ಬಾರ್ಕೂರು

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಕತ್ತಲೆ ಬಸದಿ

ಉಂದೊಂಜಿ ತುಳುನಾಡ್‍ದ ಪಿರಾಕ್‍ಡೆ ಪುದರ್ ಪೋಯಿನ ಊರು. ಅಳುಪೆರ್ ಮುಲ್ಪ ಆಳೊಂದಿಪ್ಪುನಾಗ ಅಕ್ಲೆನ ರಾಜಧಾನಿ ಬಾರ್ಕೂರು ಆದಿತ್ತಿಂಡ್. ವಿಜಯನಗರದ ಅರಸೆರ್‍ಲಾ ಉಂದೆನ್ ಒಪ್ಪುದೆರ್. ಅಂಚಾದ್ ಬಾರ್ಕೂರುಡು ಮಸ್ತ್ ದೇವಸ್ಥಾನೊಲೆನ್ ಕಟ್ಟಯೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಡ್ ಪನ್ಪುನ ವಿಚಾರ ತೆರಿದ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಸುಮಾರು 360 ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡು ಪಂಡದ್ ಪರಿಶೋಧಕೆರೆನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಬಾರ್ಕೂರುಡು ತುಳುವೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡು. ಈಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೆಲವು ಉಂಡು. ಬಾರ್ಕೂರುದ ಚೌಳಿ ಕೆರೆ ಗಾತ್ರೊಡು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲೆ ಕಲ್ಲುದ ಶಿಲ್ಪಿ, ಸ್ವಾಗತ ಮಂಟಪ ಈ ದಿನೊಟ್ಲಾ ತೂವೊಲಿ.

ಇತಿಹಾಸೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಬಾರ್ಕೂರು ಒಂಜಿ ಊರುದ ಪುದರ್ ಉಂದು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ ಉಂಡು. ಕುಡ್ಲಡ್ದ್ ಕಾರವಾರೊಗು ಪೋಪಿನ ಮಾರ್ಗೊಡು ತಿಕ್ಕುಂಡು.

ಪಿರಾಕ್ ಡ್ ಉಂದು ತುಳುನಾಡ್ದ ರಾಜದಾನಿ ಆದಿತ್ತ್ಂಡ್. ಇನಿಕ್ಕ್‌ಲಾ ಅಲ್ಪ ಪಿರಾಕ್ ದ ಕೋಟೆ ಇತ್ತಿ ಗುರ್ತೊಲು ತೂವೆರೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಮುಲ್ಪ ವಿಜಯನಗರ ಕಾಲೊಡು ೩೬೦ ಹೆಚ್ಚ ದೇವಸ್ಥಾನೊಲು ಇತ್ತ್ಗಂಡ್ ಗೆ ಇನಿಕ್ಕ್ ಲಾ ಐತ ಗುರ್ತೊಲು ಅಲ್ಪಲಲ್ಪ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಇಂಚಿಪ್ಪ ಮುಲ್ಪ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಲ್ಪುನಗ ಉಂದು ವಿಜಯ ನಗರ ಕಾಲದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬಂದರ್ ಆದಿತ್ತ್ಂಡ್ ಪಂಡ್ದ್ ಚರಿತರೆ ಪನ್ಪುಂಡು.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]