ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search
ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮೊದ ಮೂಲ ಮಂತ್ರ

ಭಾರತ ದೇಶದ ಮಾತೃ ಧರ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಪಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಜಗತ್ತ್‌ಡ್ ಮಸ್ತ್ ಪುರಾತನಾಯಿನಂಚಿನ ಧರ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ. ಅಯಿನೆರ್ದಾರ ಈ ಧರ್ಮನ್ ’ಸನಾತನ ಧರ್ಮ’ ಪಂಡ್‍ದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಈ ಧರ್ಮ ಒಂಜಿ ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿ ಪನ್ಪುನ ವಾದಲಾ ಉಂಡು. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಜಗತ್ತ್ ದ ಮೂಜಿನೇ ಮಲ್ಲ ಧರ್ಮ. ಈ ಧರ್ಮಡ್ ಸುಮಾರ್ ದೇವರ್ ನಕ್ಲೆನ ಆರಾಧನೆ ಆಪುಂಡು. ಭಾರತ ದೇಶೊಡು ಹಿಂದುಲು ಜಾಸ್ತಿಯಾದ್ ಉಲ್ಲೆರ್. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮೊಗ್ ಅಯಿನವೇ ಆಯಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಆಚಾರ, ವಿಚಾರ, ನಂಬಿಕೆ, ನಡವಳಿಕೆ ಉಂಡು. ನಮ್ಮ ಮಹಾಪುರಾಣೊಲು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾದ್ ತೆರಿಪಾವ. ಅವು ಬುಡ್ಂಡ್ ಜಗತ್ತ್ ದ ನಾನಾ ದೇಶೊಡ್ ಹಿಂದುಲು ಬದ್ ಕೊಂದು ಉಲ್ಲೆರ್.

ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಮುಖ ದೇವೆರುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಶಿವ, ಗಣಪತಿ, ವಿಷ್ಣು, ಶಕ್ತಿ. ಶಿವನ ಆರಾಧಕೆರ್ನ್ ಶೈವೆರ್, ಗಣಪತಿನ ಆರಾಧಕೆರ್ನ್ ಗಾಣಪತ್ಯೆರ್, ವಿಷ್ಣು ಆರಾಧಕೆರ್ನ್ ವೈಷ್ಣವೆರ್ ಬುಕ ಶಕ್ತಿ ಅತ್ತಂಡ ದೇವಿನ ಆರಾಧಕೆರ್ನ್ ಶಾಕ್ತೆರ್ ಪಂಡ್ದ್ ಪನ್ಪೆರ್.

ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮೊದ ತತ್ವೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ನಂಬಿಕೆಲು, ಕಟ್ಟುಲು ಬೊಕ್ಕ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರೊಲು ವೈದಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯರ್ದ್ ನಡತೊಂದು ಬತ್ತಿಂಡ್. ಬೌದ್ಧ, ಜೈನ, ಸಿಖ್ ಧರ್ಮೊಲು ಸಮೆತ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮೊದ ಸುಮಾರ್ ನಂಬಿಕೆಲೆನ್, ಕಟ್ಟ್ ಲೆನ್ ಅಳವಡಿಸೊಂದೆರ್. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮೊಡ್ ಗೋವುಗು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯೆರ್ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಥಾನ ಕೊರ್ತೆರ್. ಗೋವುಡ್ ಮುಕ್ಕೋಟಿ ದೇವತೆಲು ನೆಲೆಯಾತೆರ್ ಪನ್ಪಿನ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯೆರ್ನ ನಂಬಿಕೆಯಾದ್ ಇತ್ತ್ಂಡ್. ಗೋಮಾತೆ ಪಂಡ್ದ್ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನೆಟ್ಟೆ ಗೋವುಗ್ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮೊಡ್ ಕೊರ್ತಿನ ಸ್ಥಾನ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡ್.

ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮೊದ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ವೇದೊಲು ನಾಲ್

 • ಋಗ್ವೇದ
 • ಯಜುರ್ವೇದ
 • ಸಾಮವೇದ
 • ಅಥರ್ವವೇದ

ಧರ್ಮದ ಉಳಾಯಿ ಉಪ್ಪುನ ಜಾತಿಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ಬ್ರಾಣೆ
 2. ಬಂಟೆ
 3. ಬಿಲ್ಲವೆ
 4. ಗೌಡೆ
 5. ಮೋಗವೀರೆ
 6. ಮೊಗೇರ
 7. ಮನ್ಸ
 8. ವೀರಶೈವ
 9. ಲಿಂಗಾಯಿತ

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]