ಕಜಾಕಸ್ತಾನ್

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search
ಕಕಜಾಕಸ್ತಾನ್‍ ಪ್ರದೇಸೊ

ಕಜಾಕಿಸ್ತಾನ್ ದುಂಬುದಸೋವಿಯತ್ ಒಕ್ಕೂಟೊಗು ಸೇರ್ದಿನ ೧೫ ರಾಜ್ಯೊಲೆಡ್ ಒಂಜಿ. ೧೯೯೧ಡ್ ಸೊಸಂತ್ರೊ ರಾಷ್ಟ್ರೊ ಆದ್ ಅಸ್ತಿತ್ವೊಗು ಬತ್ತ್ಂಡ್. ಮಧ್ಯೊ ಏಷ್ಯಾದ ಬಡೆಕ್ಕಾಯಿ ಬಾಗೊಡುಪ್ಪುನ ಇಂದೆನ್ ಬಡೆಕಾಯಿಡ್ ರಷ್ಯಾ, ಮೂಡಾಯಿಡ್ ಚೀನಾ, ತೆನ್ಕಾಯಿಡ್ ಕಿರ್ಗಿಸ್ತಾನ ಕಡಲ್ ಬುಕ್ಕೊ ತುರ್ಖಮೇನಿಸ್ತಾನೊದ ಒಂತೆ ಪ್ರದೇಸೊಲು ಸುತ್ತೊಂದು ಉಂಡು.

ಕಜಾಕಿಸ್ತಾನ್‌ದ ಗಾತ್ರೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕಜಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಗಾತ್ರೊಡು ದಿಂಜ ವಿಶಾಲವಾಯಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೊ. ಸಮಶೀತೋಷ್ಣವಲಯೊದ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲ್‌ಡ್ದ್(ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಸ್) ಕೂಡ್‌ದಿಪ್ಪುನ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರೊ ಎತ್ತರೊ ತಗ್ಗ್‌ಡ್ ಇಪ್ಪುನ ಮೈದಾನೊಲು, ಕಣಿವೆಲು ಬುಕ್ಕೊ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿಲು ಉಂಡು. ಅಕ್ಷಾಂಸೊ ೪೪೦೫೫ದಿ ಬಡೆಕಾಯಿ ಬುಕ್ಕೊ ರೇಕಾಂಸೊ ೫೦೦೯೦ದಿ ಮೂಡಾಯಿಡ್ ಪದ್‍ರ್‍ನ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರೊ ೨,೭೧೭,೩೦೦ ಚ.ಕಿ.ಮೀ. ಭೂ ಪ್ರದೇಸೊ ಉಂಡು. ಇಂದೆಟ್ ೧೮೯೪ ಚ.ಕಿ.ಮೀ. ಕ್ಯಾಸ್ಪಿಯನ್ ಕಡಲ ಕರೆ ಉಂಡು. ಇಂದೆನ ರಾಜಧಾನಿ ಆಸ್ಥಾನ(ಜನಸಂಕ್ಯೆ ೮೧೪,೪೦೧(೨೦೧೪). ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರೊದ ಜನಸಂಕ್ಯೆ ೧೭,೯೪೮,೮೧೬(೨೦೧೪).[೧]

ಭೂ ಸಂಪನ್ಮೂಲೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಭೂ ಸಂಪನ್ಮೂಲೊಲು ಕಜಾಕಿಸ್ತಾನೊದ ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗ್ ಪೂರಕವಾದ್ ಇದ್ದಿ. ದಿಂಜ ಪ್ರಮಾನೊದ ಮಣ್ಣ್‌ದ ಸವಕಳಿ, ಕಮ್ಮಿಬರ್ಸೊ, ಬೆಚ್ಚಗಾಳಿ, ಅಲ್ಕಲೈನ್‍ಡ್ದ್ ಕೂಡ್‌ನ ಅಂತರ್ಜಲೊ ಇಂಚಿತ್ತಿ ಅಂಸೊಲು ಕೃಷಿ ಭೂಮಿದ ಸ್ವಾಭಾವಿಕೊ ಸತ್ತ್ವೊನು ಕಳೆವೊಂದುಂಡು. ಈ ಕಾರಣೊಡ್ದ್ ಸರ್ಕಾರೊ ವಿಸೇಸೊ ಮಣ್ಣ್‌ದ ಸಂರಕ್ಷಣೆದ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನೊಲೆನ್ ರೂಪಿಸವೊಂದುಂಡು. ಈ ರಾಷ್ಟ್ರೊದ ನಡುಟು ಸ್ಟೆಪಿ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು ಉಂಡು, ಈ ವಲಯ ಸೈಬೀರಿಯಗ್ ಮುಟ್ಟ ಪಟ್ಟ್‌ದ್ಂಡ್. ಈ ಭಾಗೊಡು ಸು. 11,000 ಎಲ್ಯಮಲ್ಲ ಸುದೆಕುಲು, 7,000 ಕೆರೆಕುಲು ಅಂಚನೆ ಜಲಾಶಯೊಲು ಉಂಡು. ಹೆಚ್ಚಾದ್ ಜಲಸಂಪೊತ್ತು ಕೃಷಿಗ್ ಬುಕ್ಕೊ ಸಗ್ತಿ ಸಂಪೊನ್ಮೂಲವಾದ್ ಅಂಚನೆ ನೌಕಾಯಾನೊಗು ಗಳಸ್‍ದೆರ್.

ಮಲ್ಲ ಸುದೆಕುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಈ ಭಾಗೊದ ಕೆಲವು ಮಲ್ಲ ಸುದೆಕುಲು ಇರ್ಟಿಶ್ (೧೭೦೦ ಕಿಮೀ), ಐಷ್ಯ (೧೪೦೦ ಕಿಮೀ),ಯುರಲ್ (೧೦೮೨ ಕಿಮೀ), ಸಿರ್ದಯ್(೧೪೦೦ ಕಿಮೀ), ಲೀ(Ili)(೮೧೫ ಕಿಮೀ), ಚೂ(೮೦೦ ಕಿಮೀ), ಟೊಬೊಲ್(೮೦೦ ಕಿಮೀ) ಬುಕ್ಕೊ ನುರ (೯೭೮ ಕಿಮೀ).

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. http://archive.suvarnanews.tv/sports/special/kajakistana-valibal-player-sabina-s-beauty-is-become-the-problem-for-the-team..--4894[dead link]