ವರ್ಗೊ:ಏಷಿಯಾ ಖಂಡದ ದೇಶೊಲು

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search

ಏಷಿಯಾ ಖಂಡದ ದೇಶೊಲು

ಉಪವರ್ಗೊಲು

ಈ ವರ್ಗೊಡು ತಿರ್ತ್ ಕೊರ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಉಪವರ್ಗೊ ಮಾತ್ರ ಉಂಡು.

"ಏಷಿಯಾ ಖಂಡದ ದೇಶೊಲು" ವರ್ಗಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಲೇಕನೊಲು

ಈ ವರ್ಗೊಡು ತಿರ್ತ್ ಉಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪುಟೊ ಮಾತ್ರ ಉಂಡು