ಬಂಟೆರ್

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search
ಗುತ್ತುದ ಇಲ್ಲ್

ಬಂಟೆರ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕರಾವಳಿಡ್ ವಿಸೇಸ ಪರಂಪರೆ ಉಪ್ಪುನ ಸಮುದಾಯದಕಲ್ ಪಂಡ ಬಂಟೆರ್. ದುಂಬುದ ಕಾಲಡ್ ತುಳುನಾಡ್ಡ್ ನೆಲೆಯಾದ್; ಆಡಳಿತೊಡ್, ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರೊಡು, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿವಾದ್ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಲ್ತೊಂದು ತುಳುನಾಡ್ದ[೧] ಒಟ್ಟು ಪ್ರಗತಿಗ್ ಅಮೂಲ್ಯ ಕೊಡುಗೆನ್ ಕೊರ್ತಿನಕ್ಲ್ ಪಂಡ ಬಂಟೆರ್. ಬೆನ್ನಿ ಬೆನ್ಪುನೆಟ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಬಂಟೆರೆನಕುಲೆನ ಕೊಡುಗೆ ಉಂಡು. ನೂದು, ಇರ್ನೂದು ಮುಡಿ ಅರಿ ಬುಲೆಪುನ/ಮನ್ಪುನ ಕಂಡೊಲು ಬಂಟೆರನ ಕೈಟ್ ಇತ್ತ್ಂಡ್. ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗೊಡ್ ಇಂಚಿಪ ಮುಟ್ಟಲಾ ಬಂಟೆರೆನ ಕೈಟ್ ಇತ್ತ್ಂಡ್. ದೈವಸ್ಥಾನ, ದೇವಸ್ಧಾನೆಲೆನ್ ಕಟ್ಟಾದ್, ಕರಾವಳಿದ ಪೂರಾ ಜನಾಂಗದ ನಾಯೆಕೆರಾದ್, ಪೂರೆರ್ನಲ ಕಷ್ಟ-ಸುಖಕ್ ಸ್ಪಂದಿಸವೊಂದು ಬತ್ತಿನಕ್‍ಲ್ ಪಂಡ ಮಾತೃ ಮೂಲೀಯ(ಅಪ್ಪೆಡ್ಡ್ ಮಗಲೆಗ್) ಕ್ರಮೊತ್ತ ಬಂಟೆರ್.

ಬಂಟೆರೆ ಆಹಾರದ ಕ್ರಮೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಇಡ್ಲಿ

ಬಂಟೆರ್ ಚಾರಿತ್ರಿಕವಾದ್ ಜ್ಯೆನ ಜಾತಿಗ್ ಮಸ್ತ್ ಕೈತಲ್ ಉಲ್ಲೆರ್. ಬಂಟೆರ್ನಲಾ ಬೊಕ್ಕ ಜೈನೆರೆಡ ಉಪ್ಪುನ ಕುಲನಾಮ ಒಂಜೆ ಆದ್ ಉಂಡು. ಬಂಟೆರ್ ಹಿರಿಯಕುಲೆಗ್(ಕುಲೆಕ್ಕ್/ಗುರುಕಾರ್ನವೆರೆಗ್)ಬಳಸ್‍ನಗ ಜೈನೆರೆಗ್ ಬಲಸುನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು, ಆರಾಧನೆದ ಕ್ರಮ, ಕುಟುಂಬದ ಕ್ರಮೊಲು ಮಸ್ತ್ ಪೂರಕ ಆದ್ ಉಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಬಂಟೆರ್ ಜೈನೆರ್ನ ತರಕಾರಿ ಕ್ರಮ ಕೈ ಬುಡ್ದ್ ಮಾಸ ತಿನ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಸುರು ಮನ್ತೆರ್. ಬಂಟೆರ್ ಕರಾವಳಿಡ್ ಉಪ್ಪುನೆಟ್ ಅಲ್ಪ ತಿಕ್ಕುನ ಮೀನ್ಲೆನ್ಲಾ ತಿನಿಯರೆ ಸುರು ಮನ್ತೆರ್. ಇಡ್ಲಿ,ದೋಸೆ, ಪುಂಡಿ, ಗೆಂಡದ ಅಡ್ಯೆ, ಪೆಲಕಾಯಿದ ಅಡ್ಯೆ ಇಂಚ ಮಾತ ತಿನಸ್ ತಿನ್ಪುನಕ್‍ಲ್ ಬಂಟೆರ್.

