ಕೋಟೆಕೇರಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ಉಡುಪಿ ತಾಲೂಕು‌ದ ಉತ್ತರೊಗು ೧೬ ಕಿ. ಮೀ. ದೂರೊಡುಪ್ಪುನ ಗ್ರಾಮ ಬಾರಕೂರು. ೧೯೭೧ ಜನಗಣತಿಡ್ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ೨,೧೪೦. ೧೦ನೇ ಶತಮಾನ ಬೊಕ್ಕ ಹೊಯ್ಸಳ ಕಾಲದ ಶಾಸನಡ್ ಊರುದ ಪುದರ್ ಬಾರಕನೂರು ಬಾರಹ ಕನ್ಯಾಪುರ ಪಂಡ್‌ದ್ ಉಲ್ಲೇಖ ಆತುಂಡ್. ೧೦ - ೧೩ ಶತಮಾನೊಡು ಅಳುಪೆರ್, ಹೊಯ್ಸಳೆರ್, ಕೆಳದಿ ವಂಶದಕ್‌ಲೆಗ್ ರಾಜಧಾನಿಯಾದ್ ವ್ಯಾಪಾರೊಗ್‌ಲಾ ಕೇಂದ್ರವಾದ್ ಇತ್ತ್ಂಡ್. ಟಂಕಸಾಲೆ ಇತ್ತ್‌ದ್ ನಾಣ್ಯ ಅಚ್ಚಾದ್ ಆ ನಾಣ್ಯಗ್ ಬಾರಕೂರು ಗದ್ಯಾಣ ಪಂಡ್‌ದೇ ಪುದರ್ ಇತ್ತ್ಂಡ್. ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಯಿನ ಈ ಬಾರಕೂರು‌ಡು ೮-೧೫ ನೇ ಶತಮಾನದ ನಡುಟ್ ಕಟ್ಟಿನ ಕೋಟೆಕೇರಿ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀ ಬಟ್ಟೆ ವಿನಾಯಕ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೈತಲ್ ಒಂಜಿ ಕೆದು/ಕೆರೆ ಉಂಡು. ಶ್ರೀ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ೭ ನೇ ಶತಮಾನೊಡು ಕಟ್‌ದೆರ್ ಅಪಗನೇ ಕೆದುಲಾ ಕಟ್‌ದೆರ್ ಪಂಡ್‌ದ್ ಇತಿಹಾಸೊಡು ಉಂಡು.

ವಾಸ್ತು ಶಿಲ್ಪ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ವಿಜಯನಗರ ಕಾಲೊದ ವಾಸ್ತು ಶಿಲ್ಪ ಬಾರ್ಕೂರು

ಕೋಟೆಕೇರಿ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯೊಡ್ ಚಾಳುಕ್ಯ, ಹೊಯ್ಸಳ ವಿಜಯನಗರ ಕಾಲೊದ ವಾಸ್ತು ಶಿಲ್ಪದ ಮೂಜಿ ಘಟ್ಟಲು ತೋಜುಂಡು. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಲೆಡ್ ಇತಿಹಾಸಗ್ ಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ಶಾಸನಲ್ ಉಂಡು.

ಕೆದುತ ವಿಶೇಷ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಅಳುಪೆರ್, ಪಾಂಡ್ಯೆರ್, ಜೈನೆರ್, ವಿಜಯನಗರ ಅರಸೆರ್, ಸಾಮಂತ ಅರಸನಕುಲು ತೂವೊಂದಿತ್ತಿನ ಈ ತುಳುನಾಡ್‌ದ ರಾಜಧಾನಿ ಯಾದಿತ್ತಿನ ಬಾರಕೂರ್‌ಡ್ ದಿನೊಲಾ ಉತ್ಸವೊಲು ನಡತ್ತೊಂದಿಪ್ಪೊಡು ಪನ್ಪಿನ ಉದ್ದೇಶೊಡು ೩೬೫ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟ್‌ದಿತ್ತೆರ್. ಕೃಷಿಕ್, ನೀರಾವರಿಗ್ ಪಂಡ್‌ದ್ ಬೊಡಿತಿನಾತ್ತ್ ಕೆದು ಕಟ್ಟ್‌ದಿತ್ತೆರ್. ಕೋಟೆಕೇರಿ ಶ್ರೀ ಪಂಚಲೀಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೆದುತ್ತಲೆಕ್ಕ ಮೂಡುಕೇರಿ, ಚೌಳಿಕೇರಿಡ್‌ಲಾ ಮಲ್ಲ ಕೆದು ಉಂಡು. ಈ ಕೆದುಕುಲೆಡ್ ಬೋಡಾಯಿನಾತ್ ನೀರ್ ಇತ್ತೊಂದಿತ್ತ್ಂಡ್. ಈ ನೀರ್‌ನ್ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗ್ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತೋಂದಿತ್ತೆರ್.

ಪ್ರವಾಸಿ ಜಾಗೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕೋಟೆಕೆರೆಟ್ ಏಳನೇ ಶತಮಾನದ ಶಾಸನೊಲು, ಮಲ್ಲ ಕೆದುಕುಲು ಪ್ರವಾಸಿಲೆಗ್ ತೂಯೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಪುನ ಜಾಗೆ. ಆಳುಪೆರೆ ಕಾಲದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡ್ ಪತ್ತ್ ಕೇದುಕುಲು ಅವ್ವೆ ಪುದರ್‌ಡ್ ತೂಯೆರೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಎರಡುಕೇರಿ, ಮೂ(ರು)ಡುಕೇರಿ, ಭಂಡಾರಕೇರಿ, ಚೌಳಿಕೇರಿ, ರಂಗನಗರಕೇರಿ, ಕೋಟೆಕೇರಿ, ಮಣಿಗಾರಕೇರಿ, ಹೊಸಕೇರಿ, ಬಾಳೆಗಾರಕೇರಿ, ಪಾಠಶಾಲಕೇರಿ.[೧]

ಬೇತೆ ಕೋಟೆಕೇರಿಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೊದ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಕುಮುಟಾ ತಾಲೂಕ್‌ಡ್ ಕೋಟೆಕೆರಿ ಹಳ್ಳಿ ಉಂಡು.[೨] ಮೈಸೂರು ಭಾಗೊಡ್ ಚಾಮರಾಜ ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆದ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲೂಕುಡ್ ಕೋಟೆಕೆರೆ ಒಂಜಿ ಹಳ್ಳಿ ಉಂಡು.[೩]

ಉಲ್ಲೇಕೋ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]