ಬೊಲ್ಲರ ಮಾನಿಗ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search

ಪುಲ್ಯಕಾಂಡೆನೇ ವಿಸ್ ಲ್ದ ಸೊರೊಟ್ಟು ರಾಗೊಡು ಪದ ಕೇನುಂಡುಂದಾಂಡ ಅವು ಬೊಲ್ಲರ ಮಾನಿಗ ಪಕ್ಕಿದ ಸೊರೊ.ಬೇಲಿಡ್,ಸರಿಗೆಡ್,ಮರತ್ತ ಗೆಲ್ಲ್ ಡ್ ಕುಲ್ಲೊಂದು ನಾಲೈನ್ ಸೊರೊಟ್ಟು ಉಂದು ಪದ ಪನ್ಪುಂಡು.ತುಳುವೆರ್ ಈ ಪಕ್ಕಿನ್ 'ದೀಬೆರೆ ಪಕ್ಕಿ' ಪಂಡ್ ದ್ ಲಾ,'ಸ್ವರ್ಗದ ಪಕ್ಕಿ' ಪಂಡ್ದ್ ಲಾ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್.ಕನ್ನಡೊಡು 'ಮಡಿವಾಳ ಹಕ್ಕಿ' ಪಂಡ್ ದ್ ಈ ಪಕ್ಕಿನ್ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್.ಮಲಯಾಳಡ್ 'ಮಣ್ಣಾತ್ತಿ ಕಿಳಿ' ಪನ್ಪೆರ್.ಮ್ಯಾಗ್ಪಿ ರಾಬಿನ್ ಪಂಡ್ ದ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪುದರ್ ಇತ್ತ್ ನ ಈ ಪಕ್ಕಿ ಕಾಪ್ಸಿಕಸ್ ಸೌಲಾರಿಸ್ ಕುಟುಮೊಗು ಸೇರ್ದ್ಂಡ್.ನಮ್ಮ ದೇಶಡ್ ನಾಲ್ ಜಾತಿದ ಈ ಪಕ್ಕಿಲುಲ್ಲಂದ್ ಪಕ್ಷಿ ತಜ್ಞೆ ಸಲೀ ಅಲಿ ಪನ್ತೆರ್.ಇಂಡಿಯನ್ ರಾಬಿನ್,ಮಲಬಾರ್ ವಿಸಿಲಿಂಗ್ ಥ್ರಷ್,ಶಮಾ ಪನ್ಪಿನ ಪಕ್ಕಿಲು ಈ ಜಾತಿಗ್ ಸೇರುವ.ಉಂದು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರಪಕ್ಷಿ.ಬಾಂಗ್ಲಾ ದೇಶದ ಟಕಾ ನೋಟುಡು (ಕರೆನ್ಸಿ)ಬೊಲ್ಲರ ಮಾನಿಗ ಪಕ್ಕಿದ ಒರು(ಚಿತ್ರ)ಉಂಡು.ತರೆ,ಬೆರಿ,ರೆಂಕೆಡ್ ಕಡುಪ್ಪ ನೀಲಿದೊಟ್ಟುಗು ಕಪ್ಪುದ ಬಣ್ನ.ಬಂಜಿದಡಿಟ್ಟ್ ಪೇರ್ದ ಬೊಲ್ದು.ರೆಂಕೆದ ಮಿತ್ತ್ ಬೊಲ್ದುದ ಪಟ್ಟೆ ಲಕ್ಕ್ ದ್ ತೋಜುಂಡು.ಪೊಣ್ಣು ಪಕ್ಕಿಗ್ ಕಪ್ಪು ರಂಗ್ ದ ಪಗರ ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ಪುಳ್ಳಿ(ಬೊಟ್ಡ) ಉಂಡು.ಕಾರ್ದ ಬಣ್ಣೊ ಕಪ್ಪು.ಪುರಿ,ಪಲ್ಲಿ,ಚೇರೆಂಟೆನ್ ತಿನ್ಪುಂಡು.ಅಪೂರ್ಪೊಗು ಒರೊರ ಪೂತ್ತ ರಸ ಪರ್ಪುಂಡು.ನೆಲತ್ತಡಿಟಿತ್ತನ ನಕ್ಕ್ ರ್ದ ಸೊರ ಕೇಂಡ್ ದ್ ಒಕ್ಕ್ ದ್ ತಿನ್ಪುಂಡು.

ಸಾದಾರ್ನ ಎಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗೊಳುಡ್ದು ಜೂನ್ ದುಲಯಿ ಕಲ್ಲ್ ಬಂಡೆದ ಇಡೆಟ್ಟ್, ಮರತ್ತ ಮಾಟೆಡ್,ಇಲ್ಲದ ಮಾಡ್ ದ ಸಿರೆಟ್ಟ್ ಪಂತಿ,ಪರ್ತಿ,ಕಂಟುದ ಚೂರು,ಸೂಯಿನ್ ಸೇರ್ಸಾದ್ ಬಟ್ಟಲ್ದ ಲೆಕೊ ಕಾರಿ(ಗೂಡು)ಕಟ್ಟುಂಡು.ಮೂಜೆಡ್ಡ್ ಐನ್ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ತೆತ್ತಿ ದೀದ್ ಪೊಣ್ಣು ಪಕ್ಕಿ ಮಾತ್ರ ಕಾಪುಗು ಕುಲ್ಲುಂಡು.ಎಣ್ಮಡ್ದ್ ಪದಿನಾಲ್ ದಿನತ್ತ ಕಾಪು ಕರಿನ ಬೊಕ್ಕ ತೆತ್ತಿ ಪುಡಾದ್ ಕಿನ್ನಿಲಾಪ. ಬೊಲ್ಲರ ಮಾನಿಗ ಪಕ್ಕಿ ನಮ್ಮ ದೇಶಡತ್ತಂದೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾ,ಬರ್ಮಾ,ಥ್ಯಾಲೇಂಡ್,ಭೂತಾನ್,ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ,ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್,ಚೈನಾ,ನ್ಯೂಜಿಲೇಂಡ್ ದೇಶೊಲೆಡ್ಲ ಉಲ್ಲ.

ಉಲ್ಲೇಖ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]Wiki letter w.svg ಉಂದೊಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಲೇಕನೊ. ಈ ಲೇಕನೊನು ದುಂಬರಿಪೆರೆ ಸಹಾಯೊ ಮಲ್ಪುಲೆ.