೋವರದ ಉಲಾಯಿ ತಿರುಗರೆ ವಿಲಾಸೀ ನೌಕೆ, ಇತ್ಯಾದಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತ್ ದೆರ್. ಅಂಚನೆ ಉಂದೆನ್ ಮಾತಾ ಒಂಜಿ ಟಿಕೇಟ್ ಮಲ್ತಂಡ ಪೂರಾ ಪ್ರದೇಶೊನು ವಿವಿಧ ರೀತಿದ ವಾಹನೊಲೆಡ್ ಒಂಜಿ ಸುತ್ತು ಬರ್ಪಿನ ಸಂಯೋಜಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲಾ ಉಂಡು.

ಉಲ್ಲೇಕೊಲು

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]
  1. https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?params=35_41_N_139_46_E_type:country%28377,873%29
  2. https://kn.wikipedia.org/wiki/%E0%B2%9C%E0%B2%AA%E0%B2%BE%E0%B2%A8%E0%B3%8D#cite_ref-imf2_1-1
  3. https://en.wikipedia.org/wiki/Japan
  4. http://www.japan-guide.com/
  5. http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2008/02/weodata/weorept.aspx?pr.x=50&pr.y=11&sy=2004&ey=2008&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=158&s=NGD
  6. ೫.https://en.wikipedia.org/wiki/Geology_of_Japan
"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಜಪಾನ್&oldid=163342"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು