ಶಿವ ದೇವಸ್ಥಾನೊಲು

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಮುರುಡೇಶ್ವರದ ಶಿವ ದೇವಸ್ಥಾನೊ

ಪಡ್ಡೈ ಕರೆಟ್ಟ್ (ಪಶ್ಚಿಮ ಕರಾವಳಿಡ್)ಶಿವ ದೇವಸ್ತಾನೊಲು ಹೆಚ್ಚ. ಪಡ್ಡೈ ಕರೆ ಬದ್ಕ್ ದ ಅಂತ್ಯಕಾಲೊನು ತೋಜಿಪ್ಪಾವುನ ಸಂಕೇತೊ. ಪಡ್ಡೈ ದಿಕ್ಕ್ ಸೂರ್ಯ ದೇಬೆರ್ ಮುರ್ಕುನ ದಿಕ್ಕ್‍ಲಾ ಅಂದ್. ಶಿವ ದೇಬೆರ್ ಲಯಕಾರಕೆ ಆಯಿನೆಡ್ದಾವರ ಪಡ್ಡೈ ಕರೆಟ್ಟ್ ಶಿವ ದೇವಸ್ಥಾನೊಲು ಎಚ್ಚ.

ಗೋಕರ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ಮುರುಡೇಶ್ವರಡ್ದ್ ಶುರುವಾದ್ ಕುಂದಾಪುರದ ಕುಂದೇಶ್ವರ, ಕೋಟೇಶ್ವರ, ಉಡುಪಿದ ಚಂದ್ರಮೌಳೇಶ್ವರ, ಸುರತ್ಕಲ್, ಕುಡ್ಲ, ಸೋಮೇಶ್ವರ, ಮಂಜೇಶ್ವರ, ಕಾಸರಗೋಡು, ಮಧೂರು, ಧರ್ಮಸ್ಥಳ- ಇಂಚ ಮಸ್ತ್ ಮೈಟ್ಟ್ ಉಪ್ಪುನ ಶಿವ ದೇವಸ್ಥಾನೊಲೆನ್ ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡ್ಂಡ ಸುಮಾರ್ ಮುನ್ನೂದೆಡ್ದ್ ಲಾ ಹೆಚ್ಚ. ಬೇತೆ ಮಾತ ದೇಬೆರ್ ಮೂಡಾಯಿದಂಚಿ ಮೋನೆ ಪಾಡ್ಂಡ ಈ ಶಿವ ದೇವೆರೆನ ಮೋನೆ ಪಡ್ಡೈ ಮೈಕ್ಕ್. ಉಂದೊಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಆದುಂಡು, ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾದ್‍ಲಾ ಆದುಂಡು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ್ ಶಿವ ದೇವೆರೆನ ದೇವಸ್ಥಾನೊಡು ಆಯನ ಗಣೊಕ್ಕುಲಾಯಿನ ಗಣಪತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವೆರ್ಲಾ ಉಪ್ಪುವೆರ್.

ಶಿವ ದೇವಸ್ಥಾನೊಲೆಡ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ್ ಅಪರಕರ್ಮೊದ ಕ್ರಿಯೆಕ್ಕುಲು ನಡಪುಂಡು. ಶಿವೆ ಲಯಕರ್ತೆ ಆದುಪ್ಪುನವೇ ಅಯಿಕ್ಕ್ ಕಾರಣೊ. ಸೃಷ್ಟಿದ ಆದಿ ಆಯಿನ ಅಪ್ಪೆ (ಶಕ್ತಿಮಾತೆ) ಬೊಕ್ಕ ಲಯಕರ್ತೆ ಆಯಿನ ಶಿವ- ಇಂಚ ಕಡೀರ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಅಕೇರಿದ ರಡ್ಡ್ ದೇವರ್ಕೆರ್ ತುಳುನಾಡ್‍ಡ್ ದಿಂಜ ಮೈಟ್ಟ್ ಉಪ್ಪುನವು ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಆದುಂಡು.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]