ಬಂಟೆರ್ನ ಕುಲನಾಮೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಬಂಟೆರ್ನ ಕುಲನಾಮೊಲು

 1. ಅಡಪ
 2. ಆಡಸು
 3. ಅಡ್ಯಂತಾಯ
 4. ಅಜಿಲ
 5. ಅಜಿರಿ
 6. ಆಳ್ವ
 7. ಅರಸ
 8. ಅರಿಗ
 9. ಅಥಾರಾ
 10. ಅತಿಕಾರಿ
 11. ಅತ್ರೆ
 12. ಬಾರಿ
 13. ಬೈತಾನ್
 14. ಬಲ್ಲಾಳ್
 15. ಬನಗ
 16. ಭಂಡಾರಿ
 17. ಬೋಜ
 18. ಬಿನ್ನಗೆ
 19. ಬ್ರಾಣೆ
 20. ಬುಡಾಲೆ
 21. ಬುನ್ನಾಲೆ
 22. ಬಂಟೆ
 23. ಚೌಟ
 24. ದೊರೆ
 25. ಗಾಂಭೀರೆ
 26. ಹೆಗ್ಡೆ
 27. ಹೊರುವ
 28. ಕಾಜವ
 29. ಕಾವ
 30. ಕಡಂಬ
 31. ಕಕ್ವ
 32. ಕಂಬ್ಳಿ
 33. ಕಾಂತಿವ
 34. ಕರಿಯಲ್
 35. ಕೈಯ
 36. ಕಿಲ್ಲೆ
 37. ಕೊಂಡೆ
 38. ಕೊಟ್ಟಾರಿ
 39. ಕುದ್ರೆ
 40. ಕುಂದಡೆ
 41. ಕುಂದ ಹೆಗ್ಡೆ
 42. ಮಾಡ
 43. ಮಾನ
 44. ಮಾನಯಿ
 45. ಮಾರ್ದಿ
 46. ಮಾರ್ಲ
 47. ಮದ್ದಲ
 48. ಮಲ್ಲಲ
 49. ಮಲ್ಲಿ
 50. ಮಾರ್ತೆ
 51. ಮೇಲಂಟ
 52. ಮೇನವ
 53. ಮೆಂಡ
 54. ಮುದ್ಯಾ
 55. ಮುಕ್ಕಾಲ
 56. ಮುಂಡ
 57. ಮುರಾಯ
 58. ನಾಡವ
 59. ನಾನಯ
 60. ನಾನಲ
 61. ನಾಯ್ಕ
 62. ನಾಯರ್
 63. ನೊಂಡ
 64. ಪಾಲ
 65. ಪಾಂಡಿ
 66. ಪಡ್ಯರ್
 67. ಪಕ್ಕಲ
 68. ಪಲಾಯಿ
 69. ಪಟ್ಲಶೆಟ್ಟಿ
 70. ಪಯ್ಯಡೆ
 71. ಪೆಗಡೆ
 72. ಪೆರ್ಗಡೆ
 73. ಪೂಂಜ
 74. ಪೂವಣಿ
 75. ರಾಜ
 76. ರೈ
 77. ಸಾಮಣಿ
 78. ಸಾಮಂತ
 79. ಸಾಂತ
 80. ಸಂಕಯ
 81. ಸೇಮಿತ
 82. ಸೇರ್ವೆಗಾರ
 83. ಶೇಬ
 84. ಶೇಖ
 85. ಸೇನವ
 86. ಶೆಟ್ಟಿವಾಲಿ
 87. ಶೆಟ್ಟಿ
 88. ಸೋದ
 89. ಸೊರಪ
 90. ಸುಲಾಯ
 91. ತೊಲಾರ
 92. ವಾಲ
 93. ವರ್ಮ

ಸುಮಾರ್ ಸೊನ್ಪತ್ತ ಮೂಜಿ ಕುಲನಾಮೊಲು ಉಂಡು.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. https://books.google.co.in/books?id=RrG1AAAAIAAJ&q=&redir_esc=y
"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಬಂಟೆರ್&oldid=135169"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು